Porady i wskazówki dotyczące instalacji paneli fotowoltaicznych

Spis treści

W 1.er W styczniu 2023 r. we Francji znajdowało się ponad 237 tys. instalacji słonecznych do samodzielnego użytku... liczba ta ma nadal rosnąć w kontekście gwałtownie rosnących cen energii, świadomości ekologicznej oraz stałego spadku kosztów zakupu i instalacji takich urządzeń.

Czy chcesz zmniejszyć swoje rachunki za energię elektryczną, a jednocześnie zrobić coś dla naszej planety? Fotowoltaiczne panele słoneczne mogą być skutecznym i zrównoważonym rozwiązaniem, pod warunkiem, że uzyskasz informacje potrzebne do dokonania świadomego wyboru. 

Przed przystąpieniem do projektu instalacji ważne jest, aby poznać zalety i wady tej technologii, a także kroki administracyjne, które należy podjąć i kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze odpowiedniego instalatora. Kluczowe jest również przeczytanie opinii konsumentów, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek i zadać właściwe pytania swojemu usługodawcy. Zaczynajmy!

Nasza opinia na temat fotowoltaicznych paneli słonecznych

Czy instalacja paneli słonecznych fotowoltaicznych jest koniecznie opłacalna? Czy jest to wykonalne w każdej sytuacji? Dużo mówi się o zaletach paneli słonecznych w zakresie oszczędności energii, wydajności i mniejszego śladu węglowego. Co jednak z ich wadami? O tym wszystkim opowiadamy...

Kolektory słoneczne: inwestycja koniecznie opłacalne?

To fakt: rentowność instalacji fotowoltaicznych znacznie się poprawiła w ciągu ostatnich dziesięciu lat, a inwestycje w panele fotowoltaiczne stały się bardziej atrakcyjne dla osób prywatnych, firm i społeczności. Tę poprawę rentowności w czasie można wyjaśnić czterema czynnikami ekonomicznymi, technologicznymi i regulacyjnymi:

 1. Niższe ceny paneli słonecznych. Dzięki ewolucji procesów produkcyjnych, produkcji na dużą skalę i konkurencji na rynku, zwłaszcza wraz z pojawieniem się chińskich graczy, koszt produkcji i instalacji paneli słonecznych znacznie spadł w ciągu ostatnich 20 lat. Niektóre obserwatoria szacują ten spadek na -80 %, jeśli porównamy rok 2023 z rokiem 2008;
 2. Przedłużenie żywotności paneli. Nowoczesne instalacje fotowoltaiczne mają średni okres eksploatacji bliski 30 lat, przy czym krzywe utraty uzysku są mniej strome, stabilizując się na poziomie około 80-88 % w ciągu 20-25 lat. Niezawodność nowszych paneli słonecznych zmniejsza koszty napraw i usuwania usterek, a tym samym przyspiesza okres zwrotu inwestycji;
 3. Gwałtowny wzrost cen paliw kopalnych. Rosnące koszty energii, zwłaszcza w kontekście wojny na Ukrainie, sprawiają, że odnawialne źródła energii, takie jak słońce, stają się bardziej konkurencyjne;

4. Zachęty rządowe. Francja oferuje wsparcie finansowe i zachęty podatkowe, aby zachęcić do stosowania energii odnawialnej. Obejmują one obniżoną stawkę VAT dla niektórych instalacji fotowoltaicznych, różne systemy, takie jak MaPrimeRénov', a także premię za samozużycie i obowiązek zakupu przez EDF (lub inną lokalną spółkę dystrybucyjną) nadwyżek wyprodukowanej energii elektrycznej, chociaż nie jest to ściśle rzecz biorąc pomoc.

Odpowiedzieliśmy więc na część pytania: instalacje fotowoltaiczne z biegiem lat stały się bardziej opłacalne... ale czy inwestycja koniecznie opłacalne? Wszystko zależy od tego, jak dobrze jest realizowana i jak dobrze jest wykonywana. Należy tu rozróżnić zmienne, nad którymi konsument ma kontrolę oraz zmienne egzogeniczne: 

 • Zmienne, które możesz kontrolować Wszystko, co dotyczy wyboru Twoich paneli fotowoltaicznych (marka, moc, wielkość projektu), a także wyboru instalatora. Omawiamy to poniżej.
 • Zmienne egzogeniczneIstnieje wiele czynników, na które nie masz wpływu. Na przykład warunki klimatyczne. Wszystkie inne rzeczy są równe (poza klimatem), ta sama instalacja fotowoltaiczna będzie szybciej opłacalna na południu Francji z oczywistych powodów nasłonecznienia. Ponadto nigdy nie można być pewnym, czy rok nie będzie nienormalnie "słabo słoneczny", nawet na południu.

Dlatego do Ciebie należy dokonanie świadomego wyboru zmiennych, które możesz kontrolować, aby zapewnić szybki zwrot z inwestycji w panele słoneczne. Jeśli zrobisz wszystko dobrze, możesz sprawić, że Twoja instalacja będzie opłacalna w ciągu 10-15 lat.

Czy panele fotowoltaiczne nadają się do wszystkich konfiguracji?

Panele fotowoltaiczne mogą być skutecznym sposobem na zmniejszenie rachunków za energię i obniżenie śladu węglowego w domu lub firmie, ale nie są one koniecznie odpowiednie dla WSZYSTKICH sytuacji. 

