Råd og tips til installation af solcellepaneler

Indholdsfortegnelse

I 1er I januar 2023 havde Frankrig mere end 237.000 solcelleanlæg til selvforbrug ... et antal, der forventes at fortsætte med at stige i takt med de kraftigt stigende energipriser, miljøbevidstheden og det fortsatte fald i indkøbs- og installationsomkostningerne for sådant udstyr.

Ønsker du at reducere din elregning og samtidig gøre noget for planeten? Solcellepaneler kan være en effektiv og bæredygtig løsning, hvis du får de oplysninger, du har brug for på forhånd, så du kan træffe et velinformeret valg. 

Før man går i gang med et installationsprojekt, er det vigtigt at kende fordelene og ulemperne ved denne teknologi, samt de administrative skridt, der skal tages, og de kriterier, der skal tages i betragtning, når man vælger den rigtige installatør. Det er også afgørende at læse forbrugeranmeldelser for at undgå ubehagelige overraskelser og for at stille de rigtige spørgsmål til din tjenesteudbyder. Lad os komme i gang!

Vores mening om solcellepaneler

Er installation af solcellepaneler nødvendigvis rentabelt? Er det muligt i alle situationer? Der tales meget om fordelene ved solcellepaneler med hensyn til energibesparelser, ydeevne og lavere CO2-fodaftryk. Men hvad med deres ulemper? Vi fortæller dig alt om det...

Solpaneler: en investering nødvendigvis rentabel?

Det er en kendsgerning, at rentabiliteten af solcelleanlæg er blevet meget bedre i løbet af de sidste ti år, og at investeringer i solcellepaneler er blevet mere attraktive for privatpersoner, virksomheder og lokale myndigheder. Denne forbedring af rentabiliteten over tid kan forklares med fire økonomiske, teknologiske og lovgivningsmæssige faktorer:

 1. Lavere priser på solpaneler. Takket være udviklingen af fremstillingsprocesserne, den store produktion og konkurrencen på markedet, især med de kinesiske aktørers ankomst, er omkostningerne til produktion og installation af solpaneler faldet betydeligt i løbet af de sidste 20 år. Nogle observatorier anslår dette fald til -80 %, hvis man sammenligner 2023 med 2008;
 2. Forlængelse af panelernes levetid. Moderne solcelleanlæg har en gennemsnitlig levetid på tæt på 30 år med mindre stejle kurver for udbyttetab, der stabiliserer sig på omkring 80-88 % over 20-25 år. De nyere solcellepanelers pålidelighed reducerer omkostningerne til reparation og fejlfinding og fremskynder dermed tilbagebetalingstiden;
 3. Stigende priser på fossile brændstoffer. De stigende energipriser, især i forbindelse med krigen i Ukraine, gør vedvarende energikilder som f.eks. solenergi mere konkurrencedygtige;

4. Statslige incitamenter. Frankrig tilbyder finansiel støtte og skatteincitamenter for at tilskynde til indførelse af vedvarende energi. Det drejer sig bl.a. om nedsat moms for visse solcelleanlæg, forskellige ordninger som MaPrimeRénov', samt bonus for selvforbrug og EDF's (eller et andet lokalt distributionsselskab) købsforpligtelse for den overskydende elektricitet, der produceres, selv om der ikke er tale om støtte i egentlig forstand.

Så vi har besvaret en del af spørgsmålet: solcelleanlæg er blevet mere rentable i årenes løb... men er investeringen nødvendigvis omkostningseffektive? Det afhænger alt sammen af, hvor godt det udføres, og hvor godt det gøres. Her skal man skelne mellem variabler, som forbrugeren har kontrol over, og eksogene variabler: 

 • Variabler, du kan kontrollere Alt, hvad der vedrører valget af dine solcellepaneler (mærke, effekt, projektets størrelse) samt valget af installatøren. Vi behandler dette nedenfor.
 • Eksogene variablerDer er en række faktorer, som ligger uden for din kontrol. F.eks. klimatiske forhold. Alt andet lige (bortset fra klimaet) vil det samme solcelleanlæg være hurtigere rentabelt i Sydfrankrig af indlysende årsager, fordi der er solskin. Desuden kan man aldrig være sikker på et unormalt "solfattigt" år, heller ikke i Syditalien.

Det er derfor op til dig at træffe informerede valg om de variabler, du kan kontrollere for at sikre et hurtigt afkast af din investering i solpaneler. Hvis du gør alting rigtigt, kan du gøre dit anlæg rentabelt i løbet af 10 til 15 år.

Er solcellepaneler egnede til alle konfigurationer?

Solcellepaneler kan være en effektiv måde at reducere energiregningen og mindske CO2-fodaftrykket i dit hjem eller din virksomhed på, men de er ikke nødvendigvis egnede til ALLE situationer. 

