Mikä on lämpöpumpun hinta 80 m²:n taloon?

Lämpöpumppujen suosio selittyy sekä halulla pienentää energialaskuja, etenkin kun hinnat ovat nousseet, että ekologisella tietoisuudella. Vaikka lämpöpumppu loistaa molemmissa suhteissa, se on kuitenkin merkittävä investointi, joka on suunniteltava asianmukaisesti.

Tässä artikkelissa vastaamme kysymykseen: mikä on lämpöpumpun hinta 80 m²:n talossa ?

INSEE:n (Ranskan tilastokeskus) lukujen mukaan keskimääräinen kotitalous asuu 91 neliömetrin kokoisessa kodissa. Omistajilla on keskimäärin 109 m², kun taas vuokralaisilla on alle 70 m². Siksi olemme valinneet 80 m²:n asunnot lähtökohdaksi, jotta voitte arvioida tarkemmin tämän ympäristöystävällisen lämmitysratkaisun kustannuksia. 

Eikö sinulla ole aikaa lukea kaikkea? Tässä on ensimmäinen vastaus: Lämpöpumppu maksaisi 80 m²:n talossa 5 000-19 000 euroa. Miksi näin laaja valikoima? Vastaus löytyy eri vaihtoehdoista: ilma-ilmalämpöpumput, ilma-vesilämpöpumput, vesi-vesilämpöpumput, maalämpöpumput, mutta myös kotisi kokoonpanosta, alueesi ilmastosta, siitä, onko käyttövesi integroitu vai ei jne. 

Tämän oppaan loppuosassa tarkastelemme investointikustannusten yksityiskohtia, jotta voit tehdä tietoon perustuvan valinnan. 

Lämpöpumppu: keskimääräiset hinnat 80 m²:n talossa 

Lämpöpumppua löytyy jokaiseen budjettiin ja jokaiseen kokoonpanoon. Valitsitpa sitten ilma-ilma-, ilma-vesi-, vesi-vesi- tai maalämpöpumpun, tässä ovat 80 m²:n talon hintaluokat.

Ilma-ilmalämpöpumpun hinta 80 m²:n talossa

The ilma-ilmalämpöpumpun hinta 80 m²:lle. Lämpöpumpun keskihinta on 3 650 euroa, mutta muista, että kustannukset voivat vaihdella 1 450 eurosta 8 800 euroon, mukaan lukien asennus. Vertailun vuoksi voidaan todeta, että 30 m²:n taloon asennettava lämpöpumppu maksaisi 1 450-3 200 euroa, kun taas 120 m²:n taloon asennettava ilma-ilmalämpöpumppu maksaisi 5 600-8 800 euroa.

Ilma-vesilämpöpumpun hinta 80 m²:n talossa

Jos käytät mieluummin ilma-vesilämpöpumppua, 80 neliömetrin talon keskimääräiset kustannukset ovat 6 500-9 000 euroa ilman asennuskustannuksia. Tämän lämpöpumpun asentamisesta voi joutua maksamaan 1 500-3 000 euron lisämaksun.

Vesi-vesilämpöpumpun hinta 80 m²:n talossa

Kalliimpi vesi-vesilämpöpumppuvaihtoehto maksaisi keskimäärin 11 100 euroa, ja hinta vaihtelee 9 000 eurosta 16 000 euroon asennus mukaan lukien. Tarkemmin sanottuna vesi-vesilämpöpumppu, joka tuottaa käyttövettä, maksaisi 10 500-16 000 euroa, kun taas pelkkä lämmitysmalli maksaisi asennuksineen 9 000-13 500 euroa.

Maalämpöpumpun hinta 80 m²:n taloon

Maalämpöpumpun hinta on 20 000-40 000 euroa. Tämä hinta riippuu monista tekijöistä, kuten laitteen tehosta, sen merkistä, työvoimasta, mutta ennen kaikkea keräystyypistä. Riippuen siitä, valitsetko vaaka- vai pystysuorat keräimet, sinun on siis varattava :

 • 14 000-22 000 euroa vaakakeräilijöille;
 • 16 000-25 000 euroa pystysuorille keräimille.

