Wat is de oppervlakte van een zonnepaneel voor 3 kWp?

Bent u op zoek naar een economische en ecologische oplossing om uw elektriciteitsrekening te verlagen en tegelijkertijd onze planeet te helpen beschermen? Dan bent u niet de enige! Steeds meer Franse huishoudens kiezen ervoor om fotovoltaïsche panelen op hun dak te installeren, en met reden: met deze oplossing kunt u op de lange termijn aanzienlijk besparen, terwijl u uw steentje bijdraagt aan het milieu.

Als u van plan bent een kleinschalige installatie van 3 kWp te plaatsen, vraagt u zich misschien af hoeveel dakruimte u voor het project moet reserveren en hoeveel productie u daarvoor kunt verwachten. 

In deze gedetailleerde gids krijgt u alle informatie die u nodig hebt om het benodigde oppervlak aan zonnepanelen voor 3 kWp te bepalen, evenals het ideale vermogen voor uw project.

Hoeveel dakoppervlak heb ik nodig om 3 kWp zonnepanelen te plaatsen?

Is het dak van uw huis groot genoeg voor het oppervlak aan zonnepanelen dat nodig is om 3 kWp te produceren? Dit is de vraag die u zich moet stellen voordat u verder gaat met uw fotovoltaïsche project.

Het vereiste dakoppervlak hangt af van twee belangrijke factoren: 

  • De oppervlakte per eenheid van de zonnepanelen die voor uw fotovoltaïsche installatie worden overwogen;
  • Het piekvermogen per eenheid in Wp (piek-Watt).

Onthoud dat de Wattpiek (Wp) een meeteenheid is om het nominale vermogen van een individueel fotovoltaïsch paneel of module te beschrijven. Net als de kilowattpiek (1 kWp = 1000 Wp) vertegenwoordigt de Wattpiek het maximale vermogen dat het zonnepaneel onder ideale (en dus theoretische) omstandigheden kan produceren.

Ideale zonlichtomstandigheden worden doorgaans gedefinieerd als een zonne-instraling van 1000 watt per vierkante meter (W/m²) en een zonneceltemperatuur van 25°C. Onder deze omstandigheden produceert het zonnepaneel zijn maximale vermogen, uitgedrukt in piekwatts. 

Wat is de gemiddelde vierkante meter van een zonnepaneel?

Het type cellen dat wordt gebruikt, de fabrikant, het vermogen... al deze variabelen bepalen de grootte van de zonnepanelen. De standaardgrootte ligt doorgaans tussen 1,6 en 1,8 meter lengte en 0,9 tot 1,0 meter breedte, met een dikte tussen 30 en 50 mm. Qua oppervlakte komt dit neer op gemiddeld 1,6 tot 1,8 m².

Wat is het gemiddelde vermogen van een zonnepaneel?

Ook hier spelen vele factoren een rol, maar het vermogen van een standaard zonnepaneel ligt tussen 100 Wp en 400 Wp. Om het aantal zonnepanelen te bepalen dat nodig is om een doelvermogen te bereiken (3 kWp of 3.000 Wp in ons geval), deelt u gewoon dit doelvermogen door het vermogen per eenheid.

Laten we een voorbeeld nemen Overweegt u bijvoorbeeld zonnepanelen met een vermogen van 250 Wp, dan heeft u 12 panelen nodig om tot een totaal vermogen van 3 kWp te komen (250 x 12 = 3000 Wp). Kiest u voor panelen met een vermogen van 300 Wp, dan moet u 10 fotovoltaïsche panelen installeren om tot een installatie van 3 kWp te komen.

Kortom, hoe hoger het individuele vermogen van elk zonnepaneel, hoe minder modules u nodig hebt om het gewenste vermogen te bereiken. Met dezelfde afmetingen kunt u de benodigde ruimte op uw dak verkleinen.

Hier is een overzichtstabel met verschillende soorten zonnepanelen, hun vermogen en het aantal panelen dat moet worden geïnstalleerd om 3 kWp te verkrijgen:

Technologie voor zonnepanelenVoordelenVermogen paneel (Wp)Aantal panelen voor 3 kWp
MonokristallijnHoge energie-efficiëntie, betere prestaties in beperkte ruimtes300 Wp10
PolykristallijnGoed compromis tussen efficiëntie en kosten, geschikt voor verschillende omstandigheden270 Wp12
AmorfLagere kosten, flexibel, werkt goed bij weinig licht150 Wp20

3 kWp vermogen: welke maat PV-paneel voor mijn huis?

Zodra u het aantal zonnepanelen voor uw fotovoltaïsche installatie van 3 kWp hebt bepaald, is het tijd om de totale oppervlakte te berekenen die nodig is om deze panelen te plaatsen. Hiertoe vermenigvuldigt u simpelweg het aantal zonnepanelen met de oppervlakte van elk paneel in m² :

Totale oppervlakte (m²) = Aantal zonnepanelen × oppervlakte per paneel (m²)

Laten we bijvoorbeeld uitgaan van een oppervlakte van 1,8 m² per paneel (voorzichtigheidshalve). Dit zou de volgende resultaten opleveren:

  • 14,4 m² totale oppervlakte voor 8 zonnepanelen van elk 250 Wp;
  • 16,2 m² voor een totale oppervlakte van 9 zonnepanelen van elk 200 Wp.

