Återställning av en Daikin-värmepump: Hur gör man det?

Om du har en Daikin av äldre generation eller en ny generation R32, t.ex. Altherma 3, kan du i båda fallen behöva återställa ett fel eller återställa kontrollen så att den tar hänsyn till de nya inställningar du har gjort.

Så här gör du beroende på din situation:

Starta om/återställ Daikin-värmepumpen efter värdeförändring.

Allt du behöver göra är att :

Gå till användarprofilen med hjälp av det vänstra hjulet.

Ange koden 5678 för avancerad användare och bekräfta sedan.

Återgå till menyn Operation

Stoppa uppvärmning + lagringstank

Gå till Inställningar för installationsprogrammet

Gå till konfigurationsguiden

Bekräfta att vissa inställningar kommer att återställas som standard med OK.

Val av språk

Val av datum + tid

Flytta dig med vänster hjul och ändra värdena med höger hjul om det behövs.

Bekräfta OK när du är klar.

Systemet startar om och tar hänsyn till ändringarna.

Återställning av ett fel på en Daikin värmepump

När lysdioden är röd och en symbol blinkar :

Tryck på den vänstra navigeringsknappen en gång

Välj "Fault" (fel): Du ser meddelandet och felkoden.

Mer information genom att trycka på frågetecknet

För att återställa felet trycker du på enter + vänster knapp + väljer Återställ.

Återgå till startsidan med den mellersta knappen

Om symbolen inte längre blinkar är felet återställt, annars är det bättre att ringa en installatör.

Du kanske just har rengjort luftkonditioneringsfiltret och behöver återställa

I det här fallet är hanteringen enkel: filtersymbolen måste återställas för att börja om igen. Fall av en fjärrkontroll av typen BRC1E52A7.

Om du vill veta mer om Daikin-värmepumpen :

Förbrukning av Daikin 16kW värmepump

Yttranden om Daikin Altherma 3 16kW värmepump

sv_SESwedish