SOLAR

Wat is de oppervlakte van een zonnepaneel voor 3 kWp?

Ben je op zoek naar een economische en ecologische oplossing om je elektriciteitsrekening te verlagen en tegelijkertijd onze planeet te helpen beschermen? Dan bent u niet de enige! Steeds meer Franse huishoudens kiezen ervoor om fotovoltaïsche panelen op hun dak te installeren, en met reden: met deze oplossing kun je op lange termijn aanzienlijk besparen en tegelijkertijd een steentje bijdragen aan het milieu. 

Als je erover denkt om een kleinschalige installatie van 3 kWp te plaatsen, vraag je je waarschijnlijk af hoeveel dakruimte je nodig hebt voor het project en hoeveel productie je ervoor terug kunt verwachten. 

In deze gedetailleerde gids geven we je alle informatie die je nodig hebt om het oppervlak aan zonnepanelen te bepalen dat nodig is voor 3 kWp, evenals het ideale vermogen voor jouw project.

Hoeveel dakoppervlak heb ik nodig om 3 kWp zonnepanelen te plaatsen?

Is het dak van je huis groot genoeg voor het oppervlak aan zonnepanelen dat nodig is om 3 kWp te produceren? Dat is de vraag die je jezelf moet stellen voordat je verder gaat met je fotovoltaïsche project.

Het benodigde dakoppervlak hangt af van twee belangrijke factoren: 

  • De oppervlakte van de zonnepanelen die je voor je fotovoltaïsche installatie overweegt;
  • Eenheid piekvermogen in Wp (piekwatts).

De Wattpiek (Wp) is een meeteenheid die wordt gebruikt om het nominale vermogen van een individueel fotovoltaïsch zonnepaneel of module te beschrijven. Net als de kilowattpiek (1 kWp = 1.000 Wp) vertegenwoordigt de Wattpiek het maximale vermogen dat het zonnepaneel onder ideale (en dus theoretische) omstandigheden kan produceren.

Ideale omstandigheden voor zonlicht worden over het algemeen gedefinieerd als een instraling van 1000 watt per vierkante meter (W/m²) en een zonneceltemperatuur van 25°C. Onder deze omstandigheden produceert het zonnepaneel zijn maximale vermogen, uitgedrukt in wattpiek. 

Hoeveel vierkante meter beslaat het gemiddelde zonnepaneel?

Het type cellen dat wordt gebruikt, de fabrikant, het vermogen... al deze variabelen bepalen de afmetingen van zonnepanelen. De standaardgrootte ligt meestal tussen 1,6 en 1,8 meter lang en 0,9 tot 1,0 meter breed, met een dikte tussen 30 en 50 mm. In oppervlakte komt dit gemiddeld overeen met 1,6 tot 1,8 m².

Wat is het gemiddelde vermogen van een zonnepaneel?

Ook hier spelen een aantal factoren een rol, maar het vermogen van een standaard zonnepaneel ligt tussen 100 Wp en 400 Wp. Om het aantal zonnepanelen te bepalen dat nodig is om een bepaald vermogen te bereiken (3 kWp of 3.000 Wp in ons geval), deelt u gewoon het beoogde vermogen door het vermogen per eenheid.

Laten we een voorbeeld nemen Als je bijvoorbeeld zonnepanelen overweegt met een vermogen van 250 Wp, dan heb je 12 panelen nodig om een totaal vermogen van 3 kWp te bereiken (250 x 12 = 3.000 Wp). Als je kiest voor panelen met een vermogen van 300 Wp, moet je 10 fotovoltaïsche panelen installeren om een installatie van 3 kWp te verkrijgen.

Kortom, hoe hoger het individuele vermogen van elk zonnepaneel, hoe minder modules u nodig hebt om het gewenste vermogen te behalen. Met dezelfde afmetingen neemt u minder ruimte in op uw dak.

