Steun voor de PAC Air Air? Is het mogelijk?

Steun voor de PAC Air Air? Is het mogelijk?

Er is de laatste tijd veel gesproken over subsidies voor warmtepompen in Frankrijk. De regering heeft grote subsidieprogramma's voor burgers die energie willen besparen. Maar de lucht-lucht warmtepomp staat niet op hetzelfde niveau als al de andere.

Kort samengevat zijn dit de mogelijke subsidies voor een lucht-lucht warmtepomp:

  • Habiter Mieux Sérénité, als onderdeel van een "werkpakket" (35% energiebesparing, tot 50% van de prijs van de werkzaamheden)
  • BTW verlaagd tot 10%
  • Energiebonus: ongeveer 1500€.

In het algemeen is de lucht/lucht-warmtepomp sinds enkele jaren uitgesloten van de meeste subsidies, maar het is mogelijk er onder bepaalde voorwaarden toch van te profiteren

Herinnering aan de lucht/lucht-warmtepomp

Er zijn 4 hoofdtypes warmtepompen: de lucht-water warmtepomp, de sol-water warmtepomp, de water-water warmtepomp en tenslotte de lucht-lucht warmtepomp die ons interesseert (en andere ook, maar minder populair)

Het is een warmtepomp die warmte uit de buitenlucht opvangt via een buitenunit met een verdamper en een compressor. Deze calorieën worden via het koelmiddel gecondenseerd op de lucht bij de binnenunit, waardoor de energie weer wordt teruggegeven aan de lucht in de kamer.

Het lucht-luchtsysteem is echter minder bevorderlijk voor de warmte-uitwisseling dan een systeem met water, onder andere door het grote verschil in warmtecapaciteit tussen lucht en water. De doeltreffendheid van luchtverwarming is dus twijfelachtig en wordt betwist, en de steun wordt verminderd.

Habiter Mieux Sérénité: steun voor lucht/lucht-warmtepompen

Dit is een premie die verdeeld wordt door Anah, het Franse nationale huisvestingsagentschap. Het is afhankelijk van verschillende voorwaarden, waarvan de eerste de toestand van uw "middelen" is. Uw inkomen moet zeer bescheiden of bescheiden zijn, afhankelijk van hun schaal Dat betekent minder dan 50k€ per jaar voor een gezin van 4 in Parijs (IDF), en minder dan 40k€ in de provincies.

Dan is er een energiewinstvoorwaarde. U zult moeten bewijzen dat u met uw werk aanzienlijke energiebesparingen bereikt. U kunt dus niet zomaar een PAC Air Air installeren, want dat zal niet voldoende zijn om dat te bewijzen. U zult moeten denken aan het veranderen van uw isolatie, hetzij van de zolder, hetzij van de muren, of het veranderen van de ramen. Het is een pakket dat een energiebesparing van 35% ten opzichte van vroeger zou moeten betekenen.

de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een RGE vakman.

U hebt al 5 jaar geen eco PTZ lening meer aangegaan

De woning is meer dan 15 jaar oud

Dus: als u in de :

=> zeer bescheiden: 50% van het werk (excl. BTW) ondersteund, max. 15k€ (+ 10% premie)

=> bescheiden: 35% van het gedekte werk (excl. BTW), max. 10,5k€ (+ 10% premie)

In de praktijk zal het moeilijk te verkrijgen zijn. Lucht-water- of geowarmtepompen genieten de voorkeur in het kader van de energietransitie.

BTW verlaagd tot 10%

De lucht/lucht-warmtepomp komt niet in aanmerking voor het 5,5%-tarief, zoals andere soorten warmtepompen dat wel zouden doen. U kunt echter profiteren van het verlaagde tarief van 10%. Meer info op de officiële website economie.gouv.fr

Zo kunt u voorkomen dat u te veel belasting betaalt en krijgt u dus een korting van 10%.

De energiebonus of CEE-bonus: een kleine bonus van uw elektriciteitsleverancier

Als de lucht/lucht-warmtepomp een vermogen heeft van minder dan 12kW en een seizoensgebonden prestatiecoëfficiënt (SCOP) vertoont die groter is dan of gelijk is aan 3,9, dan kunt u een steuntje in de rug krijgen dat de CEE-premie heet. Het is het DGEC dat u de basisbonus toekent (Directoraat-Generaal voor Energie en Klimaat).

De elektriciteitsleveranciers wier verkoop een bepaalde drempel overschrijdt, zijn verplicht om hernieuwbare energie bij het publiek te promoten en zullen ook verplicht zijn om deze EWC-premies aan het eind van het jaar terug te kopen om aan de energiebehoeften te voldoen. Door een bepaald bedrag aan CEE-premie terug te kopen, kunnen zij een bepaalde hoeveelheid bespaarde kWh bewijzen.

De EWC's werken per periode waaraan een bepaald aantal te besparen KWhc is gekoppeld. Wij gaan de 5e periode in op 1 januari 2022 en tot eind 2025, met doelstellingen die steeds naar boven worden bijgesteld (3 of 4 keer grotere verplichtingen in termen van CEE-verplichtingen voor energieleveranciers)

Voor een luchtwarmtepomp moet u rekenen op ongeveer 1500€ in uw zak voor de premie. Dit komt voor uw leverancier neer op een besparing van KWhp, die kan variëren van 5000 kWhp tot enkele tienduizenden KWhp, afhankelijk van het klimaat en de oppervlakte die verwarmd wordt (als u bedenkt dat de nationale doelstellingen in TWhp gerekend worden...veel!).

NB: de KWhc is de Killowattheure cumac = cumulatief verdisconteerd, een eenheid die specifiek is voor de CEE om te zeggen dat er elk jaar een bepaald aantal kWh bespaard wordt, dat vervaagt met de tijd en de slijtage van de machine.

Meer informatie over KWh cumacertificaten voor luchtwarmtepompen op de EAC-blad

Dit heet de Energiebonus, en over het algemeen is die ongeveer 1500€ bij EDF voor bijvoorbeeld een PAC Air

Als u ALLES wilt weten over financiële steun in verband met energieverbeteringswerkzaamheden in oude gebouwen (renovatie), dan raad ik u aan deze PDF downloaden dat is een verhandeling van 23 bladzijden waarin perfect alle financiële steun voor warmtepompen en andere energierenovaties wordt geïllustreerd, en waarin met name de Air to Air warmtepomp wordt behandeld op blz.

nl_NL_formalDutch