Jaka jest powierzchnia panelu słonecznego dla 3 kWp?

Szukasz ekonomicznego i ekologicznego rozwiązania, aby obniżyć rachunki za energię elektryczną, jednocześnie pomagając chronić naszą planetę? W takim razie nie jesteś sam! Coraz więcej francuskich gospodarstw domowych decyduje się na instalację paneli fotowoltaicznych na swoich dachach i nie bez powodu: rozwiązanie to pozwala na znaczne oszczędności w perspektywie długoterminowej, jednocześnie przyczyniając się do ochrony środowiska.

Jeśli planujesz zainstalować niewielką instalację o mocy 3 kWp, być może zastanawiasz się, ile miejsca na dachu będziesz musiał poświęcić na realizację projektu i jakiej produkcji możesz oczekiwać w zamian. 

W tym szczegółowym przewodniku otrzymasz wszystkie informacje potrzebne do określenia powierzchni paneli słonecznych wymaganych dla 3 kWp, a także idealnej mocy dla Twojego projektu.

Ile miejsca na dachu potrzebuję, aby zainstalować 3 kWp paneli słonecznych?

Czy dach Twojego domu jest wystarczająco duży, aby pomieścić powierzchnię paneli słonecznych potrzebnych do wyprodukowania 3 kWp? Jest to pytanie, które należy sobie zadać przed przystąpieniem do realizacji projektu fotowoltaicznego.

Wymagana powierzchnia dachu zależy od dwóch głównych czynników: 

  • Powierzchnia jednostkowa paneli słonecznych przewidzianych dla Twojej instalacji fotowoltaicznej;
  • Szczytowa moc jednostkowa w Wp (peak Watts).

Przypomnijmy, że wat szczytowy (Wp) jest jednostką miary stosowaną do opisania mocy nominalnej pojedynczego panelu lub modułu fotowoltaicznego. Podobnie jak kilowat szczytowy (1 kWp = 1000 Wp), wat szczytowy reprezentuje maksymalną moc, jaką panel słoneczny może wyprodukować w idealnych (a więc teoretycznych) warunkach.

Idealne warunki nasłonecznienia definiuje się zazwyczaj jako natężenie promieniowania słonecznego wynoszące 1000 watów na metr kwadratowy (W/m²) oraz temperaturę ogniwa słonecznego wynoszącą 25°C. W tych warunkach panel słoneczny wytwarza swoją maksymalną moc, wyrażoną w watach szczytowych. 

Jaki jest średni metr kwadratowy panelu słonecznego?

Rodzaj zastosowanych ogniw, producent, moc... te wszystkie zmienne decydują o wielkości paneli słonecznych. Standardowy rozmiar wynosi zazwyczaj od 1,6 do 1,8 metra długości i 0,9 do 1,0 metra szerokości, przy grubości od 30 do 50 mm. Pod względem powierzchni odpowiada to średnio 1,6 do 1,8 m².

Jaka jest średnia moc panelu słonecznego?

Ponownie, w grę wchodzi wiele czynników, ale moc standardowego panelu słonecznego wynosi od 100 Wp do 400 Wp. Aby określić liczbę paneli słonecznych wymaganych do osiągnięcia mocy docelowej (w naszym przypadku 3 kWp lub 3000 Wp), wystarczy podzielić tę moc docelową przez moc jednostkową.

Weźmy przykład Na przykład, jeśli rozważasz panele słoneczne o mocy 250 Wp, będziesz potrzebował 12 paneli, aby osiągnąć całkowitą moc 3 kWp (250 x 12 = 3000 Wp). Jeśli zdecydujesz się na panele o mocy 300 Wp, będziesz musiał zainstalować 10 paneli fotowoltaicznych, aby osiągnąć instalację o mocy 3 kWp.

Krótko mówiąc, im wyższa indywidualna moc każdego panelu słonecznego, tym mniej modułów będzie potrzebnych do osiągnięcia pożądanej mocy. Przy tych samych wymiarach można zmniejszyć ilość miejsca potrzebnego na dachu.

