FOSSIELE ENERGIEËN

De weinig bekende gevaren van lege brandstoftanks: risico's en oplossingen

Lege stookolietanks vormen een ernstig gevaar voor de gezondheid en het milieu en moeten zorgvuldig worden beheerd.

De risico's van een lege olietank

Een lege olietank, hoewel schijnbaar onschuldig, kan tot een aantal problemen leiden:

  • Condensatie : Als er geen brandstof meer is, wordt de binnenkant van de tank kouder dan de omringende lucht.
  • Corrosie : Als de tank leeg is, kan de zuurstof in de lucht ervoor zorgen dat het metaal in de tank gaat roesten.
  • Gasvorming : In een lege tank kunnen zich ook brandbare gassen ophopen, zoals waterstofsulfide. Bovendien kunnen sommige resterende brandstofresten chemische reacties ondergaan, waarbij mogelijk gasvormige verbindingen vrijkomen die schadelijk zijn voor het milieu.

Gezondheids- en milieurisico's

Het beheer van lege olietanks is een belangrijk veiligheidsrisico voor de gezondheid en het milieu, vooral in het geval van een lek of een defect aan de tank. Uitstoot van lege olietanks is een van de grootste gezondheidsrisico's.

Naast de gezondheidsrisico's kunnen emissies van een lege stookolietank de bodem en het grondwater verontreinigen en de kwaliteit van natuurlijke hulpbronnen in gevaar brengen. Daarom is het van vitaal belang om de juiste preventieve maatregelen te treffen en reinigings- en ontsmettingsprocedures toe te passen door een bedrijf in te schakelen dat gespecialiseerd is in het verwijderen van olietanks. Hier volgen enkele praktische tips om risico's te vermijden:

  • Regelmatige inspecties : Laat je tank controleren om er zeker van te zijn dat alles in orde is en dat er geen lekken of afwijkingen zijn.
  • Bijdragen van professionele experts: Een lege olietank moet worden beheerd door professionals vanwege hun expertise, hun uitrusting, hun naleving van de voorschriften en hun vermogen om te zorgen voor een volledig en effectief beheer tijdens het hele verwijderingsproces.
  • Voorkomen is beter dan genezen: Laat de lege olietank verwijderen voordat het een probleem wordt.

Wet- en regelgeving

Het beheer van lege stookolietanks is onderworpen aan belangrijke regels om de veiligheid en de bescherming van het milieu te waarborgen. De wet bepaalt dat voor het definitief verlaten van een tank maatregelen moeten worden genomen om elk risico op dampvorming te voorkomen: legen, ontgassen, reinigen, vullen of volledig verwijderen.

Zoals we hebben gezien, is een lege stookolietank een gevaar voor mens en milieu en kan hij niet worden bewaard, of hij nu helemaal leeg is of gedeeltelijk leeg.

Andere wetten zoals deze hebben specifieke normen opgesteld voor milieubescherming, waaronder het verwijderen van lege olietanks. Volgens deze voorschriften zijn eigenaars verplicht om lege olietanks volgens de voorschriften te laten verwijderen.

Veilige verwijdering 100% van lege olietanks

Een olietankverwijderingsbedrijf inschakelen

Wanneer je kiest voor een moderner, milieuvriendelijker verwarmingssysteem, zoals een warmtepomp of een gasketel, wordt de oude olietank overbodig. Het verwijderen van deze tank is een cruciale stap om milieurisico's te vermijden en de veiligheid te garanderen.

Het verwijderen van een stookolietank is niet zonder risico, vooral als er kleine resten stookolie achterblijven. Deze resten kunnen leiden tot bodemverontreiniging in het geval van een lek. Bovendien vormen de oliedampen die in de tank achterblijven een explosierisico als ze in contact komen met een ontstekingsbron.

Daarom is het essentieel om een gespecialiseerd bedrijf in te schakelen voor het aftappen, reinigen en ontgassen van de tank. Deze stappen verwijderen ontvlambare dampen en stookolieresten, waardoor het risico op milieuvervuiling en explosie wordt verkleind.

Explosie in olietanks: de oorzaken

Explosies in olietanks komen weliswaar zelden voor, maar zijn meestal het gevolg van een opeenhoping van brandbare dampen in de tank. Wanneer een stookolietank in gebruik is, bevat deze zowel vloeibare stookolie als stookoliedampen.

Als een tank slecht onderhouden of beschadigd is, kunnen deze dampen zich ophopen en een explosief mengsel vormen met de omringende lucht. Het explosiegevaar is bijzonder groot wanneer een tank leeg of bijna leeg is, omdat de lege ruimte dan met deze dampen wordt gevuld. Een ontstekingsbron, zoals een vonk, defecte elektrische apparatuur of zelfs een sigaret, kan deze dampen doen ontbranden, wat tot een explosie kan leiden.

Bovendien kunnen corrosie of lekken in een oude tank ook het risico vergroten dat dampen worden blootgesteld aan ontstekingsbronnen. Regelmatig onderhoud en de veilige verwijdering van ongebruikte olietanks door professionals zijn daarom essentieel om dergelijke incidenten te voorkomen.

Ongebruikte olietank: oplossingen

Als de tank eenmaal goed is schoongemaakt en ontgast, heb je verschillende opties om het toekomstige gebruik ervan te bepalen. Als het een oude ondergrondse olietank is en er geen bouwplannen op de locatie zijn, is de eenvoudigste oplossing om de tank te vullen met een inert materiaal zoals zand of beton.

Als de olietank zich onder de grond bevindt, is het proces iets lastiger en moet de tank mogelijk worden opengesneden. Door de tank te behandelen en te isoleren, een antiturbulentievoorziening en een pomp te installeren, is het mogelijk om je oude olietank om te vormen tot een waterverzamelaar.

Een oude stookolietank vormt een reëel gevaar voor het milieu en de volksgezondheid, dus moet deze op de juiste manier worden verwijderd in overeenstemming met de voorschriften. Artikel 28 van het besluit van 1 juli 2004 regelt deze specifieke situatie: "Voor het permanent verlaten van een tank moeten maatregelen worden genomen om elk risico van dampvorming te vermijden: legen, ontgassen en reinigen; vullen of verwijderen van de tank".

In dit artikel staat duidelijk dat de tank moet worden geleegd, ontgast en gereinigd. Een verlaten tank kan gasdampen uitstoten, terwijl de corrosie ook kan leiden tot lekken in de grond - een echt gevaar voor het milieu.

In de huidige staat laten is dus geen optie. Gezien de risico's van explosie en milieuvervuiling wordt ten zeerste aangeraden deskundig advies in te winnen over de juiste behandeling en verwijdering van de tanks.

Julien G.

Julienafgestudeerd in werktuigbouwkunde en gespecialiseerd in klimaattechniek is sinds 2009 een schrijver gespecialiseerd in hernieuwbare energie, met expertise in warmtepompen en fotovoltaïsche zonnepanelen voor individuele huisvesting.
Bekijk alle artikelen van deze auteur

nl_NL_formalDutch