Hur beräknar jag uppvärmningskapaciteten för min pool?

Hur beräknar jag uppvärmningskapaciteten för min pool?

Poolvärmepumpen är en typ av uppvärmning som måste ges tid.

En sådan vattenmassa som ska värmas upp utgör en stor energimängd. För att bestämma detta (åtminstone ungefärligt) räcker det att multiplicera :

 • m: vattnets massa i kg
 • Cp: vattnets värmekapacitet som alltid är 4185 J.kg-1.K-1 (J = joule, kg = kilogram, K = Kelvin).
 • ΔT Temperaturskillnaden mellan grundvattnet (kommunalt vatten som bassängen fylls med: 10 °C) och den önskade sluttemperaturen (t.ex. 30 °C).

Denna formel skrivs: Q = m.Cp.ΔT

Några exempel på bassänger som ska värmas upp

Rektangulär pool 10 x 5 m

Mått på poolen :

 • Längd l: 10m
 • Bredd L: 5m
 • Lågt djup Hb: 1m
 • Högt djup Hh: 3m
 • Genomsnittligt djup h: 1,5 m

Beräkning av bassängens volym :

V= L x B x H = 10 x 5 x 1,5 = 75 m3

1m3 = 1000dm3 = 1000L

1000 liter vatten = 1000 kg (till närmaste approximation)

Vår pool innehåller alltså 75 000 kg vatten.

Beräkning av den mängd värme Q som måste tillföras för att värma upp till 30 °C :

Q = m.Cp.ΔT (i joule)

Q = 75'000 x 4185 x (30 - 10)

Q = 6'277'500'000 joule

Beräkning av antalet kilowattimmar :

Det är känt att 1 kWh = 3'600'000 J

1 kWh är den energi som levereras av en maskin med en effekt på 1 kW under en timme.

Vi behöver bara dividera Q med 3 600 000 och vi får 6 277 500 000 / 3 600 000 = 1744 kWh.

Detta är den mängd energi som krävs för att värma poolen till 30 °C.

Beräkning av den tid som behövs för att tillhandahålla denna energimängd Q :

Allt vi behöver göra är att se hur snabbt vi kan få fram denna energi.

Om vi till exempel väljer en 12 kW-maskin kommer det att krävas 1 744 kWh av vår poolvärmepump för att tillhandahålla denna energi. Detta belopp är 1744 / 12 = 145 timmar.

Med en poolvärmepump som kan leverera 12 kW konstant tar det cirka 6 dagar att värma upp vattnet till 30 °C.

Med en poolvärmepump som kan leverera 8 kW konstant tar det cirka 9 dagar (72 timmar) att värma poolen till 30 °C.

Det är bättre att välja en värmepump som ger en uppvärmningsperiod på 4-5 dagar. I det här fallet skulle du behöva 15-18 kW...

Det här formuläret är endast giltigt för personer bosatta i Frankrike och Belgien och ger dig möjlighet att få en kostnadsfri offert. Tjänsten kommer snart att finnas tillgänglig även i Schweiz.

Cirkelformad bassäng med en diameter på 10 meter

Logiken är densamma. Det är bara beräkningen av volymen som ändras.

Mått på poolen :

 • Diameter: 10m
 • Radie: 5 m
 • Djup: 1,5 m

Beräkning av bassängens volym :

V = Pi x 5 x 5 x 5 = 118 m3

Beräkning av den mängd värme Q som måste tillföras för att värma upp till 30 °C :

Q = m.Cp.ΔT (i joule)

Q = 118'000 x 4185 x 20 = 9'876'600'000 joule.

Beräkning av antalet kilowattimmar :

Antal kWh = 9'876'600'000 / 3'600'000 = 2743kWh

Beräkning av den tid som behövs för att tillhandahålla denna energimängd Q :

För att värma poolen till 30 °C på 120 timmar (5 dagar) krävs en effekt på 22-23 kW.

Man kan se att de befogenheter som krävs snabbt blir betydande.

I våra exempel har vi valt 30 °C, en mycket behaglig temperatur. Men 28 °C är mer rimligt.

Naturliga element bör också normalt beaktas. Vind eller regn kan förlänga de beräknade tiderna, och solsken kan förkorta dem.

Webbplatser som erbjuder effektkalkylatorer för värmepumpar för pooler

På följande sidor hittar du en kalkylator för uppvärmningskapacitet för pooler som gör att du slipper gå igenom ovanstående beräkningsprocess.

sv_SESwedish