Miksi maalämpöpumput ovat niin kalliita? Koska ne ovat erittäin tehokkaita, sillä niiden COP on 5-6. Tämä johtuu siitä, että maaperän lämpötila on suhteellisen vakio verrattuna ulkoilmaan, josta ilmalämpöpumput ottavat lämpöä. Ne ovat myös kestävämpiä ja lähes äänettömiä.

Mitkä tekijät vaikuttavat YMP:n hintaan?

Jotta voisimme tarkastella keskiarvoja pidemmälle ja ymmärtää, miksi lämpöpumpun hinta voi vaihdella niin paljon 80 m²:n talossa, meidän on tarkasteltava tarkemmin kustannuksiin vaikuttavia keskeisiä tekijöitä.

Lämpöpumpun teho

Tärkein lämpöpumpun hintaan vaikuttava tekijä on sen kapasiteetti. Tämä teho riippuu olennaisesti lämmitettävästä pinta-alasta, sillä oikein mitoitettu lämpöpumppu takaa energiansäästön, korkean hyötysuhteen ja optimaalisen mukavuuden. Huonosti mitoitettu lämpöpumppu ei joko pysty saavuttamaan ja ylläpitämään haluttua lämpötilaa (alimitoitettu lämpöpumppu) tai se on liian meluisa, kuluttaa liikaa sähköä ja on kallis hankkia ja ylläpitää (ylimitoitettu). 

Miten määritetään lämpöpumpun tarvitsema teho 80 m²:n talossa? Tarkastelemme kysymystä. 

Lämmitettävä tilavuus

Kaikki alkaa lämmitettävän tilavuuden laskemisesta. Sinun on kerrottava kattokorkeus kotisi kokonaispinta-alalla.

Rakennuskerroin

Rakennuskerroin riippuu talosi eristystasosta. Mitä paremmin talosi on eristetty, sitä pienempi kerroin on. Esimerkiksi RT 2012 -standardien mukaisen talon kerroin on 0,7, kun taas huonosti eristetyn talon kerroin on 1,3. 

Ulkolämpötilan perusarvo

Ulkoilman peruslämpötila vaihtelee maantieteellisen vyöhykkeesi mukaan, ja se osoittaa, kuinka paljon lämpöpumpun on ponnisteltava miellyttävän sisälämpötilan ylläpitämiseksi. Esimerkiksi Ranskassa on kolme vyöhykettä:

 • H1 (pohjoinen ja itä): - 9 °C ;
 • H2 (länsi): - 6 °C ;
 • H3 (etelä ja Korsika) : - 3 °C.

Tehtävä laskelma

Yhdistetään nyt kaikki nämä elementit, jotta voidaan määrittää 80 m²:n talossa tarvittavan lämpöpumpun teho: 

Lämmitettävä tilavuus x rakennekerroin x (haluttu sisälämpötila - perusulkoilmalämpötila).

Esimerkiksi 80 m²:n suuruisessa talossa, jonka kattokorkeus on 3 metriä ja joka on RT 2012 -standardien mukainen ja sijaitsee H1-vyöhykkeellä, laskelma on seuraava.

(80 x 3) x 0,7 x (21 - (-9)) = 5040 wattia.

Tämä tarkoittaa, että tarvitaan 5,04 KW:n tehoinen lämpöpumppu, jotta sisälämpötila pysyisi 21 °C:ssa.

Asennuskustannukset

Se voi olla kallista, mutta pätevän ammattilaisen asentama lämpöpumppu on kustannus, jota et varmasti kadu. Asennuskustannukset vaihtelevat huomattavasti valitsemastasi lämpöpumpputyypistä riippuen, ja ne voivat olla jopa kaksinkertaiset! 

Lämpöpumpun asennuksen hinta vaihtelee keskimäärin 2 000 eurosta 7 000 euroon, mutta lasku nousee monimutkaisissa asennuksissa, erityisesti maalämpöpumpuissa (yli 10 000 euroa), jotka vaativat maaperätutkimuksen, porauksen, maanrakennustyöt sekä laitteiden asennuksen ja liittämisen.

Jotta saisit paremman käsityksen, seuraavassa on arvioitu erityyppisten lämpöpumppujen asennuskustannuksia:

 • Ilma-ilmalämpöpumppu: 500 eurosta 3 000 euroon;
 • Ilma-vesilämpöpumppu: 1 000-3 000 € ;
 • Vesi-vesilämpöpumppu: 1 500-4 000 euroa;
 • Maalämpöpumppu: 5 000-10 000 euroa.