Istnieje kilka czynników, które należy wziąć pod uwagę, aby określić, czy system fotowoltaiczny ma sens w konkretnej sytuacji, a tylko wykwalifikowany i doświadczony specjalista będzie w stanie wydać wiarygodny i trafny werdykt. Poniższe 8 kryteriów pomoże mu wydać świadomą opinię na temat wykonalności Twojego projektu instalacji fotowoltaicznej.

#1 Słoneczko 

Regiony o dużym nasłonecznieniu, szczególnie na południu Francji, korzystają z wyższej produkcji energii słonecznej. Na przykład, instalacja słoneczna w Tuluzie wyprodukuje około 30 % więcej energii niż podobna instalacja w Lille. Jednak nawet w mniej słonecznych regionach panele słoneczne mogą być opłacalne dzięki zachętom rządowym i oszczędnościom na rachunkach za energię, pod warunkiem, że instalacja jest mądrze zaprojektowana i wdrożona;

#2 Orientacja i pochylenie panelu 

Optymalną orientacją dla paneli słonecznych we Francji jest kierunek południowy. Odchylenie o 30 stopni na wschód lub zachód może spowodować spadek produkcji energii o 10 do 15 %. Przechylenie o 30 do 35 stopni pozwala na przechwycenie maksymalnej ilości światła słonecznego. Zbyt małe lub zbyt duże pochylenie może zmniejszyć produkcję energii o 5 do 10 %. 

Czasami układ dachu (pojedyncza połać skierowana na wschód), zacienienie (drzewa, sąsiednie budynki, kominy, anteny) i inne ograniczenia architektoniczne lub estetyczne nie pozwalają na optymalizację orientacji i nachylenia paneli, co może wpłynąć na rentowność projektu;

#3 Dostępny obszar i przestrzeń

Powierzchnia wymagana dla przeciętnego mieszkalnego systemu solarnego może się nieco różnić w zależności od mocy paneli słonecznych i ich wydajności. Na przykład, każdy panel o mocy 300 W będzie wymagał od 1,6 do 1,85 m² powierzchni. Na przykład instalacja o mocy 3 kWp będzie wymagała powierzchni około 16 do 18,5 m². Te liczby są orientacyjne i mogą się różnić w zależności od specyficznych cech każdego panelu.

Jeśli dostępna powierzchnia dachu nie jest wystarczająco duża, aby pomieścić wszystkie panele słoneczne wymagane do pożądanej produkcji, można rozważyć kilka rozwiązań:

 1. Stosuj panele słoneczne o wysokiej wydajności Panele te, choć często droższe, potrafią wyprodukować więcej energii na mniejszej powierzchni;
 2. Montaż paneli słonecznych na podporze gruntowej Jeśli przestrzeń dostępna na dachu jest ograniczona, zawsze można rozważyć instalację na ziemi, w ogrodzie lub na wydzielonej działce, pod warunkiem, że dysponujemy wystarczającą ilością wolnej przestrzeni i światła słonecznego;
 3. Rozłożenie paneli słonecznych na kilku dachach Jeśli dom ma kilka korzystnie zorientowanych dachów, możliwe jest rozmieszczenie paneli słonecznych na tych różnych powierzchniach;
 4. Wybór instalacji do częściowej konsumpcji własnej W tym przypadku można zdecydować się na zainstalowanie niewielkiej liczby paneli słonecznych, aby pokryć część zapotrzebowania na energię, oprócz energii dostarczanej przez sieć elektryczną.

#4 Konstrukcja i wytrzymałość budynku 

Panele słoneczne i związany z nimi sprzęt mogą ważyć nawet 15 kg/m². Jeśli konstrukcja budynku nie jest wystarczająco mocna, mogą być wymagane prace wzmacniające, co zwiększy ogólny koszt instalacji.

Jeśli dach wymaga poważnych napraw lub wymiany w najbliższej przyszłości, najlepiej przeprowadzić te prace przed instalacją paneli słonecznych, aby uniknąć dodatkowych kosztów związanych z usunięciem i ponowną instalacją systemu solarnego.

#5 Zużycie energii 

Panele słoneczne sprawdzają się w różnych warunkach, w tym w budynkach energochłonnych, takich jak zakłady przemysłowe, centra handlowe czy gospodarstwa rolne, ale także w gospodarstwach domowych. Odpowiednio zwymiarowana instalacja solarna może zaspokoić znaczną część, jeśli nie całość, potrzeb energetycznych gospodarstwa domowego. Przykładowo, instalacja o mocy 3 do 6 kWp może pokryć od 30 do 60 % zużycia energii przez przeciętne gospodarstwo domowe we Francji.

#6 Zamieszkanie w lokalu mieszkalnym

Nie jest to często omawiane, ale jest to ważny punkt, który może podważyć Twoją inwestycję. Jeśli planujesz przeprowadzkę w najbliższej przyszłości, opłacalność instalacji solarnej może się zmniejszyć ze względu na ograniczony czas na odzyskanie początkowej inwestycji oraz koszt demontażu i ponownej instalacji.