Der er flere faktorer, der skal tages i betragtning for at afgøre, om et solcelleanlæg giver mening i en bestemt situation, og kun en kvalificeret og erfaren fagmand vil kunne give en pålidelig og relevant dom. De følgende 8 kriterier vil hjælpe ham eller hende med at give en kvalificeret udtalelse om gennemførligheden af dit solcelleanlægsprojekt.

#1 solskin 

Regioner med meget solskin, især i Sydfrankrig, nyder godt af en større produktion af solenergi. F.eks. vil et solcelleanlæg i Toulouse producere ca. 30 % mere energi end et tilsvarende anlæg i Lille. Men selv i mindre solrige områder kan solpaneler være omkostningseffektive takket være statslige incitamenter og besparelser på energiregningen, forudsat at anlægget er intelligent udformet og gennemført;

#2 Panelets orientering og hældning 

Den optimale orientering for solpaneler i Frankrig er mod syd. En afvigelse på 30 grader mod øst eller vest kan føre til et fald i energiproduktionen på 10 til 15 %. En hældning på 30 til 35 grader giver mulighed for at opfange den maksimale mængde sollys. En for lille eller for stor hældning kan reducere energiproduktionen med 5-10 %. 

Nogle gange gør tagets udformning (enkelt skråning mod øst), skygge (træer, nabobygninger, skorstene, antenner) og andre arkitektoniske eller æstetiske begrænsninger det ikke muligt at optimere panelernes orientering og hældning, hvilket kan have indflydelse på projektets rentabilitet;

#3 Tilgængeligt areal og plads

Det areal, der kræves til et gennemsnitligt solcelleanlæg til beboelse, kan variere en smule afhængigt af solpanelernes effekt og deres effektivitet. For eksempel vil hvert 300 W-panel kræve mellem 1,6 og 1,85 m² overfladeareal. Et anlæg på 3 kWp vil f.eks. kræve et areal på ca. 16-18,5 m². Disse tal er vejledende og kan variere alt efter de enkelte panelers særlige egenskaber.

Hvis den tilgængelige tagflade ikke er stor nok til at rumme alle de solpaneler, der er nødvendige for den ønskede produktion, kan der overvejes flere løsninger:

 1. Brug højeffektive solpaneler Disse paneler er ofte dyrere, men kan producere mere energi på et mindre areal;
 2. Montering af solpaneler på en jordstøtte Hvis pladsen på taget er begrænset, kan du altid overveje en installation på jorden, i haven eller på en dedikeret grund, forudsat at du har nok ledig plads og sollys;
 3. Spredning af solpaneler over flere tage Hvis dit hus har flere gunstigt orienterede tage, er det muligt at fordele solpanelerne på disse forskellige overflader;
 4. Valg af en installation med delvis selvforbrug I dette tilfælde kan du vælge at installere et lille antal solpaneler for at dække en del af dit energibehov ud over den energi, der leveres af elnettet.

#4 Opbygning af struktur og styrke 

Solpaneler og tilhørende udstyr kan veje op til 15 kg/m². Hvis bygningsstrukturen ikke er stærk nok, kan det være nødvendigt at forstærke den, hvilket vil øge de samlede omkostninger ved installationen.

Hvis taget kræver større reparationer eller udskiftning i den nærmeste fremtid, er det bedst at udføre dette arbejde, før du installerer solpaneler, så du undgår ekstra omkostninger ved at fjerne og geninstallere solcelleanlægget.

#5 Energiforbrug 

Solpaneler er velegnede til mange forskellige formål, herunder energiintensive bygninger som f.eks. industrivirksomheder, indkøbscentre eller landbrug, men også husholdninger. Et solcelleanlæg af den rette størrelse kan dække en betydelig del, hvis ikke hele, af en husstands energibehov. F.eks. kan et anlæg på 3-6 kWp dække mellem 30 og 60 % af energiforbruget i en gennemsnitlig husstand i Frankrig.

#6 Beboelse af boligen

Det bliver ikke ofte diskuteret, men det er et vigtigt punkt, som kan underminere din investering. Hvis du planlægger at flytte i den nærmeste fremtid, kan solcelleanlæggets rentabilitet blive reduceret på grund af den begrænsede tid til at indhente den oprindelige investering og omkostningerne ved demontering og geninstallation.

