Hvad er overfladen af et solpanel til 3 kWp?

Leder du efter en økonomisk og økologisk løsning til at reducere din elregning og samtidig hjælpe med at beskytte vores planet? Så er du ikke alene! Flere og flere franske husstande vælger at installere solcellepaneler på deres tag, og det er der en god grund til: Med denne løsning kan du opnå betydelige besparelser på lang sigt, samtidig med at du gør en indsats for miljøet.

Hvis du planlægger at installere et lille 3 kWp-anlæg, spekulerer du måske på, hvor meget tagplads du skal afsætte til projektet, og hvor meget produktion du kan forvente til gengæld. 

I denne detaljerede vejledning får du alle de oplysninger, du har brug for til at bestemme det areal af solpaneler, der er nødvendigt for 3 kWp, samt den ideelle effekt for dit projekt.

Hvor meget tagplads skal jeg bruge for at installere solpaneler på 3 kWp?

Er taget på dit hus stort nok til at rumme det areal af solpaneler, der er nødvendigt for at producere 3 kWp? Det er det spørgsmål, du skal stille dig selv, før du går videre med dit solcelleprojekt.

Det nødvendige tagareal afhænger af to vigtige faktorer: 

  • Enhedsarealet af de solpaneler, der er planlagt til dit solcelleanlæg;
  • Den maksimale enhedseffekt i Wp (peak watt).

Husk på, at Watt peak (Wp) er en måleenhed, der bruges til at beskrive den nominelle effekt af et enkelt solcellepanel eller -modul. Ligesom kilowatt peak (1 kWp = 1000 Wp) repræsenterer Watt peak den maksimale effekt, som solcellepanelet kan producere under ideelle (og dermed teoretiske) forhold.

Ideelle sollysforhold defineres generelt som en solindstråling på 1000 watt pr. kvadratmeter (W/m²) og en solcelletemperatur på 25 °C. Under disse forhold producerer solpanelet sin maksimale effekt, udtrykt i peak watt. 

Hvad er den gennemsnitlige kvadratmeter på et solpanel?

Den anvendte celletype, producenten, effekten ... disse variabler bestemmer alle størrelsen på solpanelerne. Standardstørrelsen er generelt mellem 1,6 og 1,8 meter i længden og 0,9 til 1,0 meter i bredden med en tykkelse på mellem 30 og 50 mm. I overfladeareal svarer det i gennemsnit til 1,6-1,8 m².

Hvad er den gennemsnitlige effekt af et solpanel?

Igen er der mange faktorer, der spiller ind, men effekten af et standard solpanel ligger mellem 100 Wp og 400 Wp. For at bestemme det antal solpaneler, der kræves for at nå en måleffekt (3 kWp eller 3.000 Wp i vores tilfælde), skal du blot dividere denne måleffekt med enhedseffekten.

Lad os tage et eksempel Hvis du f.eks. overvejer solpaneler med en effekt på 250 Wp, skal du bruge 12 paneler for at opnå en samlet effekt på 3 kWp (250 x 12 = 3000 Wp). Hvis du vælger paneler med en effekt på 300 Wp, skal du installere 10 solcellepaneler for at opnå et anlæg på 3 kWp.

Kort sagt, jo højere den individuelle effekt af hvert enkelt solpanel er, jo færre moduler skal du bruge for at opnå den ønskede effekt. Med de samme dimensioner kan du reducere den nødvendige plads på dit tag.

Her er en oversigtstabel, der viser forskellige typer solpaneler, deres effekt og antallet af paneler, der skal installeres for at opnå 3 kWp:

Teknologi til solpanelerFordelePanelets effekt (Wp)Antal paneler til 3 kWp
MonokrystallinskHøj energieffektivitet, bedre ydeevne på begrænset plads300 Wp10
PolykrystallinskGodt kompromis mellem effektivitet og omkostninger, velegnet til forskellige forhold270 Wp12
AmorftLavere omkostninger, fleksibel, fungerer godt i dårlige lysforhold150 Wp20

3 kWp effekt: hvilken størrelse PV-panel til mit hus?

Når du har bestemt antallet af solcellepaneler, der er nødvendige for dit solcelleanlæg på 3 kWp, er det tid til at beregne det samlede areal, der er nødvendigt for at rumme disse paneler. For at gøre dette skal du blot gange antallet af solpaneler med arealet af hvert panel i m² :

Samlet areal (m²) = Antal solpaneler × Enhedsareal pr. panel (m²)

Lad os f.eks. antage et enhedsareal på 1,8 m² pr. panel (for at være forsigtig). Det ville give følgende resultater:

  • 14,4 m² samlet areal til 8 solpaneler på hver 250 Wp;
  • 16,2 m² for en samlet overflade på 9 solpaneler på hver 200 Wp.

