Hvilket tagareal til 9 kWp solpaneler?

I Frankrig er omkring 110.000 hjem udstyret med solcelleanlæg... næsten 40 gange flere end i 2015 (ifølge Enedis). Og ifølge prognoser fra Réseau de Transport d'Électricité kan omkring 4 millioner hjem være udstyret med solpaneler i 2030, en tendens, der er drevet af de stigende energiomkostninger og den voksende miljøbevidsthed.

Privatpersoner vælger normalt små solcelleanlæg med en effekt på under 3 kWp. Større huse med et areal på over 120 m², med mere end 6 beboere og/eller med flere elektriske apparater kræver en meget højere nominel effekt på 6-9 kWp. Dette gælder også for små virksomheder med et stort elforbrug.

I denne praktiske vejledning vil vi se på solcelleanlæg på 9 kWp: Hvilken tagflade skal anvendes? Hvor mange solpaneler? Hvilken produktionskapacitet i kWh? Hvor meget koster det? Hvad med statsstøtte? Vi fortæller dig det hele.

Hvor meget tagplads skal jeg bruge for at installere solpaneler på 9 kWp?

Mængden af energi, der produceres af et solcelleanlæg, afhænger af solpanelernes overfladeareal og deres effektivitet eller udbytte. Inden vi analyserer disse punkter for et solcelleanlæg på 9 kWp, skal vi huske på nøglebegrebet spidseffekt. 

Udtrykt i peak watt (Wp) eller peak kilowatt (kWp), måler denne variabel den panelets maksimale kapacitet til produktion af elektrisk energi under optimale sollys- og temperaturforhold som ikke afspejler de faktiske forhold, som solpanelet vil blive udsat for i et reelt anlæg. I Frankrig ligger den effektive effekt af solpaneler generelt på omkring 80 %. Den effektive effekt af et solcelleanlæg på 9 kWp vil således være ca. 7,2 kWp (80 %). 

Hvad er de gennemsnitlige dimensioner på et solpanel?

Målene på et solpanel kan variere afhængigt af model og producent, men de fleste solpaneler har en standardstørrelse på 1,6 meter gange 1 meter, hvilket svarer til 1,6 m². 

Nogle teknologier (monokrystallinske solpaneler) giver et interessant udbytte med kompakte dimensioner, i modsætning til polykrystallinske paneler eller tyndfilmspaneler, som vi vil se om lidt.

Hvad er den gennemsnitlige effekt af et solpanel?

Solpanelets effekt afhænger af dets størrelse, effektivitet og teknologi. Mindre solpaneler har typisk en spidseffekt på 100-200 watt, mens større paneler (teoretisk set) kan producere op til 400 watt eller mere. 

Monokrystallinske solpaneler har generelt en højere virkningsgrad end polykrystallinske eller amorfe paneler, hvilket betyder, at de producerer mere energi pr. kvadratmeter overfladeareal.

9 kWp effekt: hvor mange m² solcellepaneler til mit hus?

En effekt på 9 kWp svarer til et ret stort solcelleanlæg til et stort hus eller en lille virksomhed. For at beregne det nødvendige solpanelareal divideres systemets effekt med den maksimale effekt af et gennemsnitligt solpanel. 

Generelt har et solpanel på 1 meter gange 1,6 meter en maksimal effekt på ca. 300-400 watt. Til et anlæg på 9 kWp kan man altså bruge 30 solpaneler med en maksimal effekt på 300 watt hver, hvilket svarer til et samlet areal på 48 kvadratmeter. Hvis du vælger paneler med 375 Wp hver, skal du bruge 24 paneler, hvilket svarer til et samlet areal på 38,4 m². Du har forstået logikken.

Hvordan omregner man 1 kWC til m²?

Omregningen af kilowatt-peak (kWp) til solpanelareal afhænger af et solpanels maksimale effekt. Generelt vil et solpanel på 1,6 m² have en spidseffekt på ca. 300-400 watt. 