#7 Omkostninger og rentabilitet ved solcelleanlæg

Her er nogle situationer, hvor budget og omkostningseffektivitet kan være et problem:

 • Høj startinvestering Hvis omkostningerne til installation af solcellepaneler og det tilhørende udstyr overstiger ejerens budget (inklusive tilskud), kan solcelleprojektet muligvis ikke gennemføres;
 • Lav rentabilitet Hvis solenergiproduktionen er utilstrækkelig på grund af eksogene faktorer som f.eks. lav sollysudsættelse, utilstrækkelig orientering eller pladsbegrænsninger, er det muligt, at rentabiliteten af anlægget ikke retfærdiggør den oprindelige investering;
 • Investeringsafkastperioden er for langHvis der er tale om et projekt med et lavt energiproduktionsniveau, kan projektet f.eks. være tvivlsomt;
 • Fremtidige ændringer i de offentlige incitamenter Den reducerede moms, bonus for selvforbrug og muligheden for at sælge overskydende energi spiller en afgørende rolle for solcelleanlæggenes rentabilitet. Hvis disse incitamenter reduceres eller fjernes, vil projektets rentabilitet blive påvirket.

#8 Lokale bestemmelser

I visse beskyttede områder, f.eks. fredede områder eller beskyttede områder, kan der gælde særlige restriktioner for solcelleanlæg. Det er vigtigt at konsultere de lokale regler og ansøge om de nødvendige tilladelser, før projektet påbegyndes.

Som du kan se, er de betingelser, der bestemmer gennemførligheden af et solcelleanlægsprojekt, ikke særlig vanskelige at opfylde. Det forklarer, hvorfor husholdningerne er så begejstrede for denne løsning, som garanterer store energibesparelser og samtidig gør noget for planeten.

Solpaneler: fordele og ulemper for et velinformeret valg

fotovoltaisk panel udtalelse interview

Vi har gennemgået hundredvis og atter hundredvis af forbrugeranmeldelser af solpaneler for at identificere de vigtigste fordele og ulemper, som de opfattes som værende. Vi har ledsaget hver fordel og ulempe med eksempler og/eller råd fra fagfolk.

FordeleEksempler / Praktiske råd
EnergibesparelserEn husstand, der bruger 3 500 kWh om året med et 3 kWp-anlæg, kan spare ca. 40-50 % på sin elregning. Analyser dit energiforbrug og dimensioner dit anlæg i overensstemmelse hermed for at maksimere besparelserne.
Videresalg af overskudVælg en købsaftale, der passer til din situation (selvforbrug med salg af overskuddet eller samlet salg) for at optimere rentabiliteten af dit anlæg.
EnergiuafhængighedFor at opnå tilfredsstillende energiuafhængighed kan du overveje at installere et energilagringssystem, f.eks. et batteri, til at lagre energi produceret om dagen og bruge den om natten.
ØkologiØg bevidstheden om de miljømæssige fordele ved solcelleanlæg for at fremme energiomlægningen på dit niveau.
Udvikling af ejendommeEt hus, der er udstyret med solpaneler, kan øge sin værdi på ejendomsmarkedet. Sørg for, at du vedligeholder dit anlæg regelmæssigt for at bevare dets merværdi.
Oprettelse af lokale arbejdspladserUdviklingen af solcellesektoren skaber lokale arbejdspladser, især for installatører og vedligeholdelsesvirksomheder.
Let vedligeholdelseModsat hvad man kunne tro, kræver solcellepaneler kun lidt vedligeholdelse, hvis installationen er udført korrekt.
Støtte og incitamenterStaten giver et interessant incitament til at reducere de resterende omkostninger.
UlemperEksempler / Praktiske råd
Høje startomkostningerFind ud af, hvilken økonomisk støtte der er tilgængelig for at reducere de oprindelige omkostninger ved din installation. Priserne på solcellepaneler er faldet i løbet af de sidste 20 år, hvilket har gjort investeringen mere overkommelig.
Vedligeholdelse og reparationSelv om solpaneler generelt er pålidelige, kan de undertiden kræve reparation eller vedligeholdelse. Vælg en pålidelig installatør, og sørg for at følge vedligeholdelsesanbefalingerne for at undgå dyre nedbrud og skader.
ÆstetikNogle husejere vil måske synes, at solpaneler er grimme. Udforsk mulighederne for bygningsintegrerede paneler eller solcellefliser for at opnå en mere diskret installation.
Geografiske begrænsningerRegioner med meget solskin er mere velegnede til solcelleanlæg, men solcellepaneler kan også installeres i mindre solrige områder, hvis størrelsen og orienteringen af anlægget er tilpasset.

Brugerudtalelse: 5 gyldne regler, der skal følges for at få et vellykket solcelleanlæg

Vores eksperthold har endnu en gang brugt sin erfaring til at samle de 5 gyldne regler, der oftest nævnes af brugerne, for at gøre dit solcelleanlæg rentabelt.

