Hva er overflatearealet til et solcellepanel for 3 kWp?

Er du på utkikk etter en økonomisk og økologisk løsning for å redusere strømregningen og samtidig bidra til å beskytte planeten vår? Da er du ikke alene! Stadig flere franske husholdninger velger å installere solcellepaneler på taket, og det med god grunn: Denne løsningen gir deg betydelige besparelser på lang sikt, samtidig som du gjør en innsats for miljøet.

Hvis du planlegger å installere et småskala 3 kWp-anlegg, lurer du kanskje på hvor mye takplass du trenger å bruke til prosjektet, og hvor mye produksjon du kan forvente i retur. 

I denne detaljerte veiledningen får du all informasjonen du trenger for å bestemme arealet av solcellepaneler som kreves for 3 kWp, samt den ideelle effekten for prosjektet ditt.

Hvor mye takplass trenger jeg for å installere 3 kWp solcellepaneler?

Er taket på huset ditt stort nok til å romme det arealet med solcellepaneler som trengs for å produsere 3 kWp? Dette er spørsmålet du må stille deg selv før du går videre med solcelleprosjektet ditt.

Det nødvendige takarealet avhenger av to hovedfaktorer: 

  • Enhetsarealet til solcellepanelene som er planlagt for solcelleanlegget ditt;
  • Den maksimale enhetseffekten i Wp (peak watt).

Husk at Watt peak (Wp) er en måleenhet som brukes til å beskrive den nominelle effekten til et individuelt solcellepanel eller -modul. I likhet med kilowatt-toppen (1 kWp = 1000 Wp) representerer Watt-toppen den maksimale effekten som solcellepanelet kan produsere under ideelle (og derfor teoretiske) forhold.

Ideelle sollysforhold defineres vanligvis som en solinnstråling på 1000 watt per kvadratmeter (W/m²) og en solcelletemperatur på 25 °C. Under disse forholdene produserer solcellepanelet sin maksimale effekt, uttrykt i toppwatt. 

Hva er den gjennomsnittlige kvadratmeteren til et solcellepanel?

Typen celler som brukes, produsenten, effekten ... alle disse variablene bestemmer størrelsen på solcellepanelene. Standardstørrelsen er vanligvis mellom 1,6 og 1,8 meter i lengde og 0,9 til 1,0 meter i bredde, med en tykkelse på mellom 30 og 50 mm. Når det gjelder overflateareal, tilsvarer dette i gjennomsnitt 1,6 til 1,8 m².

Hva er den gjennomsnittlige effekten til et solcellepanel?

Igjen er det mange faktorer involvert, men effekten til et standard solcellepanel er mellom 100 Wp og 400 Wp. For å bestemme antall solcellepaneler som kreves for å nå en måleeffekt (3 kWp eller 3 000 Wp i vårt tilfelle), dividerer du ganske enkelt denne måleeffekten med enhetseffekten.

La oss ta et eksempel Hvis du for eksempel vurderer solcellepaneler med en effekt på 250 Wp, trenger du 12 paneler for å oppnå en total effekt på 3 kWp (250 x 12 = 3000 Wp). Hvis du velger paneler med en effekt på 300 Wp, må du installere 10 solcellepaneler for å oppnå en installasjon på 3 kWp.

Kort sagt, jo høyere individuell effekt hvert solcellepanel har, jo færre moduler trenger du for å oppnå ønsket effekt. Med de samme dimensjonene kan du redusere plassen som kreves på taket ditt.

Her er en oversiktstabell som viser ulike typer solcellepaneler, deres effekt og antall paneler som må installeres for å oppnå 3 kWp:

SolcelleteknologiFordelerPaneleffekt (Wp)Antall paneler for 3 kWp
MonokrystallinskHøy energieffektivitet, bedre ytelse på begrenset plass300 Wp10
PolykrystallinskGodt kompromiss mellom effektivitet og kostnad, egnet for ulike forhold270 Wp12
AmorfLavere kostnad, fleksibel, fungerer godt under dårlige lysforhold.150 Wp20

3 kWp effekt: hvilken størrelse solcellepanel for huset mitt?

Når du har bestemt antall solcellepaneler som kreves for ditt 3 kWp solcelleanlegg, er det på tide å beregne det totale overflatearealet som kreves for å få plass til disse panelene. For å gjøre dette multipliserer du ganske enkelt antall solcellepaneler med arealet til hvert panel i m²:

Totalt areal (m²) = Antall solcellepaneler × Enhetsareal per panel (m²)

La oss for eksempel anta et enhetsareal på 1,8 m² per panel (for å være konservativ). Dette vil gi følgende resultater:

  • 14,4 m² total overflate for 8 solcellepaneler på 250 Wp hver;
  • 16,2 m² for en total overflate på 9 solcellepaneler på 200 Wp hver.

