Min pelletskamin har stora lågor: orsaker och tips för att lösa problemet

Min pelletskamin gör stora lågor ", " för många lågor i min spis ", " Varför ger min spis stora lågor? "... många användare klagar på onormalt stora lågor i sina pelletskaminer eller pelletskaminer. Dessa överdimensionerade flammor är inte bara skadliga för värmesystemets effektivitet, de är också farliga. 

I den här artikeln förklarar vi varför din pelletskamin producerar för stora lågor och ger dig sedan tips om hur du kan lösa problemet. 

Pelletskamin: hur du känner igen en normal låga

Flammans färg, storlek och form 

En pelletskamin är en uppvärmningsanordning som använder komprimerad träpellets som energikälla för att skapa flammor. Den fråga som vi är intresserade av här är följande: Vilka är egenskaperna hos den ideala lågan? ? Det är enkelt: vi talar om flammans färg, storlek och form. Låt oss utforska detta lite mer i detalj. 

Låt oss börja med flammans färg.. Under normala förhållanden ska den vara blå till blågul, vilket tyder på fullständig och effektiv förbränning av träpellets. En låga med denna färg visar att förbränningen sker vid en optimal temperatur, vilket garanterar hög energieffektivitet och minskade utsläpp. 

Storleken och formen på den ideala lågan beror på inställningarna för din pelletskamin.Flamman ska vara måttligt stor, stabil och väl fördelad i förbränningskammaren. Flamman ska i allmänhet vara måttligt stor, stabil och väl fördelad i förbränningskammaren. 

Förbränningens kvalitet

Förbränningskvaliteten i en pelletskamin kan påverkas av flera faktorer, till att börja med pelletsens kvalitet, lufttillförseln och inställningen av kaminen. Pellets av god kvalitet har en låg fukthalt, en hög densitet av råvaror (t.ex. träflis och sågspån), en jämn storlek och en regelbunden cylindrisk form. De måste också vara fria från skadliga föroreningar och tillsatser. Annars blir förbränningen ofullständig och det är troligt att du kommer att se överdrivna sotbeläggningar. 

Optimal förbränning kräver också en bra Justera luftflödet i din pelletskamin.. Lufttillförseln kan påverkas av brännarens nedsmutsning, vilket i sin tur leder till för stora flammor. Om syrebristen påverkar förbränningskvaliteten tenderar överskottsluften att kyla ner lågan, vilket minskar kaminens effektivitet.

Tänk slutligen på att felaktiga eller olämpliga inställningar av din pelletskamin (snäckans hastighet, värmeeffekt, lufttillförsel...) kan påverka förbränningskvaliteten och ge upphov till stora lågor. Därför är det viktigt att justera din pelletskamin enligt storleken på det rum som ska värmas upp, med hänvisning till följande. Tekniska data för din pelletskamin och din installatörs råd.

Bra underhåll av pelletskaminen = optimal låga 

Min pelletskamin värmer inte tillräckligt mycket ", " min pelletskamin värms upp för mycket "...ofta beror problemen på bristande underhåll av värmaren. 

Du har förmodligen inte fått veta att regelbundet underhåll av din pelletskamin är viktigt för att den ska fungera korrekt, hålla längre och vara säker för dig. Det är också det som håller lågan normal och garanterar optimal energieffektivitet. Men hur man underhåller en pelletskamin i enlighet med konstens regler? Svaret finns i några viktiga punkter: 

  • Rengör brännaren och förbränningskammaren och ta regelbundet bort aska och förbränningsrester för att förhindra sotbildning och upprätthålla en bra kvalitet på lågan; 
  • Kontrollera och rengöra rökröret (som måste vara väl dimensionerat) för att säkerställa att rök och förbränningsgaser släpps ut på ett bra sätt;
  • Inspektion och byte av tätningar, särskilt runt dörren och skorstenen, för att upptäcka tecken på slitage;
  • Regelbunden kontroll och rengöring av snäckan och pelletstanken för att undvika blockeringar och säkerställa en konstant tillförsel av pellets. 

Förutom regelbundet underhåll, helst varje vecka, är det viktigt att utföra ett mer omfattande årligt underhåll av apparaten. Detta har varit obligatoriskt i EU-länderna sedan 2009. I Frankrike till exempel måste det årliga underhållet av pelletskaminen utföras av en RGE-certifierad yrkesman, av uppenbara säkerhetsskäl. Underhållet rekommenderas starkt på hösten, eftersom tanken är att se till att utrustningen fungerar optimalt på vintern. 

Dåligt underhåll av pelletskaminen: vilka konsekvenser?

Som du kan se kan dåligt underhåll av din pelletskamin leda till minskad värmeeffektivitet, ökade utsläpp av föroreningar, stora lågor och till och med brandrisker! 