 1. Tænk langsigtet og tænk fremad Overvej dit nuværende energiforbrug nøje, og planlæg for fremtiden. Hvis du f.eks. planlægger at købe en elbil inden for de næste par år, skal du tænke på ladestationen allerede nu, så du kan tilpasse effekten af dit solcelleanlæg i overensstemmelse hermed. Tag også højde for familieændringer, f.eks. pensionering eller et barns ankomst, som kan påvirke dit forbrug.
 2. Gå ikke på kompromis med materialets kvalitet Du foretager en langsigtet investering. Vælg solpaneler fra kendte mærker som SunPower, LG eller DualSun, hvis du er på udkig efter fremstillet i Frankrig. Disse mærker tilbyder effektivt udstyr med ydelsesgarantier på over 20 år og en levetid på 30 år eller mere, med meget god effektivitet efter 20 år. Du bør også vælge kvalitetsinvertere, f.eks. fra SMA eller SolarEdge, for at sikre optimal ydelse og forenklet vedligeholdelse ... men husk på, at invertere generelt har en meget lavere garanti (ca. 10 år);
 3. Brug lokal ekspertise så vidt muligt Find en erfaren og RGE-certificeret installatør i dit område. Hvis du f.eks. bor i Bretagne, skal du finde en fagmand, der allerede har udført installationer i områder, der er udsat for stærk vind og saltstænk. Spørg efter lokale referencer, og tag dig tid til at besøge tidligere installationer for at vurdere kvaliteten af arbejdet. Kundeanmeldelser kan også hjælpe dig, uanset om det er på anmeldelsesplatforme eller specialiserede fora;
 4. Størst muligt selvforbrug og videresalg af overskud Tilpas dine forbrugsvaner, så du udnytter den energi, som dine solpaneler producerer, maksimalt. Programmer f.eks. dine husholdningsapparater til at fungere i de timer, hvor solen skinner. Hvis du har et overskud, kan du undersøge mulighederne for videresalg af elektricitet: En købsaftale med EDF eller en anden energileverandør giver dig mulighed for at sælge den energi, der ikke forbruges, til en garanteret pris i 20 år;
 5. Vedligeholdelse og overvågning af ydeevne Regelmæssig og intelligent vedligeholdelse af dit system. Rengør f.eks. solpanelerne årligt med demineraliseret vand for at undgå kalkaflejringer. Overvåg regelmæssigt dit anlægs produktion med et overvågningssystem, f.eks. SolarEdge-mobilapplikationen, som giver dig mulighed for at følge produktionen i realtid og hurtigt identificere eventuelle uregelmæssigheder, så de ikke forårsager dyre driftsstop.

Hvordan vælger du den rigtige installatør til dine solpaneler?

Valget af installatør er en nøglefaktor for succesen og rentabiliteten af dit solcelleanlægsprojekt. En kompetent og erfaren installatør vil guide dig gennem hele processen, fra planlægning og dimensionering til valg af det bedste udstyr og idriftsættelse af dit system.

Vi har samlet 7 afgørende kriterier, der kan hjælpe dig med at træffe et velinformeret valg.

#1-certificeringer og kvalitetsmærker 

Før du underskriver en kontrakt, skal du bede installatøren om at give dig en kopi af sine certificeringer. Kig efter mærkerne RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), QualiPV og QualiSol. Tjek certificeringsorganernes websteder for at kontrollere gyldigheden af de mærker og certificeringer, som installatøren hævder at have.

#2 Feedback og anbefalinger fra andre kunder 

For at kontrollere sandheden af kundeanmeldelser skal du kigge efter feedback på uafhængige platforme, som ikke kan modereres af installatøren, såsom Google My Business og Trustpilot. Brug også dit personlige netværk til at få anbefalinger.

#3 Gennemsigtighed med hensyn til priser og garantier

Bed installatøren om at forklare hvert enkelt element i tilbuddet i detaljer, og tøv ikke med at søge på nettet for at kontrollere, at de oplyste priser er i overensstemmelse med markedet.

#4 Installatørens tilgængelighed og lydhørhed i tilfælde af problemer 

Test installatørens lydhørhed ved at stille spørgsmål pr. e-mail eller telefon. En hurtig svartid og klar kommunikation er tegn på god kundeservice.

#5 Kvaliteten af de foreslåede solpaneler 

Kig efter uafhængige anmeldelser og tests af de mærker og modeller af solpaneler, invertere og monteringsbeslag, der tilbydes. Du kan også bede installatøren om at give dig produktdatablade eller testrapporter.

#6 Installatørens tekniske ekspertise og erfaring

For at kontrollere installatørens erfaring kan du bede om dokumentation for tidligere arbejde, f.eks. billeder af lignende projekter eller kundeudtalelser. Du kan også tjekke handelsregistret for at se, hvor længe virksomheden har været i gang.