Med denne enkle beregningsmetoden kan du enkelt bestemme takarealet som trengs for å installere 3 kWp solcellepaneler på huset ditt. Oppmerksomhet Sikkerhetsmarginer for installatører (ca. 50 cm ved enden av taket).

Hvordan konverterer du 1 kWp til m² solcellepaneler?

For å konvertere effekten i kWp til m² solcellepaneler, dividerer du ganske enkelt ønsket effekt med den maksimale effekten per m² for den valgte teknologien. Hvis du for eksempel vil installere 3 kWp monokrystallinske solcellepaneler, og den maksimale effekten til disse panelene er 200 Wp/m², trenger du :

3 000 Wp / 200 Wp/m² = 15 m² monokrystallinske solcellepaneler

Solcelleanlegg: hva er den maksimale vekten taket ditt kan bære?

Vekten på solcellepaneler kan variere avhengig av teknologi og produsent. Generelt er vekten til et standard solcellepanel omtrent 15 til 20 kg/m² (ikke inkludert stålpannen for vanntetting). Inkludert skuffen kan du forvente en vekt på 20 til 25 kg/m².

For en 3 kWp-installasjon er det viktig å sjekke at takkonstruksjonen din kan bære den ekstra vekten av solcellepanelene. Bare en fagperson vil være i stand til å estimere takets bæreevne med tilfredsstillende nøyaktighet, med tanke på helling, takets struktur, type kledning osv. 

Hvis taket ditt ikke har plass til nok solcellepaneler for ønsket effekt (noe som kan være tilfelle med sink-, strå-, singel- eller tjæretak), vil du bli tilbudt en bakkemontert installasjon. 

Hvorfor bør jeg velge å mobilisere opptil 3 kWp for solcelleanlegget mitt?

En 3 kWp-installasjon har flere fordeler, inkludert

  • En energiproduksjonskapasitet tilpasset behovene til en liten til mellomstor husholdning;
  • Relativt rimelige installasjonskostnader;
  • Muligheten for å dra nytte av ulike økonomiske støtteordninger og insentiver fra staten og lokale myndigheter for anlegg av denne størrelsen.

Hva kan drives med en 3 000 Wp solcellepaneloverflate?

Med et solcelleanlegg på 3 kWp er det mulig å dekke en stor del av energibehovet til en "standard" husholdning, inkludert belysning, apparater, oppvarming og kjøling. Den nøyaktige kapasiteten vil avhenge av den faktiske produksjonen fra solcellepanelene, som varierer avhengig av mengden sollys, retningen og helningen på panelene og systemets effektivitet.

Hvis du kjører elbil, har en varmepumpe eller et oppvarmet svømmebasseng, må du velge en effekt på mer enn 3 kWp. Ikke forsøm dimensjoneringsfasen: den avgjør lønnsomheten til prosjektet ditt!

Hva er produksjonskapasiteten i kWh for 3 kWp solcellepaneler?

Produksjonskapasiteten i kWh for et solcelleanlegg på 3 kWp avhenger av lokale forhold, som solskinn og tap på grunn av orientering, helning og temperatur. For å estimere den årlige produksjonen kan følgende formel brukes:

Årlig_produksjon (kWh) = Årlig_solskinn (h) × (1 - Degressiv_rate) × Maksimal_effekt (kWp)

Nedbrytningshastigheten er en prosentandel som representerer reduksjonen i effektivitet og energiproduksjon for et solcellepanel som følge av skygge og temperaturvariasjoner (dette anslås vanligvis til 10 %). Forutsatt 1500 solskinnstimer per år og en degraderingsrate på 10 %, vil den årlige produksjonen til et solcelleanlegg på 3 kWp være :

Årlig produksjon = 1500 h × (1 - 0,1) × 3 kWp = 4050 kWh

Hvor mye koster det å installere 3 kWp solcellepaneler?

Prisen på et solcelleanlegg på 3 kWp varierer avhengig av panelteknologien, produsenten, kvaliteten på komponentene og installasjonsprisen. I gjennomsnitt må du regne med å betale mellom 6 000 og 10 000 euro, før du tar hensyn til tilgjengelige tilskudd og økonomiske insentiver.

Hvilken statsstøtte er tilgjengelig for 3 kWp solcellepaneloverflate?

Ved å velge et 3 kWp-anlegg kan du dra nytte av statsstøtte for å redusere den opprinnelige investeringen. La oss ta en nærmere titt.