#7 Koszty i opłacalność instalacji fotowoltaicznej

Oto kilka sytuacji, w których budżet i opłacalność mogą być problemem:

 • Wysoka inwestycja początkowa Jeśli koszt instalacji paneli słonecznych i urządzeń towarzyszących przekracza budżet właściciela (w tym dotacje), projekt fotowoltaiczny może być niewykonalny;
 • Niska rentowność Jeśli produkcja energii słonecznej jest niewystarczająca z powodu czynników egzogenicznych, takich jak niska ekspozycja słoneczna, nieodpowiednia orientacja lub ograniczenia przestrzenne, rentowność instalacji może nie uzasadniać początkowej inwestycji;
 • Zbyt długi okres zwrotu z inwestycjiW przypadku projektu z niską produkcją energii, na przykład, projekt może być wątpliwy;
 • Przyszłe zmiany w zachętach rządowych Obniżony podatek VAT, premie za samozużycie oraz możliwość sprzedaży nadwyżek energii odgrywają kluczową rolę w rentowności instalacji słonecznych. Jeśli te zachęty zostałyby zmniejszone lub usunięte, wpłynęłoby to na rentowność projektu.

#8 Przepisy lokalne

W niektórych obszarach chronionych, takich jak obiekty wpisane na listę lub obszary chronione, mogą obowiązywać szczególne ograniczenia dotyczące instalacji solarnych. Przed rozpoczęciem projektu należy koniecznie zapoznać się z lokalnymi przepisami i wystąpić o niezbędne pozwolenia.

Jak widać, warunki, które decydują o możliwości realizacji projektu instalacji fotowoltaicznej, nie są naprawdę trudne do spełnienia. To tłumaczy, dlaczego gospodarstwa domowe tak chętnie sięgają po to rozwiązanie, które gwarantuje duże oszczędności energii, a jednocześnie robi coś dla naszej planety.

Panele słoneczne: zalety i wady dla świadomego wyboru

panel fotowoltaiczny wywiad opiniotwórczy

Przeszukaliśmy setki i setki opinii konsumentów na temat paneli słonecznych, aby zidentyfikować główne postrzegane zalety i wady. Do każdej zalety i wady dołączyliśmy przykłady i/lub porady od profesjonalistów.

KorzyściPrzykłady / Praktyczne porady
Oszczędność energiiGospodarstwo domowe zużywające 3500 kWh rocznie z instalacją o mocy 3 kWp może zaoszczędzić na rachunku za energię elektryczną około 40-50 %. Przeanalizuj swoje zużycie energii i odpowiednio zwymiaruj instalację, aby zmaksymalizować oszczędności.
Odsprzedaż nadwyżkiWybierz umowę zakupu dostosowaną do Twojej sytuacji (odbiór własny ze sprzedażą nadwyżki lub sprzedaż całkowita), aby zoptymalizować rentowność Twojej instalacji.
Niezależność energetycznaAby uzyskać satysfakcjonującą niezależność energetyczną, warto rozważyć zainstalowanie systemu magazynowania energii, np. akumulatora, który pozwoli na przechowywanie energii wyprodukowanej w ciągu dnia i wykorzystanie jej w nocy.
EkologiaZwiększaj świadomość korzyści środowiskowych płynących z instalacji solarnych, aby zachęcić do transformacji energetycznej na Twoim poziomie.
Rozwój nieruchomościDom wyposażony w panele słoneczne może zwiększyć swoją wartość na rynku nieruchomości. Upewnij się, że regularnie konserwujesz swoją instalację, aby zachować jej wartość dodaną.
Tworzenie lokalnych miejsc pracyRozwój sektora solarnego tworzy lokalne miejsca pracy, zwłaszcza dla instalatorów i firm serwisowych.
Lekka konserwacjaWbrew pozorom panele fotowoltaiczne wymagają niewielkiej konserwacji, pod warunkiem, że instalacja została wykonana prawidłowo.
Pomoc i zachętyPaństwo daje ciekawy impuls do zmniejszenia pozostałych kosztów.
WadyPrzykłady / Praktyczne porady
Wysoki koszt początkowyDowiedz się, jakie wsparcie finansowe jest dostępne, aby zmniejszyć początkowy koszt Twojej instalacji. Ceny paneli słonecznych spadły w ciągu ostatnich 20 lat, dzięki czemu inwestycja stała się bardziej przystępna.
Konserwacja i naprawaChociaż panele słoneczne są ogólnie niezawodne, mogą czasami wymagać naprawy lub konserwacji. Wybierz zaufanego instalatora i upewnij się, że przestrzegasz zaleceń dotyczących konserwacji, aby zapobiec kosztownym awariom i uszkodzeniom.
EstetykaNiektórzy właściciele domów mogą uważać panele słoneczne za nieestetyczne. Warto rozważyć opcje paneli zintegrowanych z budynkiem lub płytek solarnych w celu uzyskania bardziej dyskretnej instalacji.
Ograniczenia geograficzneRegiony o dużym nasłonecznieniu są bardziej odpowiednie dla instalacji solarnych, ale panele słoneczne mogą być instalowane w mniej nasłonecznionych regionach, jeśli dostosuje się wielkość i orientację instalacji.

Opinia użytkowników: 5 złotych zasad, których należy przestrzegać, aby instalacja fotowoltaiczna zakończyła się sukcesem

Nasz zespół ekspertów po raz kolejny wykorzystał swoje doświadczenie, aby zestawić 5 złotych zasad najczęściej przytaczanych przez użytkowników, dzięki którym Twoja instalacja fotowoltaiczna będzie opłacalna.