Oto zbiorcza tabela przedstawiająca różne rodzaje paneli słonecznych, ich moc oraz liczbę paneli, które należy zainstalować, aby uzyskać 3 kWp:

Technologia paneli słonecznychKorzyściMoc panelu (Wp)Liczba paneli dla 3 kWp
MonokrystalicznyWysoka wydajność energetyczna, lepsze osiągi w ograniczonych przestrzeniach300 Wp10
PolikrystalicznaDobry kompromis między wydajnością a kosztami, odpowiedni do różnych warunków270 Wp12
AmorficznyNiższy koszt, elastyczność, działa dobrze w warunkach słabego oświetlenia150 Wp20

Moc 3 kWp: jaka wielkość panelu PV dla mojego domu?

Po ustaleniu liczby paneli słonecznych potrzebnych do wykonania instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp, należy obliczyć całkowitą powierzchnię wymaganą do umieszczenia tych paneli. Aby to zrobić, wystarczy pomnożyć liczbę paneli słonecznych przez powierzchnię każdego z nich w m²:

Powierzchnia całkowita (m²) = liczba paneli słonecznych × powierzchnia jednostkowa na panel (m²)

Dla przykładu, przyjmijmy powierzchnię jednostkową 1,8 m² na panel (aby być konserwatywnym). Dałoby to następujące wyniki:

  • 14,4 m² powierzchni całkowitej dla 8 paneli słonecznych o mocy 250 Wp każdy;
  • 16,2 m² dla łącznej powierzchni 9 paneli słonecznych o mocy 200 Wp każdy.

Dzięki tej prostej metodzie obliczeniowej można łatwo określić powierzchnię dachu potrzebną do zainstalowania na domu paneli słonecznych o mocy 3 kWp. Uwaga Marginesy bezpieczeństwa dla instalatorów (ok. 50 cm na końcu dachu).

Jak przeliczyć 1 kWp na m² paneli słonecznych?

Aby przeliczyć moc w kWp na m² paneli słonecznych, wystarczy podzielić pożądaną moc przez maksymalną moc na m² wybranej technologii. Na przykład, jeśli chcesz zainstalować monokrystaliczne panele słoneczne o mocy 3 kWp, a maksymalna moc tych paneli wynosi 200 Wp/m², będziesz potrzebował :

3.000 Wp / 200 Wp/m² = 15 m² monokrystalicznych paneli słonecznych

System fotowoltaiczny: jaki maksymalny ciężar może utrzymać Twój dach?

Waga paneli słonecznych może się różnić w zależności od technologii i producenta. Ogólnie rzecz biorąc, waga standardowego panelu fotowoltaicznego wynosi około 15 do 20 kg/m² (bez uwzględnienia stalowej tacy do hydroizolacji). Wliczając tacę, można spodziewać się wagi od 20 do 25 kg/m².

W przypadku instalacji o mocy 3 kWp należy sprawdzić, czy konstrukcja dachu jest w stanie utrzymać dodatkowy ciężar paneli słonecznych. Tylko profesjonalista będzie w stanie oszacować nośność Twojego dachu z zadowalającą dokładnością, biorąc pod uwagę nachylenie, konstrukcję dachu, rodzaj pokrycia itp. 

Jeśli na dachu nie zmieści się wystarczająca ilość paneli słonecznych do uzyskania pożądanej mocy (co może mieć miejsce w przypadku dachów pokrytych cynkiem, strzechą, gontem lub smołą), zaproponowana zostanie instalacja montowana na ziemi. 

Dlaczego warto wybrać mobilizację do 3 kWp dla mojej instalacji solarnej?

Instalacja o mocy 3 kWp ma kilka zalet, m.in.

  • Moc produkcyjna energii dostosowana do potrzeb małego i średniego gospodarstwa domowego;
  • Stosunkowo przystępne koszty instalacji;
  • Możliwość skorzystania z różnych pomocy finansowych i zachęt ze strony państwa i władz lokalnych dla instalacji tej wielkości.