#1 Bonus for egenforbruk opp til 3 kWp

Egenforbrukspremien er en økonomisk støtte som gis til enkeltpersoner som ønsker å installere solcellepaneler for å produsere sin egen elektrisitet. Denne premien økes for installasjoner med en kapasitet på 3 kWp eller mindre. 

Beløpet på egenforbrukspremien varierer hvert kvartal, avhengig av antall tilkoblinger. Beløpet har også endret seg siden begynnelsen av 2022, med tanke på en indekseringskoeffisient "Kn". Mellom 1. februar og 30. april 2023 er egenforbrukspremien for et solcelleanlegg med en kapasitet på 3 kWp eller mindre 500 € / kWp, dvs. maksimalt 1500 €.

#2 Salg av overskudd: en høyere innmatingstariff under 9 kWp

Når du installerer solcellepaneler for å produsere elektrisitet, er det mulig at installasjonen din genererer mer energi enn du bruker. I så fall kan den produserte overskuddsenergien selges tilbake til strømnettet ved å signere en OA Solaire-kontrakt, eller innmatingstariffkontrakt, med din godkjente operatør (EDF OA eller et lokalt distribusjonsselskap - LDC). Denne 20-årskontrakten lar deg amortisere kostnadene for solcellepanelene dine på lang sikt.

Solcelleanlegg på mindre enn 9 kWp har en innmatingstariff på 0,1 € / kWh. Denne satsen øker til 0,06 € / kWh for installasjoner på mer enn 9 kWp. Merk: videresalgsprisen varierer ganske regelmessig. 

Ved å velge et solcelleanlegg med en effekt på 3 kWp eller mindre, kan du spare opptil 70 % på strømregningen. 

#3 Redusert merverdiavgift for arealer på mindre enn 3 kWp

Solcelleinstallasjoner med en effekt på 3 kWp eller mindre drar nytte av en redusert merverdiavgiftssats på 10 %, i stedet for standardsatsen på 20 % som gjelder for installasjoner over denne toppeffekten. 

Denne reduksjonen gjelder innkjøp av utstyret og installasjonsarbeidet, og reduserer dermed de totale kostnadene for prosjektet.

#4 Støtte til lokale myndigheter

Noen lokale myndigheter tilbyr økonomisk støtte for å oppmuntre til installasjon av solcellepaneler. Dette kan være i form av tilskudd, rentefrie lån eller skattelettelser. Ta kontakt med din lokale myndighet for å finne ut hva som er tilgjengelig.

#5 Fotovoltaisk beskatning: et skattefritak opp til 3 kWp

Inntekter generert fra produksjon av solenergi er fritatt for inntektsskatt når anleggets effekt er mindre enn eller lik 3 kWp. Dette fritaket gjelder både for eget forbruk og for salg av overskuddsstrøm.

Hvilken paneloverflate for en 3kWp-installasjon: hva du trenger å vite

Oppsummert krever et solcelleanlegg på 3 kWp et variabelt takareal, avhengig av solcellepanelenes teknologi og energieffektivitet. I gjennomsnitt kreves det mellom 15 og 20 m² takareal for å installere 3 kWp solcellepaneler. Denne installasjonsstørrelsen har flere fordeler, blant annet en produksjonskapasitet som er tilpasset behovene til en gjennomsnittlig husholdning, en overkommelig kostnad og muligheten for å dra nytte av ulike økonomiske støtteordninger.

For å estimere kWh-produksjonen til en 3 kWp-installasjon er det nødvendig å ta hensyn til sollys og tap på grunn av orientering, helning og temperatur. Til slutt er det viktig å kontrollere at takkonstruksjonen kan bære vekten av solcellepanelene og å konsultere en fagperson for en nøyaktig vurdering av behovene og kostnadene forbundet med installasjonen.

Ofte stilte spørsmål (FAQ)

Hva er effekten til et solcelleanlegg på 3 kWp?

Generelt anslås det at et solcelleanlegg på 3 kWp produserer rundt 4 000 kWh elektrisitet per år. 

Hvor mange solcellepaneler for 9 kWp?

Antall solcellepaneler som trengs for å nå 9 kWp, avhenger av panelenes enhetseffekt. For eksempel trenger du 24 solcellepaneler på 375 kWp hver for å oppnå en total effekt på 9 kWp. 

Hva er levetiden til et solcelleanlegg på 3 kWp?

Levetiden til et solcelleanlegg avhenger av kvaliteten på solcellepanelene og vedlikeholdet av dem. Generelt er den gjennomsnittlige levetiden til et solcelleanlegg 25-30 år. Imidlertid vil ytelsen til solcellepaneler uunngåelig reduseres over tid, og det er mulig at effektiviteten deres vil falle til 80 % av den opprinnelige kapasiteten etter 20 til 25 år.

nb_NONorwegian