#7 Eftersalgsservice

For at vurdere kvaliteten af eftersalgsservice kan du tjekke online anmeldelser, der specifikt nævner eftersalgsservice, og stille installatøren specifikke spørgsmål om svartider, eventuelle gebyrer og vedligeholdelsesbetingelser.

Ved at følge disse tips kan du vælge en kompetent og troværdig installatør til dit solcelleprojekt.

De administrative skridt, der skal tages for at få installeret et solcellepanel

De tilladelser, der skal indhentes på rådhuset, og de skridt, der skal tages over for elforsyningsvirksomheden

Her er en oversigt over de vigtigste trin i forbindelse med installation af solcellepaneler på din ejendom. Hvert trin, der er beskrevet i tabellen nedenfor, vil guide dig gennem de administrative skridt, der er nødvendige for at gennemføre dit solcelleprojekt, fra den foreløbige erklæring om arbejdet til idriftsættelsen af dit anlæg.

Scenens navnBeskrivelse
Forudgående anmeldelse af arbejdetIndberet på forhånd din solcelleanlægsarbejde til din kommune. Ansøgningen er obligatorisk for alle effektniveauer og for installationer højere end 1,80 m. Det tager højst en måned at behandle ansøgningen, eller to måneder for et klassificeret område.
Anmodning om tilslutningDu kan vælge mellem selvforbrug, selvforbrug med salg af overskuddet eller fuldt salg af den producerede elektricitet. 
Du skal samle din anmodning om tilslutning hos Enedis, herunder byggetilladelse, en situationsplan, et mandat fra din installatør og dit valg mellem videresalg og/eller forbrug af din elproduktion. 
Enedis undersøger din fil og sender dig et forslag til en forbindelse.
Certifikat for elektrisk overensstemmelse (CONSUEL) og aftale om selvforbrug uden indsprøjtning (CACSI)Efter tilslutningsarbejdet skal du indhente et overensstemmelsescertifikat for at sikre din elektriske installations sikkerhed. For total selvforbrug med en effekt på 3 kWp eller derunder skal du fremlægge en overensstemmelsesattest på tro og love og underskrive CACSI med Enedis.
Salg af elektricitet fra solenergi: købsaftaleHvis du ikke vælger total selvforbrug, skal du underskrive en kontrakt med EDF OA (Obligation d'Achat) om at sælge din elproduktion. Ansøgningen om en købsaftale er indeholdt i ansøgningen om tilslutning. Du vil nyde godt af de indfødningstariffer, der svarer til dit anlægs effekt og den valgte indfyringsmetode.
Idriftsættelse af dit solcelleanlægDu skal tage dine solcellepaneler i brug senest 18 måneder efter din anmodning om tilslutning.

Tilskud og finansiel støtte til solcelleprojekter (i Frankrig)

For at tilskynde husholdningerne til at foretage et økologisk skift og mindske deres afhængighed af fossile brændstoffer tilbyder staten en række økonomiske støtteordninger til finansiering af solcelleanlæg. Denne støtte giver dig mulighed for at reducere de resterende omkostninger, fordele udgifterne over tid og dermed fremskynde rentabiliteten af din investering. Resumé : 

 1. Forpligtelsen til at købe. Der er ikke tale om et tilskud i ordets egentlige forstand. Staten fastsætter nemlig en videresalgspris for den overskydende elektricitet på grundlag af en 20-årig kontrakt, der løber fra det øjeblik, hvor dit solcelleanlæg er taget i brug. Videresalgsprisen ændres hvert kvartal og afhænger af to faktorer: salgstypen (samlet produktion eller overskudsel efter selvforbrug) og anlæggets effekt;
 2. Præmien for selvforbrug. Hvis du selv forbruger produktionen fra dine solcellepaneler, har du ret til denne præmie, som fordeles over de første 5 år, hvor dit anlæg er i drift. Præmiebeløbet varierer fra kvartal til kvartal, men er på ca. 430 EUR pr. kWp for anlæg på 3 kWp eller mindre, ca. 320 EUR pr. kWp for anlæg på mellem 3 og 9 kWp, 180 EUR pr. kWp for anlæg på mellem 9 og 36 kWp og 90 EUR for anlæg på mellem 36 og 100 kWp.
 3. Moms til nedsat sats. Hvis dit solcelleanlæg har en effekt på 3 kWp eller mindre, kan du nyde godt af en reduceret momssats på 10 % (i stedet for 20 %). Bemærk: Hvis du installerer et termisk panel eller en varmepumpe, kan du nyde godt af en endnu mere fordelagtig momssats på 5,5 % ;
 4. Økolån til nulrente (Eco-PTZ). Den kan nå op på op til 30 000 EUR for anlæg, der er beregnet til at producere varme. Bemærk: solcellepaneler er ikke støtteberettigede. Dette lån dækker i stedet for aerovoltaiske paneler (hybridluftkollektorer) og termiske solpaneler;
 5. MaPrimeRénov'Det er første gang, at regeringen har ydet støtte til solvarmepaneler, der producerer varmt brugsvand, og hybride solpaneler (eller PVT-paneler), der både producerer elektricitet og varmt brugsvand;
 6. MaPrimeRénov' SérénitéDet er første gang, at en virksomhed har påtaget sig ansvaret for at styre sit eget energiforbrug, tidligere kendt som "Habiter Mieux Sérénité", som er rettet mod husstande med lav og meget lav indkomst for at bekæmpe brændselsfattigdom;
 7. Energipræmien"Coup de pouce économies d'énergie" (incitament til energibesparelser), som finansierer opvarmnings- og renoveringsarbejder i primære og sekundære boliger;
 8. Lokal støtte Kontakt dit ministerium eller regionalråd for at høre, om de tilbyder yderligere støtte til finansiering af dit solcelleprojekt.