 1. Myśl długoterminowo i myśl perspektywicznie Rozważ dokładnie swoje obecne zużycie energii i zaplanuj przyszłość. Na przykład, jeśli planujesz zakup pojazdu elektrycznego w ciągu najbliższych kilku lat, pomyśl o stacji ładowania już teraz, abyś mógł odpowiednio dostosować moc swojej instalacji słonecznej. Weź również pod uwagę zmiany w rodzinie, takie jak przejście na emeryturę lub pojawienie się dziecka, które mogą wpłynąć na Twoje zużycie energii.
 2. Nie należy iść na kompromis w kwestii jakości materiału Dokonujesz długoterminowej inwestycji. Wybierz panele słoneczne znanych marek, takich jak SunPower, LG czy DualSun, jeśli szukasz wyprodukowano we Francji. Marki te oferują wydajne urządzenia z gwarancją wydajności ponad 20 lat i żywotnością 30 lat lub więcej, z bardzo dobrą wydajnością po 20 latach. Szukaj również wysokiej jakości falowników, takich jak te wyprodukowane przez SMA lub SolarEdge, aby zapewnić optymalną wydajność i uproszczoną konserwację ... pamiętając, że falowniki mają zazwyczaj znacznie niższą gwarancję (około 10 lat);
 3. W miarę możliwości korzystać z wiedzy lokalnej Znajdź doświadczonego i certyfikowanego przez RGE instalatora w swojej okolicy. Na przykład, jeśli mieszkasz w Bretanii, poszukaj profesjonalisty, który przeprowadzał już instalacje w miejscach narażonych na silne wiatry i słoną wodę. Zapytaj o lokalne referencje i poświęć czas na odwiedzenie poprzednich instalacji, aby ocenić jakość pracy. Pomocne mogą być również opinie klientów, czy to na platformach recenzenckich, czy na specjalistycznych forach;
 4. Maksymalizacja konsumpcji własnej i odsprzedaży nadwyżek Dostosuj swoje nawyki konsumpcyjne, aby maksymalnie wykorzystać energię produkowaną przez panele słoneczne. Na przykład zaprogramuj urządzenia domowe tak, aby działały w godzinach, w których świeci słońce. Jeśli masz nadwyżkę, dowiedz się o programach odsprzedaży energii elektrycznej: umowa kupna z EDF lub innym dostawcą energii pozwoli Ci sprzedać niezużytą energię po stawce gwarantowanej przez 20 lat;
 5. Konserwacja i monitorowanie wydajności Regularna i inteligentna konserwacja systemu. Na przykład, co roku czyść panele słoneczne wodą demineralizowaną, aby zapobiec osadom wapiennym. Regularnie monitoruj wydajność swojej instalacji za pomocą systemu monitorowania, takiego jak aplikacja mobilna SolarEdge, która pozwoli Ci śledzić produkcję w czasie rzeczywistym i szybko zidentyfikować wszelkie anomalie, aby nie powodowały kosztownych awarii.

Jak wybrać odpowiedniego instalatora paneli słonecznych?

Wybór instalatora jest kluczowym czynnikiem wpływającym na sukces i rentowność Twojego projektu instalacji PV. Kompetentny i doświadczony instalator poprowadzi Cię przez cały proces, od planowania i doboru wielkości do wyboru najlepszego sprzętu i uruchomienia systemu.

Zebraliśmy 7 decydujących kryteriów, które pomogą Ci dokonać świadomego wyboru.

#1 Certyfikaty i znaki jakości 

Przed podpisaniem umowy poproś instalatora o dostarczenie kopii jego certyfikatów. Szukaj oznaczeń RGE (Reconnu Garant de l'Environnement), QualiPV i QualiSol. Sprawdź strony internetowe jednostek certyfikujących, aby zweryfikować ważność etykiet i certyfikatów, które twierdzi instalator.

#2 Informacje zwrotne i rekomendacje od innych klientów 

Aby sprawdzić prawdziwość opinii klientów, poszukaj opinii na niezależnych platformach, które nie mogą być moderowane przez instalatora, takich jak Google My Business i Trustpilot. Wykorzystaj również swoją osobistą sieć, aby uzyskać rekomendacje.

#3 Przejrzystość w zakresie cen i gwarancji

Zapytaj instalatora, aby wyjaśnić każdy element cytatu w szczegółach, i nie wahaj się zrobić kilka badań online, aby sprawdzić, czy podane ceny są zgodne z rynkiem.

#4 Dostępność i reakcja instalatora w przypadku problemów 

Sprawdź reaktywność instalatora, zadając pytania przez e-mail lub telefon. Szybki czas odpowiedzi i jasna komunikacja są oznakami dobrej obsługi klienta.

#5 Jakość proponowanych paneli słonecznych 

Poszukaj niezależnych recenzji i testów oferowanych marek i modeli paneli słonecznych, falowników i uchwytów montażowych. Możesz również poprosić instalatora o dostarczenie kart katalogowych produktów lub raportów z testów.

#6 Techniczna wiedza i doświadczenie instalatora

Aby sprawdzić doświadczenie instalatora, poproś o dowody wcześniejszej pracy, takie jak zdjęcia podobnych projektów lub referencje klientów. Możesz również sprawdzić rejestr handlowy, aby zobaczyć, jak długo firma działa w branży.

#7 Serwis posprzedażowy

Aby ocenić jakość usług posprzedażowych, sprawdź opinie online, które wyraźnie wspominają o usługach posprzedażowych i zadaj instalatorowi konkretne pytania dotyczące czasu reakcji, wszelkich opłat i warunków konserwacji.