For at beregne det areal af solpaneler, der kræves for et 1 kWp anlæg, skal du dividere 1000 watt med den maksimale effekt af et gennemsnitligt solpanel. Hvis man bruger et solpanel på 300 watt, giver det et solpanelareal på ca. 2,7 kvadratmeter for 1 kWp. Her er en tabel, der viser flere tilfælde: 

Panelets maksimale effekt (Wp)Samlet areal for 1 kWp (m²)
10010
1506,67
2005
2504
3003,33
3502,86
4002,5

Denne tabel viser det samlede areal af solpaneler, der kræves for et 1 kWp-anlæg, som funktion af spidseffekten. Bemærk: arealet af det enkelte solpanel afhænger også af dets dimensioner og den nødvendige afstand mellem panelerne for at undgå skygger og lette vedligeholdelsen. Disse tal er skøn og kan variere en smule afhængigt af solpanelernes fabrikat og model.

Solcelleanlæg på 9 kWp: Hvad er den maksimale vægt, som et tag kan bære?

Den samlede vægt af et solcelleanlæg afhænger af solpanelernes overfladeareal og den anvendte monteringstype. Generelt varierer vægten af solpanelerne mellem 15 og 20 kg pr. kvadratmeter. For et 9 kWp-anlæg med et areal på 48 kvadratmeter vil solpanelernes samlede vægt derfor ligge mellem 720 og 960 kg. 

Opmærksomhed Solpanelernes vægt er kun en del af den samlede vægt af solsystemet. Der skal også tages hensyn til fastgørelser, kabler og inverteren. Som regel er den samlede vægt af solcelleanlægget ca. 25-30 kg/m².

Den vægt, som et tag kan bære, afhænger af en række faktorer, herunder tagets type, hældning, orientering og generelle tilstand. Da solcelleanlæg på 9 kWp er relativt store, skal du foretage en nøjagtig vurdering af dit tag, inden du investerer. Denne vurdering bør foretages af en professionel, som vil kunne bestemme tagets bæreevne og anbefale passende monteringssystemer. I nogle tilfælde er det ganske enkelt ikke muligt at montere taget, som det er, især hvis dit tag er lavet af zink, stråtag eller lauzetegl (som det er tilfældet med huse i Périgord-regionen). Hvis det er tilfældet, vil du sandsynligvis blive tilbudt en gulvmontering.

Hvorfor skal jeg vælge at mobilisere op til 9 kWp til mit solcelleanlæg?

Husholdninger, der vælger et 9 kWp solcelleanlæg, kan være motiveret af flere årsager: 

 1. Høje energikrav Installationer på 9 kWp vælges ofte af husstande med et højt elforbrug eller til at drive energikrævende udstyr som f.eks. varmepumper (herunder svømmebassiner), elbiler eller store klimaanlæg. Et sådant anlæg kan dække en større del af elforbruget og reducere energiregningen yderligere;
 2. Tilstrækkeligt tagareal 9 kWp: For at vælge et 9 kWp-system kræves der et tilstrækkeligt stort tagareal (ca. 45-60 m² afhængigt af panelteknologien). Hvis en husstand har tilstrækkeligt tagareal, kan et 9 kWp-system overvejes for at maksimere produktionen af solenergi;
 3. Rentabilitet og stordriftsfordele Selv om de statslige tilskud falder for anlæg over 3 kWp, kan et anlæg på 9 kWp stadig være rentabelt afhængigt af installationsomkostninger, energibesparelser og videresalg. Det skal også bemærkes, at større anlæg giver bedre stordriftsfordele;
 4. Miljømæssige målsætninger 9 kWp: husstande, der er bekymrede over deres økologiske fodaftryk og ønsker at bidrage til energiomlægningen, kan vælge et 9 kWp-anlæg for at producere mere vedvarende energi og reducere deres forbrug af energi fra fossile kilder.

Hvad kan et solcelleanlæg på 9 kWp levere?

Med et solcelleanlæg på 9 kWp afhænger den producerede energimængde af flere faktorer såsom geografisk placering, panelernes orientering og hældning samt vejrforholdene. Hvis man antager en gennemsnitlig årlig produktion på 1 000-1 200 kWh pr. installeret kWp, vil et 9 kWp-anlæg kunne producere mellem 9 000 og 10 800 kWh om året.