Hier is een overzichtstabel met de verschillende soorten zonnepanelen, hun vermogen en het aantal panelen dat nodig is om 3 kWp te krijgen:

Technologie voor zonnepanelenVoordelenVermogen paneel (Wp)Aantal panelen voor 3 kWp
MonokristallijnHoge energie-efficiëntie, betere prestaties in beperkte ruimtes300 Wp10
PolykristallijnGoed compromis tussen efficiëntie en kosten, geschikt voor verschillende omstandigheden270 Wp12
AmorfLagere kosten, flexibel, werkt goed bij weinig licht150 Wp20

3 kWp vermogen: welke maat PV-paneel voor mijn huis?

Als je hebt besloten hoeveel zonnepanelen je nodig hebt voor je fotovoltaïsche installatie van 3 kWp, is het tijd om de totale oppervlakte te berekenen die nodig is om deze panelen te plaatsen. Hiervoor vermenigvuldig je simpelweg het aantal zonnepanelen met de oppervlakte van elk paneel in m² :

Totale oppervlakte (m²) = aantal zonnepanelen × oppervlakte per paneel (m²)

Laten we bijvoorbeeld uitgaan van een oppervlakte van 1,8 m² per paneel (om het zekere voor het onzekere te nemen). Dan zouden we de volgende resultaten krijgen:

  • 14,4 m² totale oppervlakte voor 8 zonnepanelen van elk 250 Wp;
  • 16,2 m² voor een totale oppervlakte van 9 zonnepanelen van elk 200 Wp.

Met deze eenvoudige berekeningsmethode kunt u eenvoudig het dakoppervlak bepalen dat nodig is om 3 kWp aan zonnepanelen op uw huis te installeren. Attentie Zorg voor veiligheidsmarges voor installateurs (ongeveer 50 cm aan het uiteinde van het dak).

Hoe zet u 1 kWp om in m² zonnepanelen?

Om het vermogen in kWp om te rekenen naar m² zonnepanelen, deelt u gewoon het gewenste vermogen door het maximale vermogen per m² van de gekozen technologie. Als u bijvoorbeeld 3 kWp monokristallijne zonnepanelen wilt installeren en het maximale vermogen van deze panelen is 200 Wp/m², dan hebt u :

3.000 Wp / 200 Wp/m² = 15 m² monokristallijne zonnepanelen

Fotovoltaïsche systemen: wat is het maximale gewicht dat je dak kan dragen?

Het gewicht van zonnepanelen kan variëren afhankelijk van de technologie en de fabrikant. Over het algemeen is het gewicht van een standaard fotovoltaïsch paneel ongeveer 15 tot 20 kg/m² (exclusief de staalplaat voor de waterdichtheid). Als je de plaat meerekent, kun je verwachten dat de panelen tussen de 20 en 25 kg/m² wegen.

Voor een installatie van 3 kWp is het belangrijk om te controleren of je dakstructuur het extra gewicht van de zonnepanelen kan dragen. Alleen een vakman kan een bevredigende schatting geven van het draagvermogen van je dak, rekening houdend met de helling, de structuur van het dakframe, het type bekleding, enz. 

Als er op je dak niet genoeg zonnepanelen passen voor de gewenste opbrengst (wat het geval kan zijn bij zinken daken, rieten daken, leien daken of daken met teerpannen), krijg je een installatie op de grond aangeboden. 

Waarom zou ik tot 3 kWp kiezen voor mijn zonne-installatie?

Een installatie van 3 kWp biedt een aantal voordelen:

  • Energieproductiecapaciteit afgestemd op de behoeften van een klein tot middelgroot huishouden;
  • Relatief betaalbare installatiekosten;
  • De mogelijkheid om te profiteren van verschillende financiële steunmaatregelen en stimuleringsmaatregelen van de staat en lokale overheden voor installaties van deze omvang.

Wat kan worden aangedreven met een zonnepaneeloppervlak van 3.000 Wp?