Stosując się do tych wskazówek, powinieneś być w stanie wybrać kompetentnego i godnego zaufania instalatora dla swojego projektu PV.

Czynności administracyjne, które należy wykonać w przypadku instalacji paneli fotowoltaicznych

Upoważnienia, które należy uzyskać w urzędzie miasta oraz kroki, które należy podjąć u dostawcy energii elektrycznej

Poniżej przedstawiamy przegląd głównych kroków związanych z instalacją paneli fotowoltaicznych na Państwa nieruchomości. Każdy z kroków opisanych w poniższej tabeli poprowadzi Cię przez czynności administracyjne wymagane do realizacji projektu solarnego, od wstępnego zgłoszenia prac do oddania instalacji do użytku.

Nazwa scenyOpis
Wcześniejsze zgłoszenie robótDokonaj wcześniejszego zgłoszenia prac związanych z montażem paneli fotowoltaicznych w lokalnym urzędzie. Zgłoszenie jest obowiązkowe dla wszystkich poziomów mocy oraz dla instalacji wyższych niż 1,80 m. Jego rozpatrzenie trwa maksymalnie miesiąc, lub dwa miesiące w przypadku obszaru klasyfikowanego.
Wniosek o przyłączenieWybierz pomiędzy samozużyciem, samozużyciem ze sprzedażą nadwyżki lub pełną sprzedażą wyprodukowanej energii elektrycznej. 
Złożyć w Enedis wniosek o przyłączenie, zawierający pozwolenie na budowę, plan zagospodarowania terenu, upoważnienie od instalatora oraz wybór pomiędzy odsprzedażą i/lub zużyciem wyprodukowanej energii elektrycznej. 
Enedis przeanalizuje Twój plik i prześle Ci propozycję połączenia.
Świadectwo zgodności elektrycznej (CONSUEL) i Porozumienie o Samodzielnej Konsumpcji bez Wtrysku (CACSI)Po wykonaniu prac przyłączeniowych uzyskać certyfikat zgodności, aby zapewnić bezpieczeństwo instalacji elektrycznej. W przypadku całkowitego samozużycia o mocy mniejszej lub równej 3 kWp, dostarcz certyfikat zgodności na cześć i podpisz CACSI z Enedis.
Sprzedaż energii elektrycznej ze słońca: umowa kupnaJeśli nie zdecydujesz się na całkowitą autokonsumpcję, podpisz umowę z EDF OA (Obligation d'Achat) na sprzedaż wyprodukowanej energii elektrycznej. Wniosek o zawarcie umowy kupna jest zawarty we wniosku o przyłączenie. Będziesz korzystać z taryf gwarantowanych odpowiadających mocy Twojej instalacji i wybranej metodzie wtłaczania.
Uruchomienie instalacji solarnejPrzystąpić do uruchomienia kolektorów słonecznych w ciągu 18 miesięcy od złożenia wniosku o przyłączenie.

Dotacje i pomoc finansowa dostępne dla projektów solarnych (we Francji)

Aby zachęcić gospodarstwa domowe do ekologicznej zmiany i zmniejszenia zależności od paliw kopalnych, państwo oferuje szereg pomocy finansowych, które pomogą sfinansować ich projekty instalacji fotowoltaicznych. Pomoc ta pozwoli Państwu obniżyć pozostałe koszty, rozłożyć wydatki w czasie, a tym samym przyspieszyć rentowność inwestycji. Streszczenie : 

 1. Obowiązek zakupu. Nie jest to dotacja w ścisłym tego słowa znaczeniu. W rzeczywistości państwo ustala cenę odsprzedaży nadwyżki energii elektrycznej, na podstawie 20-letniej umowy, która trwa od momentu uruchomienia Twojej instalacji fotowoltaicznej. Cena odsprzedaży zmienia się co kwartał i zależy od dwóch czynników: rodzaju sprzedaży (całkowita produkcja lub nadwyżka energii elektrycznej po samozużyciu) oraz mocy instalacji;
 2. Premia za konsumpcję własną. Jeśli sam zużywasz produkcję swoich paneli słonecznych, masz prawo do tej premii, która jest rozłożona na pierwsze 5 lat działania Twojej instalacji. Kwoty premii zmieniają się co kwartał, ale wynoszą około 430 euro za kWp dla instalacji o mocy 3 kWp lub mniejszej, około 320 euro za kWp dla instalacji o mocy od 3 do 9 kWp, 180 euro za kWp dla instalacji o mocy od 9 do 36 kWp i 90 euro dla instalacji o mocy od 36 do 100 kWp.
 3. Obniżona stawka VAT. Jeśli Twoja instalacja fotowoltaiczna ma moc 3 kWp lub mniejszą, korzystasz z obniżonej stawki VAT w wysokości 10 % (zamiast 20 %). Uwaga: jeśli zainstalujesz panel termiczny lub pompę ciepła, możesz skorzystać z jeszcze korzystniejszej stawki VAT w wysokości 5,5 % ;
 4. Ekologiczny kredyt z zerowym oprocentowaniem (Eco-PTZ). Może ona sięgać nawet 30 000 euro w przypadku instalacji przeznaczonych do produkcji ciepła. Uwaga: fotowoltaiczne panele słoneczne nie kwalifikują się. Kredyt ten obejmuje natomiast panele aerowoltaiczne (hybrydowe kolektory powietrzne) oraz termiczne kolektory słoneczne;
 5. MaPrimeRénovPo raz pierwszy rząd przewidział dofinansowanie dla kolektorów słonecznych, które produkują ciepłą wodę użytkową oraz hybrydowych kolektorów słonecznych (lub PVT), które produkują zarówno energię elektryczną, jak i ciepłą wodę użytkową;
 6. MaPrimeRénov" SérénitéJest to pierwszy przypadek, kiedy firma bierze na siebie odpowiedzialność za zarządzanie własnym zużyciem energii, wcześniej znany jako "Habiter Mieux Sérénité", który jest skierowany do gospodarstw domowych o niskich i bardzo niskich dochodach w celu zwalczania ubóstwa paliwowego;
 7. Premia energetyczna"Coup de pouce économies d'énergie" (zachęta do oszczędzania energii), w ramach której finansowane są prace związane z ogrzewaniem i remontami w budynkach mieszkalnych pierwszego i drugiego rzędu;
 8. Pomoc lokalna Skontaktuj się z radą departamentu lub regionu, aby sprawdzić, czy oferują one dodatkowe wsparcie w finansowaniu projektu fotowoltaicznego.