Med denne enkle beregningsmetode kan du nemt bestemme det tagareal, der er nødvendigt for at installere 3 kWp solpaneler på dit hus. Opmærksomhed Sikkerhedsmargener for installatører (ca. 50 cm for enden af taget).

Hvordan omregner man 1 kWp til m² solpaneler?

For at omregne effekten i kWp til m² solpaneler skal du blot dividere den ønskede effekt med den maksimale effekt pr. m² for den valgte teknologi. Hvis du f.eks. ønsker at installere monokrystallinske solpaneler på 3 kWp, og den maksimale effekt af disse paneler er 200 Wp/m², skal du bruge :

3.000 Wp / 200 Wp/m² = 15 m² monokrystallinske solpaneler

Solcelleanlæg: Hvad er den maksimale vægt, som dit tag kan bære?

Vægten af solpaneler kan variere afhængigt af teknologien og producenten. Generelt er vægten af et standard solcellepanel ca. 15-20 kg/m² (uden stålbakken til vandtætning). Inklusive bakken kan du forvente en vægt på 20 til 25 kg/m².

For en 3 kWp-installation er det vigtigt at kontrollere, at din tagkonstruktion kan bære den ekstra vægt fra solpanelerne. Kun en professionel kan vurdere tagets bæreevne med tilfredsstillende nøjagtighed, idet der tages hensyn til hældningen, tagets struktur, typen af beklædning osv. 

Hvis dit tag ikke kan rumme nok solpaneler til den ønskede produktion (hvilket kan være tilfældet med zink-, stråtag, skifer- eller tjæretag), vil du blive tilbudt et jordmonteret anlæg. 

Hvorfor skal jeg vælge at mobilisere op til 3 kWp til mit solcelleanlæg?

Et 3 kWp-anlæg har flere fordele, bl.a.

  • En energiproduktionskapacitet, der er tilpasset behovene i en lille til mellemstor husstand;
  • Forholdsvis overkommelige installationsomkostninger;
  • Muligheden for at få forskellige former for finansiel støtte og incitamenter fra staten og de lokale myndigheder til anlæg af denne størrelse.

Hvad kan man få strøm til med et solpanel på 3.000 Wp?

Med et solcelleanlæg på 3 kWp er det muligt at dække en stor del af energibehovet i en "standard" husstand, herunder belysning, apparater, opvarmning og køling. Den nøjagtige kapacitet afhænger af solpanelernes faktiske produktion, som varierer alt efter mængden af sollys, panelernes orientering og hældning og systemets effektivitet.

Hvis du kører i en elbil, har en varmepumpe eller en opvarmet swimmingpool, skal du vælge en effekt på mere end 3 kWp. Du må ikke forsømme dimensioneringsfasen: den er afgørende for dit projekts rentabilitet!

Hvad er produktionskapaciteten i kWh for 3 kWp solpaneler?

Produktionskapaciteten i kWh for et solcelleanlæg på 3 kWp afhænger af de lokale forhold, f.eks. solskin og tab som følge af orientering, hældning og temperatur. Til at anslå den årlige produktion kan følgende formel anvendes:

Årlig_produktion (kWh) = Årligt_solskin (h) × (1 - Degressive_rate) × Maksimal_effekt (kWp)

Nedbrydningsgraden er en procentdel, der repræsenterer faldet i et solpanels effektivitet og energiproduktion som følge af skygger og temperaturvariationer (den anslås generelt til 10 %). Hvis man antager, at der er 1500 solskinstimer om året og en nedbrydningsgrad på 10 %, vil den årlige produktion af et solcelleanlæg på 3 kWp være :

Årlig produktion = 1500 timer × (1 - 0,1) × 3 kWp = 4050 kWh

Hvor meget koster det at installere 3 kWp solpaneler?

Prisen for et solcelleanlæg på 3 kWp varierer afhængigt af panelteknologi, producent, komponenternes kvalitet og installationsomkostninger. I gennemsnit skal du forvente at betale mellem 6 000 og 10 000 EUR, før der tages hensyn til de finansielle incitamenter og tilskud, der er til rådighed.

Hvilken statsstøtte er der til rådighed for 3 kWp solcellepanel?

Hvis du vælger et 3 kWp-anlæg, kan du få statsstøtte til at reducere din startinvestering. Lad os se nærmere på det.