De forskellige typer solcellepaneler og deres særlige kendetegn

Valg af den rigtige type panel er et afgørende kriterium for at sikre, at dit solcelleanlæg fungerer godt og er rentabelt. Hver type panel har naturligvis sine styrker og svagheder med hensyn til ydeevne, holdbarhed og omkostninger. Lad os undersøge de tre mest almindelige paneltyper i Frankrig for at hjælpe dig med at træffe et velinformeret valg.

Monokrystallinske, polykrystallinske og amorfe solpaneler

Brug oversigtstabellen til at finde frem til den type solpaneler, der passer bedst til din situation og dit budget.

Panel typeDefinitionFordeleUlemper
MonokrystallinskFremstillet af et enkelt krystal af rent silicium.Høj effektivitet (15 - 22 %)God ydeevne under svage lysforholdÆstetisk elegantHøjere omkostninger
Kræver mindre plads, men er ikke ideel, hvis pladsen er begrænset
PolykrystallinskFremstillet af flere siliciumkrystaller, der er smeltet sammen.Lavere omkostninger sammenlignet med monokrystallinske panelerGennemsnitligt udbytte (13 - 18 %)Lidt lavere udbytteÆstetisk set mindre attraktivt (kornet og blåligt)
Amorft (amorf silicium)Fremstillet af ikke-krystallinsk silicium, der er deponeret i tynde lag på et substrat.Laveste omkostningerLetvægt og fleksibelKan bruges på ujævne overflader og til bærbare applikationerLav effektivitet (6 - 12 %)Generelt kortere levetidKræver mere plads for tilsvarende effekt

Forskelle i ydeevne og holdbarhed mellem forskellige typer paneler

Solpanelers ydeevne og holdbarhed varierer alt efter den type teknologi, der anvendes ved fremstillingen. 

Monokrystallinske paneler har den højeste virkningsgrad af de tre hovedtyper af solpaneler, hvilket til dels skyldes renheden af den siliciumkrystal, der anvendes ved fremstillingen. Monokrystallinske paneler består af en enkelt siliciumkrystal, hvilket giver en mere effektiv elektronstrøm og en bedre omdannelse af solenergi til elektricitet. Som følge heraf har monokrystallinske paneler en energieffektivitet på 15-22 %.

Med hensyn til holdbarhed har monokrystallinske paneler også en længere levetid, som kan overstige 25 år. Den høje kvalitet i fremstillingen og det rene silikonemateriale bidrager til deres lang levetid.

Polykrystallinske paneler er fremstillet af flere siliciumkrystaller, der er smeltet sammen, hvilket resulterer i en lidt lavere effektivitet end monokrystallinske paneler. Grænserne mellem de enkelte krystaller skaber "barrierer", der hindrer elektronernes bevægelse og reducerer effektiviteten af omdannelsen af solenergi til elektricitet. Som følge heraf har polykrystallinske paneler en energieffektivitet på 13-18 %.

Hvad angår holdbarhed, har polykrystallinske paneler også en lang levetid, om end den er lidt kortere end monokrystallinske paneler. Den anslås generelt til +20 år.

Endelig fremstilles amorfe paneler ved at deponere tynde lag af ikke-krystallinsk silicium på et substrat. Denne tyndfilmsteknologi giver en betydeligt lavere virkningsgrad end monokrystallinske og polykrystallinske paneler med virkningsgrader på mellem 6 og 12 %. Denne moderate effektivitet skyldes den "atomare uorden" i amorft silicium, som begrænser materialets evne til effektivt at omdanne solenergi til elektricitet. De amorfe panelers levetid er også kortere på grund af deres følsomhed over for lysinduceret nedbrydning ("Staebler-Wronski"-fænomenet). Teknologiske forbedringer har dog øget levetiden for nogle amorfe paneler, som nu kan nå op på 15-20 år med god effektivitet.