Różne rodzaje fotowoltaicznych paneli słonecznych i ich specyfika

Wybór odpowiedniego typu panelu jest kluczowym kryterium zapewniającym wydajność i rentowność instalacji fotowoltaicznej. Oczywiście każdy typ panelu ma swoje mocne i słabe strony pod względem wydajności, trwałości i kosztów. Przeanalizujmy trzy najczęściej spotykane typy paneli we Francji, aby pomóc Ci dokonać świadomego wyboru.

Monokrystaliczne, polikrystaliczne i amorficzne panele słoneczne

Skorzystaj z tabeli zbiorczej, aby określić rodzaj paneli słonecznych, które najlepiej pasują do Twojej sytuacji i budżetu.

Typ paneluDefinicjaKorzyściWady
MonokrystalicznyWykonane z pojedynczego kryształu czystego krzemu.Wysoka sprawność (15 - 22 %)Dobre działanie w warunkach słabego oświetleniaEstetyczna elegancjaWyższy koszt
Wymaga mniej miejsca, ale nie jest idealny, jeśli przestrzeń jest ograniczona
PolikrystalicznaWykonany z kilku kryształów krzemu stopionych ze sobą.Niższy koszt w porównaniu z panelami monokrystalicznymiŚrednia wydajność (13 - 18 %)Nieco niższe plonyMniej atrakcyjna estetycznie (ziarnista i niebieskawa)
Amorficzny (krzem amorficzny)Wykonane z niekrystalicznego krzemu osadzonego w cienkich warstwach na podłożu.Najniższy kosztLekki i elastycznyMożliwość stosowania na nierównych powierzchniach i do zastosowań przenośnychNiska sprawność (6 - 12 %)Ogólnie krótsza żywotnośćWymaga większej przestrzeni dla równoważnej mocy

Różnice w wydajności i trwałości pomiędzy różnymi rodzajami paneli

Wydajność i trwałość paneli słonecznych różni się w zależności od rodzaju technologii zastosowanej przy ich produkcji. 

Panele monokrystaliczne oferują najwyższą wydajność spośród trzech głównych typów paneli słonecznych, częściowo ze względu na czystość kryształu krzemu użytego do ich produkcji. Panele monokrystaliczne składają się z pojedynczego kryształu krzemu, co pozwala na bardziej efektywny przepływ elektronów i lepszą konwersję energii słonecznej na elektryczną. W efekcie panele monokrystaliczne mają sprawność energetyczną od 15 do 22 %.

Jeśli chodzi o trwałość, panele monokrystaliczne charakteryzują się również dłuższą żywotnością, która może przekroczyć 25 lat. Do ich długowieczności przyczynia się wysoka jakość wykonania oraz materiał w postaci czystego krzemu.

Panele polikrystaliczne są wykonane z kilku kryształów krzemu stopionych ze sobą, co powoduje nieco niższą sprawność niż w przypadku paneli monokrystalicznych. Granice pomiędzy poszczególnymi kryształami tworzą "bariery", które utrudniają ruch elektronów i zmniejszają efektywność konwersji energii słonecznej na elektryczną. W rezultacie panele polikrystaliczne mają sprawność energetyczną od 13 do 18 %.

Jeśli chodzi o trwałość, to panele polikrystaliczne również mają długi okres użytkowania, choć nieco krótszy niż monokrystaliczne. Ogólnie szacuje się ją na +20 lat.

Wreszcie, panele amorficzne są produkowane przez osadzanie cienkich warstw niekrystalicznego krzemu na podłożu. Ta technologia cienkowarstwowa skutkuje znacznie niższą sprawnością niż panele monokrystaliczne i polikrystaliczne, ze współczynnikami sprawności pomiędzy 6 a 12 %. Ta umiarkowana sprawność spowodowana jest "nieporządkiem atomowym" krzemu amorficznego, który ogranicza zdolność materiału do efektywnego przekształcania energii słonecznej w elektryczną. Żywotność paneli amorficznych jest również niższa, ze względu na ich wrażliwość na degradację wywołaną światłem (zjawisko "Staebler-Wronski"). Jednakże ulepszenia technologiczne zwiększyły żywotność niektórych paneli amorficznych, która obecnie może osiągnąć 15 do 20 lat przy dobrej wydajności.

