Varför investera i ett solcellsväxthus?

Solenergi blir allt mer tillgänglig, särskilt tack vare de allt mer överkomliga priserna på solpaneler och den tekniska utvecklingen som möjliggör allt högre avkastning. Men de flesta investerare begränsas av storleken på sitt tak.

Om du har turen att vara verksam inom jordbruket och har omfattande jordbruksmark, En investering i ett växthus med solceller är relevant. och vi kommer att se varför.

Låt oss först komma ihåg vad ett solcellsväxthus är och sedan kommer vi att se argumenten för en sådan investering, bland annat :

  • A varumärkesimage. förbättrad
  • A Överskottsproduktion av el.
  • Alla Fördelar med växthusodling. traditionell
  • Möjligheter för finansiering
  • Ingen förvaltning genom delegation

Vad är ett solcellsväxthus?

Växthusodling är en odlingsmetod som ligger på gränsen mellan inomhus- och utomhusodling. Ibland kallas den för VäxthusDet är en odlingsmetod som gör det möjligt att skydda mot väderförhållanden Det gör det också möjligt att utnyttja solens strålar mer effektivt. Det gör det också möjligt attöka avkastningen grödorna, eftersom perioderna förlängs även under de kallaste månaderna.

Solpaneler på ett växthustak gör det möjligt att använda stora takytor för massproduktion av elektricitetoch sälja den vidare.
Solpanelerna är integrerade i växthusets takstruktur och inte påbyggda som vanligt på hustak.

Skäl att investera i ett växthus med solceller

Förbättrad varumärkesimage

Som lantbrukare är kärleken till naturen och allt som den producerar naturlig. Det verkar därför logiskt att vända sig till den outtömliga energikällan solenergi. Att använda ditt utrymme för att producera grön energi är ett försäljningsargument för dina produkter till miljömedvetna konsumenter.

Din varumärkesimagen förbättras. på lång sikt. Du blir en aktör i energi.


Lokal elproduktion

Du blir en liten lokal elproducent. och delvis förse spelarna i ditt område. Du kommer då att få en Strategisk position. i din region, vilket gör dig till en aktör. oundviklig och ger dig mer och mer synlighet.

Naturligtvis kan du sälja den el du producerar, vilket garanterar att du får en ytterligare inkomster till din klassiska verksamhet, eller som vi kommer att se senare bara delegat gården och får en hyra.

Alla fördelar med växthusodling

Som kortfattat diskuterats ger odling under glas dig följande möjligheter odling av sorter som du kanske inte kan erbjuda i din region. Växthuset ger dig möjlighet att Att bemästra det perfekta klimatet för det du vill odla. Avkastningen förbättras också. eftersom du odlar på en längre tid.

Finansieringsmöjligheter

Investeringen är relevant, men viktig. Fördelen med solenergi, och i synnerhet med solväxthus, är att det finns aktörer inom sektorn som kan erbjuda dig följande Finansieringslösningar som alla vinner på på lång sikt. Företag som är specialiserade på solcellsväxthus kan hjälpa dig. finansiera installationen av växthuset med solceller till 100%, och ta hand om dess exploateringoch till och med ta hand om dess underhåll. Du hittar mer information på denna webbplats https://www.colibri.solar/agriculteurs/serre-photovoltaique/

Ingen förvaltning från din sida

Du kan fortsätta din verksamhet som vanligt och investera i utvecklingen av din gård. Det är faktiskt möjligt för dig att att helt och hållet delegera driften av solväxthuset till en emphyteutisk arrendator som traditionellt varar minst 18 år och upp till 99 år. När hyresavtalet löper ut blir jordbruksföretaget ägare av växthuset och panelerna.

Tack vare principen om det emphyteutiska solväxthuset har du ett sätt att generera inkomster av dina outnyttjade områden, förutom odling. Dessutom kan du odla under glas med hög effektivitet. Vi pratar också om ett gratis växthus med solceller, för för dig Kostnaderna för installation och underhåll är transparenta, helt och hållet betalas av den investerare eller det företag som erbjuder dig affären.

Vad kan man odla i ett solväxthus?

Frankrikes favoritgrönsaker och -frukter är välkomna att odlas i ett solcellsväxthus. potatis, tomat och gurkarespektive De första, andra och åttonde mest konsumerade grönsakerna i Frankrike är mycket väl anpassade för PV-drivhusodling.

Till exempel kan en yta på cirka 1 hektar skulle göra det möjligt att installera cirka 5 000 paneler med 200-230 toppeffekt, dvs. 1 bra Megawatt peak, vilket motsvarar förbrukningen av cirka 350-400 hushållDet är trots allt en liten by!

I en tid av förändrade seder och lagar hör vi mer och mer om CBD och ett eventuellt tillstånd för odling av CBD i Frankrike. Även om hampoodlare för närvarande måste förstöra blommorna från sina grödor, om lagen skulle utvecklas i hampans riktning, skulle det vara klokt att investera i ett växthus med solceller, både för att kunna bevara grödan och för att öka avkastningen och diversifiera grödorna.

sv_SESwedish