Hvilken type solcellepanel skal jeg vælge til mit solcelleanlæg?

Hvis du har budgettet, skal du naturligvis vælge monokrystallinske solpaneler. Men hvis du ønsker at optimere dit budget, skal du overveje følgende kriterier: 

 1. Energieffektivitet Monokrystallinske paneler: Hvis du er på udkig efter høj effektivitet for at optimere energiproduktionen på et begrænset areal, er monokrystallinske paneler de mest velegnede. Polykrystallinske paneler kan være et interessant alternativ, hvis du har mere plads og ønsker at reducere omkostningerne. Amorfe paneler er mere velegnede til applikationer med lavt strømforbrug, f.eks. bærbare solcelleopladere;
 2. Udgifter til den oprindelige investering Monokrystallinske paneler er dyrere end polykrystallinske paneler på grund af deres fremstillingsproces og højere effektivitet. Amorfe paneler er de billigste, men deres lavere effektivitet opvejer muligvis ikke deres lavere omkostninger;
 3. Holdbarhed og garanti Monokrystallinske og polykrystallinske paneler har en længere levetid og tilbyder mere omfattende garantier end amorfe paneler. Hvis holdbarhed og garanti er vigtige for dig, skal du vælge monokrystallinske eller polykrystallinske paneler;
 4. Klima- og miljøforhold Monokrystallinske paneler er mere effektive i solrige omgivelser (f.eks. i Sydfrankrig), mens amorfe paneler fungerer bedre i svagt lys og i overskyet vejr. Polykrystallinske paneler er et kompromis mellem de to. Overvej klimaforholdene og soleksponeringen i dit område, når du vælger den bedst egnede paneltype;
 5. Æstetik Monokrystallinske paneler har et ensartet, sort udseende, mens polykrystallinske paneler har et blåligt udseende og synlige krystalmønstre. Amorfe paneler kan være mere diskrete på grund af deres tynde filmstruktur. Hvis udseendet af dit solcelleanlæg er vigtigt for dig, skal du overveje æstetikken af hver type panel.

Solpaneler: en oversigt over brugernes holdninger

Udtalelser og tilbagemeldinger fra brugerne er for det meste positive, hvad enten det drejer sig om de opnåede energibesparelser, udstyrets pålidelighed eller installatørernes professionalisme. Der er dog nogle få fejl, skuffelser og nogle gange svindel. Vi har inddelt disse udtalelser og tilbagemeldinger i fire kategorier.

Type af meddelelseEksempler
Kunderne er tilfredse med installatøren og de opnåede besparelserJeg har set et gennemsnit på 30 % energiuafhængighed siden installationen i begyndelsen af marts. Dette er således i overensstemmelse med de oprindelige beregninger, da der er tale om et lystigt og genert forår i Dordogne. Alt i alt er jeg tilfreds med denne investering. "
Jeg er tilfreds med installationen og det leverede udstyr. Kvaliteten af arbejdet og den lovede ydelse er i orden. "
Min installatør installerede panelerne perfekt. Efter 3 ugers brug er produktionen optimal. Skal bekræftes med tiden. Frem for alt en stor tak til min installatør. "
Kunderne var tilfredse med installationen, men opnåede ikke de forventede energibesparelserJeg har intet problem med de 8 paneler med 500 WC, der installeres i december 2022. Med 4 kWp producerer jeg maksimalt 2,7 kWh øjeblikkeligt. Jeg håber, at jeg i højsæsonen kan producere mindst 3,5 kWp. Det er hvad jeg er blevet lovet. "
Installation af 3 kWp. Jeg er skuffet over produktionen, som falder enormt med det mindste vejr, som ikke er fuld sol, og som logisk nok er begrænset om vinteren. Konklusion, det vil være nødvendigt at bedømme over en længere periode og med en mere lodret sol på himlen. "
Ordren og arbejdet blev udført godt og hurtigt. Det er en skam, at et af de ni paneler fungerer ved mindre end 30 %, selv når det vender mod syd, uden hindringer og uden skygge. "
Næsten 1 måned i brug. Jeg har aldrig overskredet 4,8 kW for 6 paneler installeret på en solskinsdag (ca. 80 %). "
Tilfredse kunder, men skuffede over at høre, at fremstillingsprocesserne for solpaneler ikke nødvendigvis er miljøvenligeJeg lærte, at det er svært at genbruge, og at det bliver smidt ud efter ca. ti år. At transporten af materialer forurener meget... "
Det store problem med solpaneler er genanvendelse og energiforbruget ved fremstillingen af dem. Solcellepaneler har en gennemsnitlig effektivitet på 30 %, og de bedste har en effektivitet på 40%, men de paneler med den bedste effektivitet kræver mere energi at fremstille og er mere komplicerede at genanvende, det er en ond cirkel. ".
Utilfredse kunder af forskellige årsagerTalrige tekniske fejl i undersøgelsesfilen førte til, at projektet blev annulleret. Uprofessionelt team med ringe interesse for projektet. Skuffende. "
Jeg har brugt tusindvis af euro på at købe 60 paneler, og de ender med at producere 20 % af det, de skulle gøre! " 

FAQ: vores svar på dine spørgsmål om anmeldelser af solcellepaneler

Her er et kort resumé af de vigtigste punkter i denne omfattende guide til anmeldelser af solcellepaneler.