Her er en liste over apparater og udstyr, som du kan få strøm til med et 9 kWp-anlæg:

 1. Belysning LED'er, sparepærer osv.
 2. Husholdningsapparater Køleskab, vaskemaskine, opvaskemaskine, ovn, mikrobølgeovn, støvsuger osv.
 3. Elektronisk udstyr Det drejer sig bl.a. om fjernsyn, computere, opladere til smartphones og tablets, spillekonsoller osv.
 4. Klimaanlæg og varmeanlæg varmepumper, klimaanlæg, elektriske radiatorer osv.
 5. Vandvarmere elektrisk eller termodynamisk.
 6. Ventilationssystemer Ventilation med enkelt eller dobbelt flow.
 7. Opladere til elektriske køretøjer Afhængigt af batteriets kapacitet og opladningsfrekvensen kan du oplade et elbilen helt eller delvist.

Det er vigtigt at bemærke, at produktionen af solenergi varierer i løbet af dagen og året, afhængigt af mængden af sollys. For at sikre en kontinuerlig forsyning af elektricitet kan du enten forbruge solenergien i realtid og supplere den med elektricitet fra nettet eller installere et energilagringssystem (batterier) for at lagre den overskydende elektricitet, der produceres, og bruge den i perioder med lav produktion.

Hvad er produktionskapaciteten i kWh for 9 kWp solpaneler?

kWh-produktionskapaciteten for et solcelleanlæg på 9 kWp afhænger af flere faktorer, herunder den geografiske placering, panelernes orientering og hældning. 

I Frankrig varierer den årlige produktion fra region til region på grund af forskellene i solskin. Her er et skøn over den årlige produktion for et 9 kWp-anlæg i forskellige regioner:

 • Sydfrankrig (Middelhavet): 9 kWp x 1200 kWh/kWp = 10.800 kWh om året;
 • Sydvestfrankrig: 9 kWp x 1100 kWh/kWp = 9.900 kWh om året;
 • Midtfrankrig: 9 kWp x 1000 kWh/kWp = 9000 kWh om året;
 • Nordvestfrankrig: 9 kWp x 900 kWh/kWp = 8.100 kWh om året;
 • Nordøstfrankrig: 9 kWp x 850 kWh/kWp = 7.650 kWh om året.

Disse tal er skøn baseret på regionale gennemsnit og kan variere afhængigt af lokale forhold og installationer. Bemærk: Ifølge INSEE er det gennemsnitlige elforbrug 2 223 kWh pr. person.

Hvor meget koster det at installere et 9 kWp solcelleanlæg? 

Omkostningerne ved et 9 kWp solcelleanlæg afhænger af flere faktorer såsom kvaliteten af solpanelerne, kompleksiteten af installationen og arbejdsomkostningerne. I Frankrig ligger den gennemsnitlige pris for et solcelleanlæg af denne størrelse på mellem 12 000 og 20 000 euro, eksklusive tilskud og skattefradrag. 

De oprindelige omkostninger kan naturligvis tjenes ind i løbet af få år gennem besparelser på elregningen og eventuelt videresalg af overskydende energi til EDF.

Solcelleanlæg på 9 kWp: Hvilken statsstøtte er der mulighed for?

For at tilskynde husholdningerne til at anvende vedvarende energi tilbyder staten forskellige former for finansieringsstøtte.

Selvforbrugspræmien for solcelleanlæg

Selvforbrugspræmien, også kendt som "investeringspræmien", afhænger af den samlede installerede solcellekapacitet (i kWp). Betingelserne herfor fastsættes hvert kvartal ved dekret. Mellem den 1. februar og den 30. april 2023 er beløbene således blevet forhøjet på det franske fastland: 

 • Anlæggets effekt ≤ 3 kWp : 500 € / kWp ;
 • Anlæggets effekt ≤ 9 kWp : 370 € / kWp ;
 • Anlæggets effekt ≤ 36 kWp : 210 € / kWp ;
 • Anlæggets effekt ≤ 100 kWp : 110 € / kWp.

Denne støtte ydes uden indkomstbetingelser, men kræver, at der anvendes en kvalificeret fagmand fra RGE.

MaPrimeRenov' solar

Husholdninger kan også få gavn af MaPrimeRénov' solaire, som afhænger af anlægget og ansøgerens indkomst. Den ydes normalt kun til solcelleanlæg på 3 kWp eller mindre.