Co można zasilić z powierzchni paneli słonecznych o mocy 3000 Wp?

Instalacja solarna o mocy 3 kWp może zaspokoić dużą część potrzeb energetycznych "standardowego" gospodarstwa domowego, w tym oświetlenie, urządzenia, ogrzewanie i chłodzenie. Dokładna moc zależy od rzeczywistej wydajności paneli słonecznych, która zmienia się w zależności od ilości światła słonecznego, orientacji i nachylenia paneli oraz wydajności systemu.

Jeśli jeździsz samochodem elektrycznym, masz pompę ciepła lub podgrzewany basen, będziesz musiał zdecydować się na moc większą niż 3 kWp. Nie zaniedbuj etapu wymiarowania: decyduje on o opłacalności Twojego projektu!

Jaka jest wydajność produkcyjna w kWh paneli słonecznych o mocy 3 kWp?

Wydajność produkcji w kWh instalacji słonecznej o mocy 3 kWp zależy od warunków lokalnych, takich jak nasłonecznienie i straty wynikające z orientacji, pochylenia i temperatury. Aby oszacować roczną produkcję, można posłużyć się następującym wzorem:

Roczna_produkcja (kWh) = roczne nasłonecznienie (h) × (1 - wskaźnik degresji) × maksymalna moc (kWp)

Wskaźnik degradacji to wartość procentowa, która reprezentuje spadek wydajności i produkcji energii przez panel słoneczny, w wyniku zacienienia i zmian temperatury (ogólnie szacuje się go na 10 %). Zakładając 1500 godzin słonecznych w roku i współczynnik degradacji 10 %, roczna produkcja instalacji słonecznej o mocy 3 kWp wynosiłaby :

Produkcja roczna = 1500 h × (1 - 0,1) × 3 kWp = 4050 kWh

Ile kosztuje instalacja paneli słonecznych o mocy 3 kWp?

Cena instalacji słonecznej o mocy 3 kWp różni się w zależności od technologii paneli, producenta, jakości komponentów i kosztów instalacji. Średnio należy się spodziewać, że zapłacimy od 6 000 do 10 000 euro, przed uwzględnieniem dostępnych zachęt finansowych i dotacji.

Jaka pomoc państwa przysługuje na 3 kWp powierzchni kolektorów słonecznych?

Decydując się na instalację o mocy 3 kWp, można skorzystać z pomocy państwa w celu zmniejszenia inwestycji początkowej. Przyjrzyjmy się temu bliżej.

#1 Premia za samozużycie do 3 kWp

Premia za autokonsumpcję jest pomocą finansową przyznawaną osobom fizycznym, które chcą zainstalować panele słoneczne w celu produkcji własnej energii elektrycznej. Premia ta jest podwyższona dla instalacji o mocy nie przekraczającej 3 kWp. 

Wysokość premii za autokonsumpcję zmienia się co kwartał, w zależności od liczby wykonanych przyłączy. Jej wysokość zmienia się również od początku 2022 r., uwzględniając współczynnik indeksacji "Kn". I tak w okresie od 1 lutego do 30 kwietnia 2023 r. wysokość premii za autokonsumpcję dla instalacji fotowoltaicznej o mocy nie większej niż 3 kWp wynosi 500 € / kWp, czyli maksymalnie 1.500 €.

#2 Sprzedaż nadwyżek: wyższa taryfa gwarantowana poniżej 9 kWp

Kiedy instalujesz panele słoneczne do produkcji energii elektrycznej, może się zdarzyć, że Twoja instalacja wytwarza więcej energii niż zużywasz. W takim przypadku, nadwyżka wyprodukowanej energii może być odsprzedana do sieci elektrycznej, poprzez podpisanie umowy OA Solaire, lub umowy feed-in tariff, z zatwierdzonym operatorem (EDF OA lub lokalną firmą dystrybucyjną - LDC). Ten 20-letni kontrakt pozwala na długoterminową amortyzację kosztów paneli słonecznych.