Met deze eenvoudige berekeningsmethode kunt u gemakkelijk het dakoppervlak bepalen dat nodig is om 3 kWp zonnepanelen op uw huis te installeren. Attentie Veiligheidsmarges voor installateurs (ca. 50 cm aan het einde van het dak).

Hoe zet u 1 kWp om in m² zonnepanelen?

Om het vermogen in kWp om te rekenen naar m² zonnepanelen, deelt u gewoon het gewenste vermogen door het maximale vermogen per m² van de gekozen technologie. Als u bijvoorbeeld 3 kWp monokristallijne zonnepanelen wilt installeren, en het maximale vermogen van deze panelen is 200 Wp/m², dan heeft u :

3.000 Wp / 200 Wp/m² = 15 m² monokristallijne zonnepanelen

Fotovoltaïsche installatie: wat is het maximale gewicht dat uw dak kan dragen?

Het gewicht van zonnepanelen kan variëren, afhankelijk van de technologie en de fabrikant. In het algemeen bedraagt het gewicht van een standaard fotovoltaïsch paneel ongeveer 15 tot 20 kg/m² (exclusief de stalen bak voor de waterdichtheid). Inclusief de bak kunt u rekenen op een gewicht van 20 tot 25 kg/m².

Voor een installatie van 3 kWp is het belangrijk na te gaan of uw dakstructuur het extra gewicht van de zonnepanelen kan dragen. Alleen een vakman kan het draagvermogen van uw dak voldoende nauwkeurig inschatten, rekening houdend met de helling, de structuur van het dak, het type bekleding, enz. 

Als uw dak niet voldoende zonnepanelen kan herbergen voor het gewenste vermogen (wat het geval kan zijn bij zinken, rieten, leien of teer daken), zal een installatie op de grond worden voorgesteld. 

Waarom zou ik kiezen voor een mobilisatie tot 3 kWp voor mijn zonne-installatie?

Een installatie van 3 kWp heeft verschillende voordelen, waaronder

  • Een energieproductiecapaciteit die is aangepast aan de behoeften van een klein tot middelgroot huishouden;
  • Relatief betaalbare installatiekosten;
  • De mogelijkheid om te profiteren van diverse financiële steun en stimuleringsmaatregelen van de staat en lokale overheden voor installaties van deze omvang.

Wat kan worden aangedreven met een zonnepaneeloppervlak van 3.000 Wp?

Met een zonne-installatie van 3 kWp kan in een groot deel van de energiebehoefte van een "standaard" huishouden worden voorzien, inclusief verlichting, apparaten, verwarming en koeling. Het exacte vermogen hangt af van de werkelijke opbrengst van de zonnepanelen, die varieert naargelang de hoeveelheid zonlicht, de oriëntatie en helling van de panelen en het rendement van het systeem.

Als u een elektrische auto rijdt, een warmtepomp of een verwarmd zwembad hebt, moet u kiezen voor een vermogen van meer dan 3 kWp. Verwaarloos de dimensionering niet: deze bepaalt de rentabiliteit van uw project!

Wat is de productiecapaciteit in kWh van 3 kWp zonnepanelen?

De productiecapaciteit in kWh van een zonne-installatie van 3 kWp is afhankelijk van de plaatselijke omstandigheden, zoals zonneschijn en verliezen door oriëntatie, helling en temperatuur. Om de jaarlijkse productie te schatten kan de volgende formule worden gebruikt:

Jaarlijkse_productie (kWh) = Jaarlijkse_zonneschijn (h) × (1 - Degressieve_Rate) × Maximaal_vermogen (kWp)

De degradatiegraad is een percentage dat de afname van het rendement en de energieproductie van een zonnepaneel weergeeft, als gevolg van schaduw en temperatuurschommelingen (dit wordt meestal geschat op 10 %). Uitgaande van 1500 zonuren per jaar en een degradatiegraad van 10 %, zou de jaarlijkse productie van een 3 kWp zonne-installatie :

Jaarlijkse productie = 1500 h × (1 - 0,1) × 3 kWp = 4050 kWh

Hoeveel kost het om 3 kWp zonnepanelen te installeren?

De prijs van een zonne-installatie van 3 kWp hangt af van de paneeltechnologie, de fabrikant, de kwaliteit van de componenten en de installatiekosten. Gemiddeld moet u rekenen op een prijs tussen € 6.000 en € 10.000, voordat u rekening houdt met beschikbare subsidies en financiële prikkels.

Welke overheidssteun is beschikbaar voor 3 kWp oppervlak aan zonnepanelen?

Als u kiest voor een installatie van 3 kWp, kunt u profiteren van staatssteun om uw initiële investering te verlagen. Laten we dit eens nader bekijken.