Er installationen af solpaneler omkostningseffektiv?

Det er ubestrideligt, at rentabiliteten af solcelleanlæg er blevet væsentligt forbedret i løbet af de sidste ti år, hvilket har gjort investeringer i solcellepaneler mere attraktive for enkeltpersoner, virksomheder og lokalsamfund. 

Denne forbedring af rentabiliteten skyldes økonomiske, teknologiske og lovgivningsmæssige faktorer som f.eks. faldet i prisen på solpaneler (-80 % i løbet af de sidste 20 år), forlængelse af deres levetid, stigningen i prisen på fossile brændstoffer og statslige incitamenter. 

Rentabiliteten af din investering afhænger af variabler, som du selv har kontrol over, f.eks. valg af paneler og installatør, samt eksogene variabler som f.eks. vejrforhold. Hvis installationen udføres korrekt, er det muligt at få investeringen tjent hjem i løbet af 10 til 15 år.

Hvad er ulemperne ved solpaneler?

Solpaneler er en fremragende løsning til produktion af vedvarende energi, men der er nogle negative punkter, som du skal overveje for at undgå ubehagelige overraskelser:

 • De indledende omkostninger ved installation kan være højeMen offentlige tilskud og økonomiske incitamenter (og optimering af installationen) kan hjælpe dig med at begrænse de resterende omkostninger; 
 • Solpaneler kræver regelmæssig vedligeholdelse og kan undertiden kræve reparationer. Ved at vælge en pålidelig installatør og følge vedligeholdelsesanbefalingerne kan disse omkostninger minimeres;
 • Nogle husejere kan finde solpaneler grimmeDer findes dog alternative løsninger som f.eks. bygningsintegrerede paneler eller solcelletagplader, der giver en mere diskret installation;
 • Det er vigtigt at tage hensyn til de geografiske begrænsninger med hensyn til sollys. Områder med mere solskin er mere velegnede til solcelleanlæg, men det er muligt at installere solpaneler i mindre solrige områder ved at tilpasse størrelsen og orienteringen af anlægget.

Er det altid interessant at installere solcellepaneler?

Fagfolk tager hensyn til flere faktorer for at afgøre, om et solcelleanlæg er muligt for et hjem eller en virksomhed:

 • Solskin I Sydfrankrig vil områder med mere solskin f.eks. nødvendigvis have en højere ydelse. Men selv i mindre solrige områder kan solpaneler være rentable, hvis installationen er intelligent udformet;
 • Panelernes orientering og hældning Solpaneler bør vende mod syd for at maksimere deres energiproduktion. En forskydning på 30 grader mod øst eller vest kan resultere i et fald i energiproduktionen på 10-15 %. På samme måde kan en for lille eller for stor hældning reducere energiproduktionen med 5-10 % ;
 • Tilgængelig overflade og plads Det areal, der kræves til et solcelleanlæg, afhænger af panelernes effekt og effektivitet. Paneler med høj effektivitet er dyrere, men kan producere mere energi på et mindre areal. Hvis der er begrænset plads på taget, kan man overveje et jordmonteret anlæg;
 • Bygningens struktur og styrke Solpaneler og tilhørende udstyr kan veje op til 15 kg/m². Hvis bygningsstrukturen ikke er stærk nok, kan det være nødvendigt at forstærke den, hvilket øger de samlede omkostninger ved installationen;
 • Beboelse af boligen Hvis du planlægger at flytte i den nærmeste fremtid, kan rentabiliteten af solcelleanlægget blive reduceret på grund af den begrænsede tid til at indhente den oprindelige investering og omkostningerne ved demontering og geninstallation;
 • Omkostninger og rentabilitet af solcelleanlægget Den oprindelige investering, anlæggets rentabilitet, tilbagebetalingstiden og fremtidige ændringer i offentlige incitamenter kan påvirke projektets gennemførlighed;
 • Lokale bestemmelser I nogle beskyttede områder kan der gælde særlige restriktioner for solcelleanlæg. Det er derfor vigtigt at ansøge om de nødvendige tilladelser, inden projektet påbegyndes.
da_DKDanish