Jaki typ paneli słonecznych wybrać do instalacji fotowoltaicznej?

Oczywiście, jeśli masz budżet, zdecyduj się na monokrystaliczne panele słoneczne. Jeśli jednak chcesz zoptymalizować swój budżet, weź pod uwagę następujące kryteria: 

 1. Efektywność energetyczna Panele monokrystaliczne: Jeśli szukasz wysokiej wydajności, aby zoptymalizować produkcję energii w ograniczonej przestrzeni, panele monokrystaliczne są najbardziej odpowiednie. Panele polikrystaliczne mogą być ciekawą alternatywą, jeśli masz więcej miejsca i chcesz zmniejszyć koszty. Panele amorficzne są bardziej odpowiednie do zastosowań o niskim poborze mocy, takich jak przenośne ładowarki słoneczne;
 2. Początkowy koszt inwestycji Panele monokrystaliczne są droższe od polikrystalicznych ze względu na proces ich produkcji i wyższą sprawność. Panele amorficzne są najtańsze, ale ich niższa sprawność może nie zrekompensować ich niższego kosztu;
 3. Trwałość i gwarancja Panele monokrystaliczne i polikrystaliczne mają dłuższą żywotność i oferują szersze gwarancje niż panele amorficzne. Jeśli trwałość i gwarancja są dla Ciebie ważne, wybierz panele monokrystaliczne lub polikrystaliczne;
 4. Warunki klimatyczne i środowiskowe Panele monokrystaliczne są bardziej wydajne w warunkach słonecznych (np. południe Francji), podczas gdy panele amorficzne mogą działać lepiej w warunkach słabego oświetlenia i zachmurzenia. Panele polikrystaliczne oferują kompromis pomiędzy tymi dwoma rozwiązaniami. Weź pod uwagę warunki klimatyczne i ekspozycję na słońce w Twoim regionie, aby wybrać najbardziej odpowiedni typ panelu;
 5. Estetyka Panele monokrystaliczne mają jednolity, czarny wygląd, natomiast panele polikrystaliczne mają niebieskawy wygląd i widoczne wzory kryształów. Panele amorficzne mogą być bardziej dyskretne ze względu na ich cienką strukturę filmową. Jeśli wygląd Twojej instalacji solarnej jest dla Ciebie ważny, rozważ estetykę każdego typu paneli.

Kolektory słoneczne: przegląd opinii użytkowników

Opinie i komentarze użytkowników są w większości pozytywne, zarówno jeśli chodzi o uzyskane oszczędności energii, niezawodność urządzeń, jak i profesjonalizm instalatorów. Zdarza się jednak kilka usterek, rozczarowań, a czasem i oszustw. Podzieliliśmy te opinie i komentarze na cztery kategorie.

Rodzaj ogłoszeniaPrzykłady
Klienci zadowoleni z instalatora i uzyskanych oszczędnościOd czasu instalacji na początku marca obserwuję średnio 30 % niezależności energetycznej. Jest to więc zgodne z początkowymi obliczeniami, biorąc pod uwagę jasność nieśmiałej wiosny w Dordogne. Ogólnie rzecz biorąc, jestem zadowolony z tej inwestycji. "
Jestem zadowolony z instalacji i dostarczonego sprzętu. Jakość pracy i obiecana wydajność są na miejscu. "
Mój instalator zamontował panele perfekcyjnie. Po 3 tygodniach użytkowania produkcja jest optymalna. Do potwierdzenia w miarę upływu czasu. Przede wszystkim ogromne podziękowania dla mojego instalatora. "
Klienci zadowoleni z instalacji, ale nie uzyskali oczekiwanych oszczędności energiiNie mam problemu z 8 panelami po 500 WC zainstalowanymi w grudniu 2022. Przy 4 kWp produkuję błyskawicznie maksymalnie 2,7 kWh. Mam nadzieję, że w szczycie sezonu uda mi się wyprodukować co najmniej 3,5 kWp. Tak mi obiecano. "
Instalacja 3 kWp. Jestem rozczarowany produkcją, która spada ogromnie przy najmniejszej pogodzie, która nie jest pełnym słońcem i co logiczne jest ograniczona zimą. Wniosek, trzeba będzie ocenić w dłuższym okresie i przy bardziej pionowym słońcu na niebie. "
Zamówienie i prace zostały wykonane dobrze i szybko. Szkoda, że jeden z dziewięciu paneli pracuje z mocą poniżej 30 %, nawet gdy jest skierowany na południe, bez przeszkód i bez cienia. "
Prawie 1 miesiąc użytkowania. Nigdy nie przekroczyłem 4,8 kW dla 6 paneli zainstalowanych w słoneczny dzień (około 80 %). "
Zadowoleni klienci, ale rozczarowani, gdy dowiedzieli się, że proces produkcji paneli słonecznych niekoniecznie jest przyjazny dla środowiskaDowiedziałem się, że recykling jest trudny i że wyrzuca się go po około dziesięciu latach. Że transport materiałów bardzo zanieczyszcza środowisko.... "
Dużym problemem z panelami słonecznymi jest recykling i energia zużywana do ich produkcji. Panele fotowoltaiczne osiągają średnią sprawność 30 %, a najlepsze osiągają 40%, ale panele o najlepszej sprawności wymagają więcej energii do produkcji i są bardziej skomplikowane w recyklingu, to błędne koło ".
Niezadowoleni klienci z różnych powodówLiczne błędy techniczne w dokumentacji studialnej doprowadziły do anulowania projektu. Zespół nieprofesjonalny, mało zainteresowany projektem. Rozczarowanie. "
Wydałem tysiące euro na zakup 60 paneli a one w końcu produkują 20 % tego co miały robić! " 

FAQ: nasze odpowiedzi na pytania dotyczące recenzji paneli fotowoltaicznych

Oto krótkie podsumowanie głównych punktów poruszanych w tym kompleksowym przewodniku po recenzjach paneli fotowoltaicznych.