Met een zonne-installatie van 3 kWp is het mogelijk om te voorzien in een groot deel van de energiebehoefte van een "standaard" huishouden, inclusief verlichting, huishoudelijke apparaten, verwarming en airconditioning. De exacte capaciteit hangt af van de werkelijke opbrengst van de zonnepanelen, die varieert afhankelijk van de hoeveelheid zonneschijn, de oriëntatie en hellingshoek van de panelen en de efficiëntie van het systeem.

Als je in een elektrische auto rijdt, een warmtepomp hebt of zelfs een verwarmd zwembad, moet je kiezen voor een vermogen van meer dan 3 kWp. Verwaarloos de dimensionering niet: deze bepaalt de rentabiliteit van je project!

Wat is de productiecapaciteit in kWh van 3 kWp zonnepanelen?

De productiecapaciteit in kWh van een zonnepaneel van 3 kWp hangt af van de lokale omstandigheden, zoals zonneschijn en verliezen door oriëntatie, helling en temperatuur. De volgende formule kan worden gebruikt om de jaarlijkse productie te schatten:

Jaarlijkse_productie (kWh) = Jaarlijks_zonneschijn (h) × (1 - Degressief_tarief) × Maximaal_vermogen (kWp)

De degradatiesnelheid is een percentage dat de vermindering in efficiëntie en energieproductie van een zonnepaneel weergeeft als gevolg van schaduw en temperatuurschommelingen (over het algemeen geschat op 10 %). Uitgaande van 1.500 zonuren per jaar en een degradatiesnelheid van 10 %, zou de jaarlijkse productie van een zonne-installatie van 3 kWp :

Jaarlijkse productie = 1.500 h × (1 - 0,1) × 3 kWp = 4.050 kWh

Hoeveel kost het om 3 kWp zonnepanelen te installeren?

De prijs van een zonnepaneel van 3 kWp varieert afhankelijk van de paneeltechnologie, de fabrikant, de kwaliteit van de onderdelen en de installatiekosten. Gemiddeld moet je rekenen op een prijs tussen € 6.000 en € 10.000, voordat je rekening houdt met beschikbare financiële steun en stimuleringsmaatregelen.

Welke overheidssteun is beschikbaar voor een zonnepaneeloppervlak van 3 kWp?

Als je kiest voor een installatie van 3 kWp, kun je profiteren van staatssteun om je initiële investering te verlagen. Laten we dit eens nader bekijken.

#1 Bonus voor eigenverbruik tot 3 kWp

De zelfverbruikbonus is een financiële steun die wordt toegekend aan particulieren die zonnepanelen willen installeren om hun eigen elektriciteit te produceren. Deze toeslag wordt verhoogd voor installaties met een capaciteit van 3 kWp of minder. 

Het bedrag van de bonus voor eigenverbruik varieert elk kwartaal, afhankelijk van het aantal gemaakte aansluitingen. Het bedrag is ook gewijzigd sinds begin 2022, rekening houdend met een "Kn"-indexeringscoëfficiënt. Tussen 1 februari en 30 april 2023 zal het bedrag van de bonus voor eigenverbruik voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van 3 kWp of minder € 500/kWp bedragen, dus maximaal € 1.500.

#2 Verkoop van overschotten: een hoger feed-in tarief onder 9 kWp

Wanneer u zonnepanelen installeert om elektriciteit te produceren, is het mogelijk dat uw installatie meer energie produceert dan u verbruikt. In dat geval kan het teveel aan geproduceerde energie worden terugverkocht aan het elektriciteitsnet door een OA Solaire-contract, of feed-in tariefcontract, te ondertekenen met je erkende operator (EDF OA of een lokaal distributiebedrijf - EDL). Met dit contract van 20 jaar kunt u de kosten van uw zonnepanelen op lange termijn afschrijven.

Fotovoltaïsche installaties van minder dan 9 kWp profiteren van een teruglevertarief van €0,1/kWh. Dit tarief stijgt naar €0,06/kWh voor installaties van meer dan 9 kWp. Let op: het teruglevertarief varieert vrij regelmatig. 