Salg af overskud til et 9kWp-anlæg

Du kan sælge den overskydende energi, som dit solcelleanlæg producerer, videre og levere den tilbage til det nationale elnet. EDF OA betaler dig i henhold til en tarif, der ændres hvert kvartal. For det første kvartal af 2023 er den : 

 • 13,13 eurocent pr. kWp for solcelleanlæg på mindre end 9 kWp ;
 • 7,88 eurocent pr. kWp for solcelleanlæg med en spidseffekt på mellem 9 og 100 kWp.

Solcelleanlæg på 9 kWp: hvad med nedsat moms?

Kun solcelleanlæg på 3 kWp eller mindre kan nyde godt af den reducerede momssats på 10 %. Anlæg på 9 kWp beskattes derfor med den normale sats på 20 %.

Støtte fra de lokale myndigheder til solcelleanlæg

Den kommunale støtte til solcelleanlæg varierer i Frankrig, afhængigt af region, departement eller kommune. Støtten kan tage forskellige former, f.eks. tilskud, lån på lempelige vilkår eller skattefritagelser. Nogle eksempler: 

 • Vaucluse: Departementet yder et tilskud på 10 % af det samlede beløb eksklusive afgifter med et loft på 2 000 EUR for installation af et kombineret solcelleanlæg;
 • Grand Paris Seine Ouest: 800 € for et kombineret solcelleanlæg og 500 € for et solcelleanlæg;
 • Alsace: tilskud på 750 EUR pr. kWp for solcelleanlæg på højst 100 kWp;
 • Korsika: tilskud på 2 EUR pr. wc, med et loft på 6 000 EUR for individuelle huse.

Hvilken paneloverflade til et 9 kWp anlæg: at konkludere

Solpanelerne har en gennemsnitlig størrelse på ca. 1,6 meter gange 1 meter og en maksimal effekt på mellem 100 og 400 watt. 

Et solcelleanlæg på 9 kWp kræver et areal på ca. 38,4-48 m² solpaneler og kan producere mellem 7 650 og 10 800 kWh energi om året, afhængigt af geografisk placering og vejrforhold. 

Den gennemsnitlige pris for et anlæg af denne størrelse i Frankrig er mellem 12.000 og 20.000 euro, men dette beløb kan reduceres ved hjælp af statslig og lokal støtte fra myndighederne. 

Et anlæg på 9 kWp er velegnet til husstande med et stort energibehov og tilstrækkelig tagplads.

9 kWp solcelleanlæg: ofte stillede spørgsmål (FAQ)

Hvordan omregner man kWp til kWh?

Omregningen fra kilowatt-peak (kWp) til kilowatt-timer (kWh) er ikke ligetil, da den afhænger af flere faktorer, f.eks. mængden af sollys, solpanelernes orientering og hældning samt de lokale vejrforhold.

Den årlige energiproduktion i kWh kan dog anslås ud fra effekten i kWp ved hjælp af en gennemsnitlig produktionsfaktor, kaldet "ydelseskoefficienten". Denne faktor varierer alt efter geografisk placering og klimatiske forhold. I Frankrig varierer denne faktor generelt mellem 850 og 1200 kWh/kWp pr. år.

For at omregne effekten i kWp til energiproduktion i kWh skal effekten i kWp blot ganges med den gennemsnitlige ydelseskoefficient :

Årlig produktion i kWh = Effekt i kWp × gennemsnitlig ydelseskoefficient

Hvis du f.eks. har et solcelleanlæg på 3 kWp i et område, hvor den gennemsnitlige ydelseskoefficient er 1000 kWh/kWp pr. år, vil den årlige energiproduktion være :

Årlig produktion i kWh = 3 kWp × 1000 kWh/kWp = 3000 kWh

Hvor meget solpanelareal er der brug for til et hus på 100 kvadratmeter?

Det er vanskeligt at give et præcist svar uden at kende husets specifikke energiforbrug. Som et generelt skøn kan man dog sige, at et hus på 100 m² i gennemsnit bruger mellem 3 000 og 5 000 kWh om året. For at dække dette forbrug vil det være nødvendigt med et solcelleanlæg på 3-5 kWp, hvilket vil kræve ca. 20-30 m² solpaneler.

da_DKDanish