Om du försummar underhållet av din pelletskamin kan det leda till att brännaren och förbränningskammaren blir igensatta. Bristande underhåll främjar nämligen ansamling av aska, förbränningsrester och sot (det pelletskaminen fylls med svart sot), vilket leder till att luftöppningarna täpps till och syretillförseln minskar, vilket minskar apparatens effektivitet. Dessutom leder överdriven igensättning ofta till överhettning av kaminkomponenterna, vilket påskyndar slitaget på kaminkomponenterna och ökar risken för brand. 

Dessutom kan otillräcklig rengöring av rökgasrören leda till att kreosot ansamlas, en lättantändlig biprodukt från förbränning av träpellets. Kreosot tenderar att täppa till rökkanalen, vilket minskar spisens förmåga att korrekt ventilera rökgaser och rök. Resultat Röken tvingas tillbaka in i rummet, vilket innebär en risk för kolmonoxidförgiftning. 

Stora lågor i pelletskaminen: vilka lösningar?

La flamman på din pelletskamin är för stor? Ingen panik, du har flera alternativ. Här är en översikt. 

Pelletskvalitet 

Som vi sa spelar pelletsens kvalitet en viktig roll för förbränningen och för att skapa stora lågor. Men hur väljer man kvalitetspellets? ? Först och främst ska du se till att pelletsen uppfyller internationella kvalitetsstandarder, t.ex. ENplus-standarden eller DINplus-standarden, som är riktmärket för kvalitet. Dessa standarder garanterar att pelletsen har en låg fukthalt, hög densitet och energiinnehåll, god mekanisk styrka och densitet, träets ursprung... 

I EU regleras kriterierna för val av A1-pellets för uppvärmning av bostäder av EN 15 961-2 (motsvarande den internationella standarden EN ISO 17 225-2). För att en pellets ska uppfylla denna standard krävs bland annat följande: 

  • En diameter mellan 6 mm ± 1 eller 8 mm ± 1 ;
  • En längd mellan 3,15 mm och 40 mm;
  • Fukthalt mindre än 10 % för att säkerställa fullständig och effektiv förbränning;
  • En askhalt på högst 0,7 % (en högre askhalt kan leda till att brännare och förbränningskammare blir för mycket nedsmutsade);
  • En minsta mekanisk hållfasthet på 97,5 %, etc.

Var ska man förvara pelletsen?

Pellets är rädda för fukt, vilket påverkar förbränningskvaliteten, vilket resulterar i stora lågor. Därför är det viktigt att förvara dem på en torr och välventilerad plats. 

Många föredrar att lagra sina träpellets utomhus, om utrymmet tillåter det. Helst bör du förvara dina säckar med pellets i ett trädgårdsskjul eller garage. Om pelletsen är förpackad i bulk, se till att den förvaras på en plats som är lätt åtkomlig för leveranspersonal.

Om du inte kan förvara dina pellets utomhus kan du förvara dem hemma och skydda dem från fukt. Var kan du förvara dem? I tvättstugan, i diskrummet, i källaren... valet är ditt. Det viktigaste är att förvara dem i sin originalförpackning, skyddade från vatten och se till att platsen du väljer är väl ventilerad. Slutligen bör du veta att det finns lådor som är speciellt utformade för att förvara pellets på ett torrt ställe.

Justering av pelletskaminens låga 

Som vi sa påverkas flammarna i din pelletskamin bland annat av apparatens inställningar, särskilt luftflödet genom fläkten. Det är viktigt att veta att pelletsens förbränningshastighet beror på mängden luft. 

För att lösa problemet med stora lågor och optimera förbränningen bör du justera inställningarna för din pelletskamin. Förutom luftflödet handlar det om att justera snäckans hastighet genom att läsa bruksanvisningen för att hitta tillverkarens rekommenderade inställningar, vilket gör det möjligt att mata kaminen med rätt mängd pellets och på så sätt undvika övermatning och produktion av stora lågor. Om du är osäker, tveka inte att ringa en kvalificerad fackman.

Kan en pelletskamin köras kontinuerligt?

Ja, en pelletskamin kan drivas kontinuerligt. Det är dock nödvändigt att stänga av den då och då, till exempel för att rengöra den eller för att undvika risken för brännskador när den fylls på med pellets. 

Min pelletskamin gör stora lågor: slutsats

Ovanligt stora lågor i en pelletskamin kan bero på olika faktorer, t.ex. pelletsens kvalitet, inställningarna i kaminen och dess underhåll. För att avhjälpa problemet är det viktigt att välja kvalitetspellets, förvara pellets på rätt sätt, justera inställningarna i kaminen och utföra regelbundet underhåll. 

Genom att följa dessa tips kan du inte bara garantera optimal energieffektivitet utan också en säker drift av din pelletskamin utan risk för brand. 

Tveka inte att rådfråga en fackman i tveksamma fall eller för ett grundligt årligt underhåll. På så sätt kan du njuta av värmen och komforten i din pelletskamin samtidigt som du skyddar miljön och din säkerhet.

sv_SESwedish