Czy instalacja paneli słonecznych jest opłacalna?

Nie da się zaprzeczyć, że opłacalność instalacji fotowoltaicznych w ciągu ostatnich dziesięciu lat znacznie się poprawiła, dzięki czemu inwestycje w panele słoneczne stały się bardziej atrakcyjne dla osób prywatnych, firm i społeczności. 

Ta poprawa rentowności wynika z czynników ekonomicznych, technologicznych i regulacyjnych, takich jak spadek cen paneli słonecznych (-80 % w ciągu ostatnich 20 lat), wydłużenie ich okresu eksploatacji, gwałtowny wzrost cen paliw kopalnych oraz zachęty rządowe. 

Zwrot z inwestycji zależy od zmiennych pozostających pod kontrolą, takich jak wybór paneli i instalatora, a także zmiennych egzogenicznych, takich jak warunki pogodowe. Jeśli instalacja zostanie przeprowadzona prawidłowo, możliwy jest zwrot z inwestycji w ciągu 10-15 lat.

Jakie są wady paneli słonecznych?

Panele słoneczne są doskonałym rozwiązaniem do produkcji energii odnawialnej, ale istnieje kilka negatywnych punktów, które należy wziąć pod uwagę, aby uniknąć nieprzyjemnych niespodzianek:

 • Początkowy koszt instalacji może być wysokiAle dotacje rządowe i zachęty finansowe (oraz optymalizacja instalacji) mogą pomóc w ograniczeniu pozostałych kosztów; 
 • Panele słoneczne wymagają regularnej konserwacji i czasami może wymagać naprawy. Wybierając zaufanego instalatora i stosując się do zaleceń dotyczących konserwacji, można zminimalizować te koszty;
 • Niektórzy właściciele domów mogą uważać panele słoneczne za nieestetyczneJednak w przypadku bardziej dyskretnej instalacji dostępne są alternatywne rozwiązania, takie jak panele zintegrowane z budynkiem lub dachowe płytki solarne;
 • Ważne jest, aby wziąć pod uwagę ograniczenia geograficzne w zakresie nasłonecznienia. Regiony o większym nasłonecznieniu są bardziej odpowiednie dla instalacji solarnych, ale możliwe jest zainstalowanie paneli słonecznych w mniej słonecznych regionach poprzez dostosowanie wielkości i orientacji instalacji.

Czy to zawsze interesujący montaż paneli słonecznych fotowoltaicznych?

Profesjonaliści biorą pod uwagę kilka czynników, aby określić, czy instalacja fotowoltaiczna jest wykonalna dla domu lub firmy:

 • Słoneczko Na przykład na południu Francji obszary o większym nasłonecznieniu z pewnością będą miały większą wydajność. Jednak nawet w mniej słonecznych obszarach panele słoneczne mogą być opłacalne, jeśli instalacja zostanie inteligentnie zaprojektowana;
 • Orientacja i nachylenie paneli Panele słoneczne powinny być skierowane na południe, aby zmaksymalizować produkcję energii. Przesunięcie o 30 stopni na wschód lub zachód może spowodować spadek produkcji energii o 10-15 %. Podobnie, zbyt małe lub zbyt duże pochylenie może zmniejszyć produkcję energii o 5 do 10 % ;
 • Dostępna powierzchnia i przestrzeń Powierzchnia wymagana dla instalacji fotowoltaicznej zależy od mocy i wydajności paneli. Panele o wysokiej wydajności są droższe, ale mogą wyprodukować więcej energii na mniejszej powierzchni. Jeśli przestrzeń na dachu jest ograniczona, można rozważyć instalację montowaną na gruncie;
 • Konstrukcja i wytrzymałość budynku Panele słoneczne i związany z nimi sprzęt mogą ważyć do 15 kg/m². Jeśli konstrukcja budynku nie jest wystarczająco mocna, mogą być wymagane prace wzmacniające, co zwiększa ogólny koszt instalacji;
 • Zamieszkanie w lokalu mieszkalnym Jeśli planujesz przeprowadzkę w niedalekiej przyszłości, opłacalność instalacji PV może być mniejsza ze względu na ograniczony czas na odzyskanie początkowej inwestycji oraz koszty demontażu i ponownej instalacji;
 • Koszt i opłacalność instalacji fotowoltaicznej Inwestycja początkowa, rentowność instalacji, okres zwrotu kosztów i przyszłe zmiany w zachętach rządowych mogą wpłynąć na wykonalność projektu;
 • Przepisy lokalne W niektórych obszarach chronionych mogą obowiązywać szczególne ograniczenia dotyczące instalacji solarnych. Dlatego ważne jest, aby przed rozpoczęciem projektu wystąpić o niezbędne pozwolenia.
pl_PLPolish