WARMTEPOMP

Wat is de oorzaak van deze zorgwekkende daling in de verkoop van warmtepompen in Europa?

In het derde kwartaal van 2022 werden in Europa bijna 565.000 warmtepompen verkocht, wat een aanzienlijke daling van bijna 15% betekent in vergelijking met het jaar daarvoor. Een aantal factoren kan deze daling verklaren, waaronder tegenstrijdige boodschappen van politici, dalende gasprijzen en de vertraging van de huizenmarkt.

Tegenstrijdige politieke boodschappen en dalende gasprijzen

Volgens de EHPA (European Heat Pump Manufacturers' Association) is deze daling in de verkoop van warmtepompen met name te wijten aan de inconsistente signalen van politieke leiders, vooral tijdens de COVID-19 pandemie. Een sterke daling van de aardgasprijzen heeft ook bijgedragen aan de daling van de verkoop van warmtepompen, waardoor deze apparatuur financieel minder aantrekkelijk is geworden.

Stimulansen verschillen van land tot land

Overheidsmaatregelen om consumenten aan te moedigen voor dit soort apparatuur te kiezen, verschillen van land tot land. In Frankrijk bijvoorbeeld zijn bepaalde warmtepompen nog steeds uitgesloten van het programma, ondanks de subsidies die beschikbaar zijn in het kader van het MaPrimeRénov-programma, waardoor ze minder aantrekkelijk zijn voor consumenten. Bovendien bieden sommige landen onvoldoende of geen fiscale of financiële stimulansen, wat een aanzienlijke rem zet op de ontwikkeling van de markt.

Vertraging in de vastgoedmarkt en inflatie

Nu de bouw van nieuwe huizen afneemt, kan dit gevolgen hebben voor de vraag naar warmtepompen. Jean-Paul Ouin, vertegenwoordiger van Uniclima, wijst ook op de grote invloed van inflatie en de recente stijging van de bankrente, waardoor investeren in een warmtepomp minder rendabel wordt voor consumenten.

Lionel Palandre, Production Manager bij Intuis, wijst op de slechte pers rond enkele gewetenloze installateurs, die de reputatie van de sector schaadt en sommige potentiële kopers ontmoedigt.

  • Productie van onroerend goed gedaald : De daling in nieuwbouw beperkt de vraag naar warmtepompen.
  • Inflatie : De algemene prijsstijging heeft invloed op de koopkracht van huishoudens en ontmoedigt dure investeringen zoals warmtepompen.
  • Bankrente : Stijgende rentetarieven maken lenen duurder en kunnen consumenten ervan weerhouden om in een warmtepomp te investeren.
  • Slechte reputatie : Gevallen van slecht uitgevoerde installaties of oplichterij hebben een afstotend effect op potentiële klanten.

Toekomstperspectieven voor warmtepompen

Ondanks de huidige daling van de verkoop is het belangrijk om niet uit het oog te verliezen dat warmtepompen een duurzame, milieuvriendelijke energieoplossing blijven. Op de lange termijn zou de markt zich moeten herstellen dankzij een aantal factoren:

  • Klimaatdoelen : Gezien de nationale en internationale verplichtingen om klimaatverandering tegen te gaan en de uitstoot van broeikasgassen te verminderen, is de ontwikkeling van warmtepompen essentieel.
  • Technologische ontwikkelingen : Technische en technologische innovaties zullen warmtepompen efficiënter en aantrekkelijker maken voor consumenten.
  • Opleiding voor installateurs : Een betere opleiding van en een beter toezicht op vakmensen in de sector zullen de kwaliteit van de installaties helpen verbeteren en het vertrouwen van de consument herstellen.

Kortom, de recente daling van de verkoop van warmtepompen in Europa kan worden gezien als een teken dat de markt de goede kant op gaat. alarmsignaal op korte termijn, waardoor de sector wordt aangemoedigd om zich te mobiliseren om de geïdentificeerde problemen op te lossen. Dit doet echter niets af aan hun potentieel op lange termijn als alternatieve, milieuvriendelijke oplossing voor de huidige klimaatuitdagingen.

Julien G.

Julienafgestudeerd in werktuigbouwkunde en gespecialiseerd in klimaattechniek is sinds 2009 een schrijver gespecialiseerd in hernieuwbare energie, met expertise in warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen voor individuele huisvesting.
Bekijk alle artikelen van deze auteur

nl_NL_formalDutch