Kan du installera en luft-vattenvärmepump själv?

4.2/5 - (6 röster)

Luft-vattenvärmepumpen är en uppvärmningsanordning som använder förnybar energi. Även om den förbrukar lite energi är installationskostnaden vanligtvis ganska hög. Därför kan det verka lockande att installera en egen värmepump. Men kan du verkligen installera en luft-vattenvärmepump själv? Och är det en bra idé? Låt oss ta en titt på ämnet.

OBS: innan du börjar, om du vill ha en offert för att se priset på en PAC Air-Water levererad ansluten, kan du ringa till vårt nätverk av installatörer RGE QualiPAC.genom att följa stegen nedan.

Kan du installera din egen värmepump?

När det gäller installation av en värmepump (HP) kan man undra vem man kan lita på när det gäller installation av en sådan uppvärmningsanordning.

Det bör noteras att Priset för en värmepump inklusive installation kan överstiga 10 000 euro.. Det är därför frestande att installera en värmepump själv för att spara några tusen euro på installationen. Men är detta verkligen möjligt?

Är det möjligt att installera min värmepump?

I praktiken kan du installera ditt eget värmesystem utan att anlita en specialist. installatör av värmepumpar är teoretiskt möjligt, men det betyder inte att det är lätt. ! Installationen av en värmepump kräver kunskaper inom VVS, men också inom murverk och el..

Ett värmepumpssystem är ganska komplext till sin natur. Att göra installationen själv bör därför förbehållas mycket erfarna hantverkare (eller till och med proffs!).

Om installationen av en luft/luft-värmepump redan är en utmaning är luft/vatten-värmepumpen ännu mer komplicerad (särskilt i nya byggnader).

Fördelen med en luft/vatten-värmepump är att den kan ersätta det befintliga hydrauliska värmenätet. Du kan därför "bara" byta ut pannan utan att behöva göra om hela hydraulikkretsen.

Detta är dock en uppgift som vi rekommenderar att du anförtror en specialiserad värmetekniker.

Bra att veta: Det är möjligt att installera en luft-till-vatten- eller luft-till-luft-värmepump själv, men det är ingen idé att tro att du kan installera en geotermisk eller akvatermisk värmepump utan att anlita experter. Och det finns goda skäl till att sådana installationer kräver komplicerade förstudier och borrningar.

Varför skulle jag fortfarande behöva ett proffs?

Det bör dock påpekas att värmepumpar arbetar med köldmedier (samma köldmedier som används i luftkonditioneringar och kylskåp).

Men.., Hanteringen av köldmedier måste absolut anförtros en kvalificerad yrkesman.. De är mycket farliga gaser, både för människor och för miljön.

Driftsättningen av en luft/vatten-värmepump och dess underhåll två gånger om året måste därför anförtros specialiserade värmeingenjörer.

Du kan därför aldrig utföra hela driftsättningen av en värmepump på egen hand.

Hur installerar man en luft-vattenvärmepump?

Luft/vatten-värmepumpar är helt klart inte uppvärmningssystem som är avsedda att installeras av privatpersoner. Därför är det viktigt att du läser din värmepumpsmanual i detalj och att du i förväg lär dig om alla steg som ingår i installationen av en värmepump.

Här är lite allmän information som kan ge dig en översiktlig bild av de olika stegen i installationen av en luft-vattenvärmepump.

Installation av inomhusenheten

En luft-vattenvärmepump består av en inomhusenhet, som ersätter pannan, och en utomhusenhet. Utomhusenheten fångar upp den energi som finns i luften för att återskapa den inomhus genom att använda en krets av köldmedier.

Det är detta som gör att luft- och vattenvärmepumpen förbrukar betydligt mindre energi än elvärme.

Värmepumpens inomhusenhet måste anslutas till båda :

  • Till centralvärmesystemet,
  • Och till utomhusenheten.

I regel installeras värmepumpen bredvid eller i stället för pannan, eftersom den måste anslutas till centralvärmekretsen.

Vi utgår från att du arbetar med en renovering av ett befintligt hydrauliskt värmesystem. Vid nybyggnation måste du naturligtvis skapa ett hydrauliskt värmesystem, vilket kräver ännu mer komplexa färdigheter.

Installation av utomhusenheten

Av uppenbara skäl bör utomhusenheten placeras så nära inomhusenheten som möjligt för att begränsa den mängd grävarbeten och ledningar som krävs för att använda den.

Installationen av utomhusenheten kräver olika arbeten:

  • Fästet ska placeras på den avsedda platsen. Se instruktionerna för att fastställa de idealiska installationsförhållandena (vindutsatthet, avstånd till inomhusenheten osv.). Enheten placeras vanligtvis på en terrass eller i trädgården.
  • Utomhusenheten måste naturligtvis vara ansluten till strömförsörjningen och till inomhusenheten. En liten öppning måste därför skapas på framsidan för att ansluta enheten till resten av installationen (elkablar och köldmedier). Du bör också tillhandahålla en kabelkanal för att dölja kablarna.
  • Enheten måste monteras på sin bas, vilket kan kräva flera personer (enheten är ganska tung).

Måste du installera din egen luft-vattenvärmepump?

Som du ser är installationen av en luft/vatten-värmepump särskilt komplicerad, särskilt eftersom en specialiserad installatör systematiskt måste ta den i drift.

Totalt sett, Vi rekommenderar inte en privatperson att inte använda en installatör.. Och det finns goda skäl till att göra jobbet själv, eftersom det innebär många problem:

  • En dåligt dimensionerad värmepump är ineffektiv. Med hjälp av expertisen från en yrkesman kan du välja rätt modell eller rätt effekt för en värmepump som är anpassad till ditt hem.
  • Om du gör arbetet själv, både hydrauliskt och elektriskt, är du utsatt för större risker för haverier och fel.
  • Det är möjligt att tillverkarens garanti inte gäller för en egen installation. Du har ingen försäkring i händelse av ett haveri eller problem.
  • På samma sätt kan ditt eget försäkringsbolag vägra att följa dig om ditt värmesystem har installerats utan fackman.

Med andra ord kan de besparingar som gjorts vid installationen snabbt gå förlorade om en defekt skadar din värmeapparat eller till och med ditt hem!

Installation av en värmepump och statligt stöd

I Schweiz, Belgien och Frankrike tenderar regeringarna att finansiera vissa energirenoveringsarbeten.

Det finns alltså olika Statligt eller kommunalt stöd för installation av en värmepump. Mycket ofta, Att ersätta en gas- eller oljepanna med en luft-vattenvärmepump kan ge flera tusen euro i stöd.. Vi uppmanar dig att kontakta din kommun eller de behöriga organen för att ta reda på vilket stöd som kan vara tillgängligt i ditt land och din region.

En sak är säker: Att installera en värmepump själv berättigar inte till statligt stöd.. Den vinst som gjorts vid installationen kan därför faktiskt vara förlorad, eftersom den hindrar dig från att få stöd.

Det vore synd att installera värmepumpen själv, när installationskostnaderna (och till och med en del av inköpskostnaderna) kan finansieras med hjälp av bidrag!

För att gå vidare:

Installationsschema för värmepump

Hur fungerar värmepumpar?

Att välja en bra värmepumpsinstallatör

JÄMFÖRELSE AV 10 SPLIT VÄRMEPUMPAR

X
sv_SESwedish