Als je kiest voor een fotovoltaïsch systeem met een vermogen van 3 kWp of minder, kun je tot 70 % besparen op je elektriciteitsrekening. 

#3 Verlaagde BTW voor oppervlakten van minder dan 3 kWp

Voor zonne-installaties met een piekvermogen van 3 kWp of minder geldt een verlaagd btw-tarief van 10 %, in plaats van het standaardtarief van 20 % dat geldt voor installaties met een piekvermogen van meer dan 3 kWp. 

Deze korting is van toepassing op de aankoop van de apparatuur en de installatiewerkzaamheden, waardoor de totale kosten van het project worden verlaagd.

#4 Steun van de plaatselijke overheid

Sommige lokale overheden bieden financiële hulp om de installatie van zonnepanelen aan te moedigen. Dit kan in de vorm van subsidies, renteloze leningen of belastingverminderingen. Aarzel niet om bij je gemeente te informeren naar de beschikbare regelingen.

#5 Belasting op fotovoltaïsche energie: belastingvrijstelling tot 3 kWp

Inkomsten uit de productie van door zonne-energie opgewekte elektriciteit zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting als de output van de installatie kleiner is dan of gelijk is aan 3 kWp. Deze vrijstelling geldt zowel voor eigen verbruik als voor de verkoop van overtollige elektriciteit.

Welk paneeloppervlak voor een 3kWp installatie: wat u moet weten

Kortom, voor een zonnepaneel van 3 kWp is een dakoppervlak nodig dat varieert naargelang de technologie van de zonnepanelen en hun energie-efficiëntie. Gemiddeld heb je tussen 15 en 20 m² dakoppervlak nodig om 3 kWp zonnepanelen te installeren. Er zijn een aantal voordelen aan deze installatiegrootte, waaronder een productiecapaciteit die geschikt is voor de behoeften van een gemiddeld huishouden, betaalbare kosten en de mogelijkheid om te profiteren van verschillende vormen van financiële steun.

Om de kWh-output van een installatie van 3 kWp te schatten, moet je rekening houden met de hoeveelheid zonneschijn en verliezen door oriëntatie, helling en temperatuur. Tot slot is het belangrijk om te controleren of de dakstructuur het gewicht van de zonnepanelen kan dragen en om een vakman te raadplegen voor een precieze inschatting van de behoeften en kosten van de installatie.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is de opbrengst van een fotovoltaïsche installatie van 3 kWp?

Over het algemeen produceert een fotovoltaïsche installatie van 3 kWp ongeveer 4.000 kWh elektriciteit per jaar. 

Hoeveel zonnepanelen voor 9 kWp?

Het aantal zonnepanelen dat je nodig hebt om 9 kWp te bereiken, hangt af van hun individuele vermogen. Je hebt bijvoorbeeld 24 zonnepanelen van elk 375 kWp nodig om een totaal vermogen van 9 kWp te bereiken. 

Wat is de levensduur van een fotovoltaïsche installatie van 3 kWp?

De levensduur van een fotovoltaïsch systeem hangt af van de kwaliteit van de zonnepanelen en hun onderhoud. Over het algemeen is de gemiddelde levensduur van een fotovoltaïsche installatie 25 tot 30 jaar. De prestaties van zonnepanelen zullen na verloop van tijd echter onvermijdelijk afnemen en het is mogelijk dat hun efficiëntie na 20 tot 25 jaar gedaald is tot 80 % van hun aanvankelijke capaciteit.

Reda T.

Reda heeft een doctoraat in financiën en is gespecialiseerd in de economie van hernieuwbare energie. Hij combineert financiële expertise met interesse in duurzaamheid en schrijft niet alleen over de financiering van groene projecten, maar ook over meer algemene onderwerpen en veelgestelde vragen op dit gebied.

nl_NL_formalDutch