#1 Bonus for selvforbrug op til 3 kWp

Præmien for selvforbrug er en finansiel støtte til personer, der ønsker at installere solpaneler til at producere deres egen elektricitet. Denne præmie forhøjes for anlæg med en kapacitet på 3 kWp eller mindre. 

Beløbet for præmien for selvforbrug varierer hvert kvartal afhængigt af antallet af tilslutninger. Beløbet har også ændret sig siden begyndelsen af 2022 under hensyntagen til en indekseringskoefficient "Kn". Mellem den 1. februar og den 30. april 2023 er præmiebeløbet for selvforbrug for et solcelleanlæg med en kapacitet på højst 3 kWp 500 EUR/kWp, dvs. højst 1 500 EUR.

#2 Salg af overskud: en højere indfødningstarif under 9 kWp

Når du installerer solpaneler til produktion af elektricitet, er det muligt, at dit anlæg genererer mere energi, end du forbruger. I så fald kan du sælge den overskydende energi tilbage til elnettet ved at underskrive en OA Solaire-kontrakt eller en kontrakt om indfødningstarif med din godkendte operatør (EDF OA eller et lokalt distributionsselskab - LDC). Denne 20-årige kontrakt giver dig mulighed for at afskrive omkostningerne ved dine solpaneler på lang sigt.

Solcelleanlæg på under 9 kWp er omfattet af en indfødningstarif på 0,1 €/kWh. Denne sats stiger til 0,06 €/kWh for anlæg på over 9 kWp. Bemærk venligst: videresalgsprisen varierer ret regelmæssigt. 

Hvis du vælger et solcelleanlæg med en effekt på 3 kWp eller mindre, kan du spare op til 70 % på din elregning. 

#3 Nedsat moms for overflader på under 3 kWp

Solcelleanlæg med en effekt på 3 kWp eller mindre er omfattet af en reduceret momssats på 10 % i stedet for den normale sats på 20 %, der gælder for anlæg over denne maksimale effekt. 

Denne reduktion gælder for køb af udstyr og installationsarbejde, hvilket reducerer de samlede omkostninger ved projektet.

#4 Støtte fra lokale myndigheder

Nogle lokale myndigheder tilbyder økonomisk støtte for at tilskynde til installation af solpaneler. Det kan være i form af tilskud, rentefrie lån eller skattelettelser. Kontakt din lokale myndighed for at finde ud af, hvad der er muligt.

#5 Beskatning af solcelleanlæg: skattefritagelse op til 3 kWp

Indtægter fra produktion af solenergi er fritaget for indkomstskat, når anlæggets effekt er mindre end eller lig med 3 kWp. Denne fritagelse gælder både for selvforbrug og for salg af overskydende elektricitet.

Hvilken paneloverflade til en 3kWp-installation: Det skal du vide

Kort sagt kræver et solcelleanlæg på 3 kWp et varierende tagareal afhængigt af solpanelernes teknologi og deres energieffektivitet. I gennemsnit kræves der mellem 15 og 20 m² tagareal for at installere solpaneler på 3 kWp. Et anlæg af denne størrelse har flere fordele, bl.a. en produktionskapacitet, der er tilpasset en gennemsnitlig husstands behov, en overkommelig pris og muligheden for at få forskellige former for finansiel støtte.

For at anslå kWh-produktionen fra et 3 kWp-anlæg er det nødvendigt at tage højde for sollyset og tab som følge af orientering, hældning og temperatur. Endelig er det vigtigt at kontrollere, at tagkonstruktionen kan bære vægten af solpanelerne, og at konsultere en professionel for at få en nøjagtig vurdering af behovene og omkostningerne i forbindelse med installationen.

Ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvad er effekten af et solcelleanlæg på 3 kWp?

Generelt anslås det, at et solcelleanlæg på 3 kWp producerer omkring 4.000 kWh elektricitet om året. 

Hvor mange solpaneler til 9 kWp?

Antallet af solpaneler, der er nødvendige for at nå op på 9 kWp, afhænger af panelernes enhedseffekt. Du skal f.eks. bruge 24 solpaneler på hver 375 kWp for at opnå en samlet effekt på 9 kWp. 

Hvad er levetiden for et solcelleanlæg på 3 kWp?

Et solcelleanlægs levetid afhænger af solcellepanelernes kvalitet og deres vedligeholdelse. Generelt er den gennemsnitlige levetid for et solcelleanlæg 25-30 år. Solpanelernes ydeevne vil dog uundgåeligt falde med tiden, og det er muligt, at deres effektivitet vil falde til 80 % af deres oprindelige kapacitet efter 20-25 år.

da_DKDanish