#1 Bonus voor eigenverbruik tot 3 kWp

De premie voor eigenverbruik is een financiële steun die wordt toegekend aan particulieren die zonnepanelen willen installeren om hun eigen elektriciteit te produceren. Deze premie wordt verhoogd voor installaties met een vermogen van 3 kWp of minder. 

Het bedrag van de premie voor eigenverbruik varieert elk kwartaal, afhankelijk van het aantal gemaakte aansluitingen. Sinds begin 2022 wijzigt ook het bedrag ervan, rekening houdend met een indexeringscoëfficiënt "Kn". Zo bedraagt het bedrag van de premie voor eigenverbruik voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van 3 kWp of minder tussen 1 februari en 30 april 2023 500 € / kWp, dus maximaal 1.500 €.

#2 Verkoop van overschotten: een hoger feed-in tarief onder 9 kWp

Wanneer u zonnepanelen installeert om elektriciteit te produceren, is het mogelijk dat uw installatie meer energie produceert dan u verbruikt. In dat geval kan het teveel aan geproduceerde energie worden terugverkocht aan het elektriciteitsnet, door een OA Solaire-contract, of feed-in tariefcontract, te ondertekenen met uw erkende operator (EDF OA of een lokaal distributiebedrijf - LDC). Met dit contract met een looptijd van 20 jaar kunt u de kosten van uw zonnepanelen op lange termijn afschrijven.

Fotovoltaïsche installaties van minder dan 9 kWp genieten een feed-in tarief van 0,1 € / kWh. Dit tarief stijgt tot 0,06 € / kWh voor installaties van meer dan 9 kWp. Let op: de doorverkoopprijs varieert vrij regelmatig. 

Als u kiest voor een fotovoltaïsche installatie met een vermogen van 3 kWp of minder, kunt u tot 70 % besparen op uw elektriciteitsrekening. 

#3 Verlaagde BTW voor oppervlakten van minder dan 3 kWp

Voor zonne-installaties met een vermogen van 3 kWp of minder geldt een verlaagd btw-tarief van 10 %, in plaats van het standaardtarief van 20 % dat geldt voor installaties boven dit piekvermogen. 

Deze korting geldt voor de aankoop van de apparatuur en de installatiewerkzaamheden, waardoor de totale kosten van het project dalen.

#4 Steun van de plaatselijke overheid

Sommige gemeenten bieden financiële steun om de installatie van zonnepanelen aan te moedigen. Dit kan in de vorm van subsidies, renteloze leningen of belastingvermindering. Neem contact op met uw gemeente om na te gaan wat de mogelijkheden zijn.

#5 Fotovoltaïsche belasting: een belastingvrijstelling tot 3 kWp

Inkomsten uit de productie van zonnestroom zijn vrijgesteld van inkomstenbelasting wanneer het vermogen van de installatie 3 kWp of minder bedraagt. Deze vrijstelling geldt zowel voor eigen verbruik als voor de verkoop van overtollige elektriciteit.

Welk paneeloppervlak voor een 3kWp installatie: wat u moet weten

Samengevat vereist een zonne-installatie van 3 kWp een variabel dakoppervlak, afhankelijk van de technologie van de zonnepanelen en hun energie-efficiëntie. Gemiddeld is tussen 15 en 20 m² dakoppervlak nodig om 3 kWp zonnepanelen te installeren. Deze grootte van de installatie heeft verschillende voordelen, waaronder een productiecapaciteit die aangepast is aan de behoeften van een gemiddeld huishouden, een betaalbare kostprijs en de mogelijkheid om te genieten van verschillende financiële steunmaatregelen.

Om de kWh-productie van een installatie van 3 kWp te schatten, moet rekening worden gehouden met zonlicht en verliezen door oriëntatie, helling en temperatuur. Tot slot is het belangrijk om na te gaan of de dakstructuur het gewicht van de zonnepanelen kan dragen en om een vakman te raadplegen voor een nauwkeurige beoordeling van de behoeften en de kosten van de installatie.

Veelgestelde vragen (FAQ)

Wat is het rendement van een fotovoltaïsch systeem van 3 kWp?

Over het algemeen wordt geschat dat een fotovoltaïsche installatie van 3 kWp ongeveer 4.000 kWh elektriciteit per jaar produceert. 

Hoeveel zonnepanelen voor 9 kWp?

Het aantal zonnepanelen dat nodig is om 9 kWp te bereiken hangt af van het eenheidsvermogen van de panelen. U hebt bijvoorbeeld 24 zonnepanelen van 375 kWp elk nodig om een totaal vermogen van 9 kWp te bereiken. 

Wat is de levensduur van een fotovoltaïsch systeem van 3 kWp?

De levensduur van een fotovoltaïsch systeem hangt af van de kwaliteit van de zonnepanelen en het onderhoud ervan. In het algemeen bedraagt de gemiddelde levensduur van een fotovoltaïsch systeem 25-30 jaar. De prestaties van zonnepanelen nemen echter onvermijdelijk af in de loop der tijd, en het is mogelijk dat hun rendement na 20 tot 25 jaar daalt tot 80 % van hun oorspronkelijke capaciteit.

nl_NL_formalDutch