Instalacje fotowoltaiczne o mocy poniżej 9 kWp korzystają z taryfy gwarantowanej w wysokości 0,1 € / kWh. Stawka ta wzrasta do 0,06 € / kWh dla instalacji o mocy powyżej 9 kWp. Uwaga: cena odsprzedaży zmienia się dość regularnie. 

Decydując się na system fotowoltaiczny o mocy 3 kWp lub mniejszej, można zaoszczędzić do 70 % na rachunku za prąd. 

#3 Obniżony VAT dla powierzchni o mocy poniżej 3 kWp

Instalacje solarne o mocy 3 kWp lub mniejszej korzystają z obniżonej stawki VAT w wysokości 10 %, zamiast standardowej stawki 20 %, która obowiązuje dla instalacji powyżej tej mocy szczytowej. 

Zniżka ta dotyczy zakupu sprzętu oraz prac instalacyjnych, dzięki czemu zmniejsza się całkowity koszt projektu.

#4 Pomoc dla władz lokalnych

Niektóre władze lokalne oferują wsparcie finansowe, aby zachęcić do instalacji paneli słonecznych. Może ono przyjąć formę dotacji, nieoprocentowanych pożyczek lub ulg podatkowych. Prosimy o kontakt z władzami lokalnymi, aby dowiedzieć się, co jest dostępne.

#5 Opodatkowanie fotowoltaiki: zwolnienie podatkowe do 3 kWp

Dochód uzyskany z produkcji energii elektrycznej ze słońca jest zwolniony z podatku dochodowego, gdy moc instalacji jest mniejsza lub równa 3 kWp. Zwolnienie to dotyczy zarówno konsumpcji własnej, jak i sprzedaży nadwyżek energii elektrycznej.

Jaka powierzchnia panelu dla instalacji 3kWp: co musisz wiedzieć

Podsumowując, instalacja solarna o mocy 3 kWp wymaga zmiennej powierzchni dachu w zależności od technologii paneli słonecznych i ich efektywności energetycznej. Średnio do zainstalowania 3 kWp paneli słonecznych potrzeba od 15 do 20 m² powierzchni dachu. Taka wielkość instalacji ma kilka zalet, w tym zdolność produkcyjną dostosowaną do potrzeb przeciętnego gospodarstwa domowego, przystępny koszt i możliwość skorzystania z różnych pomocy finansowych.

Aby oszacować produkcję kWh z instalacji o mocy 3 kWp, należy wziąć pod uwagę nasłonecznienie i straty wynikające z orientacji, nachylenia i temperatury. Na koniec należy sprawdzić, czy konstrukcja dachu może utrzymać ciężar paneli słonecznych oraz skonsultować się z profesjonalistą w celu dokładnej oceny potrzeb i kosztów związanych z instalacją.

Najczęściej zadawane pytania (FAQ)

Jaka jest moc instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp?

Generalnie szacuje się, że instalacja fotowoltaiczna o mocy 3 kWp produkuje rocznie około 4 000 kWh energii elektrycznej. 

Ile paneli słonecznych dla 9 kWp?

Liczba paneli słonecznych potrzebnych do osiągnięcia 9 kWp zależy od mocy jednostkowej paneli. Na przykład, aby osiągnąć całkowitą moc 9 kWp, potrzebne będą 24 panele słoneczne o mocy 375 kWp każdy. 

Jaka jest żywotność instalacji fotowoltaicznej o mocy 3 kWp?

Żywotność systemu fotowoltaicznego zależy od jakości paneli słonecznych i ich konserwacji. Ogólnie rzecz biorąc, średnia żywotność systemu fotowoltaicznego wynosi 25-30 lat. Jednak wydajność paneli słonecznych z czasem nieuchronnie spada i możliwe jest, że po 20-25 latach ich wydajność spadnie do 80 % początkowej mocy.

pl_PLPolish