Taloudellinen tuki, omakustannusbonukset, jälleenmyynti ja ekologinen PTZ vähentävät kuitenkin alkuinvestointia, mistä päästäänkin seuraavaan kohtaan.

Lämpöpumpun asentaminen: keskity saatavilla olevaan rahoitustukeen

Tietyin edellytyksin voit saada taloudellista tukea, joka voi vähentää huomattavasti lämpöpumpun asennuskustannuksia. Olemme valinneet esimerkkinä Ranskan, jossa on mahdollista saada useita tukimuotoja, jos valitset RGE-ammattilaisen (Reconnu Garant de l'Environnement).

 • MaPrimeRénov' : Tämä tuki korvaa energiansiirtoon myönnettävän verohyvityksen ja Anah-tuen. Se myönnetään useiden kriteerien, kuten kotitalouden tulojen ja suoritetun työn tyypin, perusteella. Konkreettisesti voit saada jopa 10 000 euroa asennusta varten;
 • MaPrimeRénov' Sérénité Sérénité Tämän vuonna 2022 käyttöön otettavan tuen tarkoituksena on kannustaa kaikkein vaatimattomimpia kotitalouksia toteuttamaan suuria energiaremontteja. Pienituloisille kotitalouksille (keltainen profiili) se kattaa 35 % ja erittäin pienituloisille kotitalouksille (sininen profiili) jopa 50 % työn kustannuksista;
 • Coup de Pouce -kuljetusbonus Tämän bonuksen tarkoituksena on kannustaa pienituloisia kotitalouksia vaihtamaan vanhat lämmityslaitteensa energiatehokkaampiin ratkaisuihin. Summa riippuu työn luonteesta;
 • Energiatoimittajien tuki Tuen määrä riippuu useista tekijöistä: tuloista, asunnon pinta-alasta, lämpöpumpun tyypistä, työn luonteesta jne.; tuen määrä riippuu suoritetun työn tyypistä. Määrä riippuu useista tekijöistä: tuloista, asunnon pinta-alasta, lämpöpumpun tyypistä, työn luonteesta jne. ;
 • Paikallisviranomaisten tuki Asuinpaikastasi riippuen voit saada paikallista tukea lämpöpumpun asentamiseen;
 • Nollakorkoinen ekolaina (eco PTZ): Tätä korotonta lainaa käytetään tiettyjen energiaremonttien, kuten lämpöpumpun asennuksen, rahoittamiseen. Kuten kaikki lainat, se on takaisinmaksettava;
 • Alennettu arvonlisäverokanta 5,5 % Arvonlisävero: tiettyihin energiaremontteihin, mukaan lukien lämpöpumpun asentaminen, voidaan soveltaa alennettua arvonlisäverokantaa 5,5 %.

Lämpöpumppu 80 m²:n taloon: mitä sinun on tiedettävä? 

Asennuskustannukset, lämpöpumpun tarvitsema teho, valittu lämpöpumpputyyppi... 80 m²:n talon lämpöpumpun asentamiseen liittyvät kustannukset voivat pelottaa monia ihmisiä. Hyvä uutinen on se, että hankkeesi tueksi on saatavilla useita rahoitustukia, jotka pienentävät laskua huomattavasti. 

80 m²:n taloa varten :

 • Ilma-ilmalämpöpumppu Keskimääräinen hinta on noin 3 650 euroa, ja hinta vaihtelee 1 450 eurosta 8 800 euroon, mukaan lukien asennus;
 • Ilma - vesi lämpöpumppu Keskimääräiset kustannukset ovat 6 500-9 000 euroa, kun ei oteta huomioon asennuskustannuksia, jotka voivat vaihdella 1 500 eurosta 3 000 euroon;
 • Vesi-vesilämpöpumppu Keskimääräinen hinta on noin 11 100 euroa, ja hintahaarukka on 9 000-16 000 euroa asennuksineen;
 • Maalämpöpumppu Kustannukset vaihtelevat 20 000 ja 40 000 euron välillä, mukaan lukien asennus.

Loppujen lopuksi lämpöpumpun asentaminen on pitkällä aikavälillä kannattava investointi. Äläkä unohda, että teet myös jotain maapallon hyväksi.

fiFinnish